Mehmet SUBAŞI1, Ahmet KAPUKAYA1, Cumhur KESEMENLİ1, Hüseyin BÜYÜKBAYRAM2

1Department of Orthopaedic Surgery, University of Dicle Diyarbakır/Turkey
2Department of Pathology, University of Dicle Diyarbakır/Turkey

Keywords: Giant cell reperative granüloma, Enchondroma, Tibia.

Abstract

Giriş: Giant cell reparative granuloma çene, kafa ve fasial kemikler dışındaki bölgelerde nadir olarak görülmektedir. Bu çalışmada, tibia’ya yerleşmiş GCRG ile beraber rastlantısal olarak tanısı konulan femur suprakondiler bölge enchondroma’sı değerlendirildi. Hastalar ve Metod: Altmış yaşındaki bayan hasta sağ bacağındaki şişlik ve ağrı şikayeti ile geldi. Tibia’daki kitle için tüm vücut sintigrafisi çekildiğinde femur distalindeki kitle rastlantısal olarak saptandı. Her iki kitle için insizyonel biyopsi yapıldı. Patoloji raporundan sonra hasta tekrar cerrahiye alınarak enchondroma intralezyonal küretaj ve allogreftle, Tibia’daki GCRG marginal rezeksiyon, iliac greft ve allogreft uygulayarak kırık proflaksisi için intramedüller interlocking ile tedavi edildi. Postoperatif 18 ay sonrasında nüks görülmedi.
Sonuç: Bu olgu GCRG ile birlikte görülen literatürde bildirilen 2. Olgudur. Nadir görülen bu kitlenin klinik özellikleri, patolojik bulguları ve ayırıcı tanısı tartışıldı. Recuurens ihtimali nedeniyle uzun süreli takip gerekmektedir.