Mustafa ÜRGÜDEN1, Hakan ÖZDEMİR1, Cem BONEVAL2, F Feyyaz AKYILDIZ1

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Keywords: Konstriksiyon Bant Sendromu, Etyololoji, Tedavi.

Abstract

Konstriksiyon bant sendromlu olgular çok sık görülmezler. Etiyolojisinde intrensik ve ekstrensik faktörler ile ilgili tartışmalar halen devam etmektedir. Literatürde, sendromun vücudun değişik anatomik bölgelerinde ve diğer birçok anomali ile beraber görülebileceği bildirilmektedir. Klinik tablonun ağırlığına göre derecelendirme yapılarak tedavinin yönlendirilmesine çalışılmaktadır. Biz çalışmamızda olgumuzu sunmayı ve literatürü gözden geçirmeyi amaçladık.