Sacit TURANLI1, Hamza ÖZER2

1Gazi Üniversitesi, İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı
2M Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi, 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Keywords: Patella, Çıkık, Diz, Konjenital.

Abstract

Konjenital patella çıkığı; patellanın diz hareketleri sırasında femur lateralinde takılı olarak bulunması ile tanımlanan doğumsal bir bozukluktur. Nadir görülen bu patoloji ailesel olabilmekle beraber artrogrypozis multipleks konjenita, Down sendromu, Nail-patella sendromu, Larsen sendromu ve Ellis- Van Crevald sendromu ile beraber olabileceği tarif edilmiştir. Teşhis genellikle gecikmiş olarak patellanın ossifiye olmasından sonra, yaklaşık 3-4 yaşlarında röntgen ile konur. Daha küçük yaşlarda ultrasonografik yöntemler teşhiste yardımcı olur. Beş aylık bir infantta uyguladığımız teşhis, tanı, tedavi ve 3 yıllık takibimizi bu çalışmamızda bildirmekteyiz.