Levent KARAPINAR, Hasan ÖZTÜRK, Fatih SÜRENKÖK, Mehmet Rıfkı US

Tepecik Eğitim Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Keywords: Yenidoğan, Ortopedik Tarama.

Abstract

Giriş: Gelişimsel kalça displazisi, pes ekinovarus, tortikollis, doğum sırasında meydana gelen pleksus brakialis yaralanması tedavi edilmediğinde ya da erken tanı konulamadığında önemli boyutlarda organik, psikolojik ve sosyo-ekonomik sorunlara yol açan ortopedik problemlerdir.Bu çalışmayla, yenidoğanın erken ortopedik muayenesi ile patolojik olguların erken tanınması, ileri tetkiklerin de yapılarak erken tedavilerinin sağlanması ve olgularımızdaki sayısal verilerin literatür ile karşılaştırılması amaçlandı. Hastalar ve
Yöntem: İzmir S.S.K. Tepecik Eğitim Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği tarafından S.S.K. Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi’nde 1993-1996 yılları arasında 15.000 yenidoğan muayene edildi. Patoloji tespit edilen ve gelişimsel kalça displazisi yönünden risk faktörü taşıyan yenidoğanlar yaşamın ilk haftası içerisinde tekrar kontrola çağrıldı. İleri tetkik ve tedavileri yapıldı.
Bulgular: Çalışmamızda şu patolojiler tespit edildi: Gelişimsel kalça displazisi 73 (%0.5), pes ekinovarus 152 (%1) (%0.3 konjenital, %0.7 postural), postural pes kalkaneovalgus 74 (%0.5), polidaktili 9 (%0.06), sindaktili 6 (%0.04), tortikollis 19 (%0.12), artrogripozis 1 (%0.006), postural metatarsus adduktus 1 (%0.006), pleksus brakialis felci 31 (%0.2), klavikula kırığı 29 (%0.2).
Tartışma: Çalışmamız, yenidoğan döneminde mevcut patolojilerin atlanmaması, şüpheli olguların ortaya konularak izlenmesi ve daha ileri tetkiklerin yapılması ile tedavinin başarısının arttırılması açısından yenidoğanın erken yapılacak ortopedik muayenesinin önemini belirtmekte ve gelişimsel kalça displazisi yönünden sayısal verilerin literatür ile karşılaştırılması olanağını sağlamaktadır.