Erbil OĞUZ, Mahmut KÖMÜRCÜ, Cemil YILDIZ, Mustafa KÜRKLÜ, Sabri ATEŞALP

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Keywords: İlizarov Eksternal Fiksatörü, Ayak Bileği, Artrodez, Ateşli Silah Yaralaması.

Abstract

Giriş: Bu çalışmada, mayına basma ve mermi yollu ateşli silah yaralanması sonucu, çok parçalı tibiotalar eklem kırığı gelişen 14 hastanın 14 sorunlu ayak bileği eklemine, İlizarov eksternal fiksatörü ile uyguladığımız artrodezlerin sonuçlarını değerlendirdik. Hastalar ve
Yöntem: Mart 1995-Aralık 2000 yılları arasında, ateşli silah yaralanması sonucu, ayak bileği ekleminde dejeneratif artrit gelişen ve ağrısı olan 14 hastanın 14 ayak bileğine, İlizarov sirküler eksternal fiksatörü ile tibio-talar eklem artrodezi uygulandı. Olgularımızın yaş ortalaması 20 olup, tümü erkek idi. Cerrahi tedavimizin amacı, 12 hastada ağrı ve buna bağlı yürüme güçlüğü, 2 hastada ise ağrı ve ekin deformitesini gidermek, plantigrade ve stabil bir ayak bileği elde etmekti. İlizarov eksternal fiksatörü, ayak bileği nötralde olacak şekilde uygulanarak, 0,5 cm. lik akut kompresyon yapıldı. Ameliyat sonrası ilk günden başlanarak, 7 gün süre ile, günde 1 mm. kompresyon uygulandı. Cihazlar, artrodez sahalarında ortalama 6 ayda radyografik kaynama saptanarak çıkartıldı.
Bulgular: Takip süremiz ortalama 29 aydır. Tüm hastalarda radyolojik artrodez sağlanmıştır. Yapılan artrodezlerin; 13 tanesi nötral pozisyonda, bir tanesi ise 20 derecelik ekin pozisyonunda sonuçlanmıştır. Subjektif olarak, sorgulamaya dayalı değerlendirmemizde; %78.7 oranında başarı elde edilmiştir. Komplikasyon olarak; altı hastada tel dibi enfeksiyonu, bir hastada ring sekestr, bir hastada refleks sempatik distrofi görülmüştür.
Sonuçlar: Ateşli silah yaralanması sonucu oluşan ayak bileği sorunlarında tibio-talar artrodez için, kontamine ortamlarda başarıyla uygulanabilen, kaynama ve deformite sorunlarını en aza indirgeyen ve ameliyat sonrası dönemde de bu tür sorunlara müdahale etme fırsatı veren İlizarov eksternal fiksatörü ve yöntemi ideal bir tedavi alternatifidir.