Figen Taşer1, Serdar Toker2, Volkan Kılınçoğlu3

Abstract

Amaç: Bu çalışmada syndesmosis tibiofibularis’i şekillendiren tibianın insisura fibularis’inin ve fibula’nın distal ucunun anatomik karakteristikleri değerlendirildi ve her iki cinsiyette morfometrik verileri elde edildi. Gereç ve yöntem: Bu çalışma 35 adet yetişkin kuru tibia-fibula kemik seti (22 erkek ve 13 kadın) üzerinde gerçekleştirildi.
Bulgular: İnsisura fibularis, her iki cinsiyette de olguların %35’inde derin konkav (?4 mm) ve %65’inde ise sığ bir şekil (
Anahtar kelimeler: İnsisura fibularis; fibular çentik; morfometri; tibia.