Keyword Pages
femoral shaft fractures 174
interlocking nail. 174
femur kırıkları 174
kilitli çivi. 174
patella 190
knee 190, 131
dislocated 190
congenital. 190
çıkık 190
diz 190, 131
konjenital. 190
avulsion injuries 145
degloving injuries and crush injuries of extremities. 145
avulsiyon yaralanmaları 145
degloving yaralanmaları 145
çok parçalı ekstremite yaralanmaları. 145
percutaneous cross-pin fixation 153
supracondylar humerus fracture 153
ulnar nerve palsy. 153
perkütan çapraz çivileme 153
suprakondiler humerus kırığı 153
ulnar sinir felci. 153
tennis elbow 158
local corticosteroid injection. 158
tenisçi dirseği 158
lokal kortikosteroid enjeksiyonu. 158
proximal humeral fracture 141
modified tension-band technique. 141
proksimal humerus kırığı 141
modifiye tansiyon-band yöntemi. 141
glenohumeral instability 136
bankart repair. 136
glenohumeral instabilite 136
bankart tamiri. 136
bone wires 164
forearm fracture/ surgical 164
surgical 164
child 164
fracture fixation 164
intramedullary/methods. 164
kemik telleri 164
önkol kırıkları/ cerrahi 164
cerrahi 164
çocuk 164
kırık fiksasyonu 164
intramedüller/yöntem. 164
giant cell reperative granuloma 185
enchondroma 185
tibia. 185
giant cell reperative granüloma 185
osteoarthritis 131
arthroscopy 131
debridement 131
hyaluronic acid. 131
osteoartrit 131
artroskopi 131
debridman 131
hyaluronik asit. 131
benign fibrous histiocytoma 182
rib. 182
benign fibröz histiyositoma 182
kosta. 182
ankle fracture 169
tibiofibular diastas 169
syndesmotic screw. 169
ayak bileği kırığı 169
tibiofibuler diastaz 169
sindesmotik vida. 169