Orgun DEREN1, Meltem AYHAN1, Macide YAKUT1, Bülent ERDOĞAN1, Sualp TURAN2, Gökhan ADANALI1

1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Plastik Cerrahi Kliniği, Ankara
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Ortopedi Kliniği, Ankara

Keywords: Avulsiyon Yaralanmaları, Degloving Yaralanmaları, Çok Parçalı Ekstremite Yaralanmaları.

Abstract

Yaygın doku kayıplarıyla seyreden alt ve üst ekstremite travmaları Plastik Cerrahide zor ve uzun tedavi süreçlerini gerektiren yaralanmalardır. Genellikle erken klinik değerlendirmeyle, yaralanmanın nasıl bir süreçle ve ne kadar karmaşık bir yöntemle tedavi edilebileceği tahmin edilebilir. Bu tür yaralanmalarla karşılaşıldığında erken revaskülarizasyonun önemi büyük olup, bu da her zaman mümkün olmamaktadır. Bu çalışmada, iyileşme süreci öngörümüzden çok farklı gelişen ve sonuçlanan 3 olgu sunulmuştur. Normalde deri grefti ile iyileşmesi mümkün görülmeyen olguların özellikle genç ve çocuklarda başarılı sonuçlar verebildiğini ve zaman zaman da radikal debridmanın gereksiz olabileceğini gördük. Ayrıca başlangıçta amputasyondan başka bir şansı olmadığı düşünülen hastalarda dahi hızlı rekonstrüksiyonda başarılı sonuçlar alınabileceği sonucuna vardık.