Özcan PEHLİVAN

Gölcük Deniz Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Keywords: Glenohumeral Instabilite, Bankart Tamiri.

Abstract

Amaç: Rekürren travmatik anterior glenohumeral instabilitelerde açık Bankart tamiri ve kapsüler kaydırma ameliyatının etkinliğini saptamak. Hastalar ve
Yöntem: Kontrastlı bilgisayarlı tomografi, anestezi altında muayene ve artroskopik değerlendirme sonucunda Bankart lezyonu ve major kapsüler laksite saptanan, travmatik rekürren anterior glenohumeral instabiliteli 14 genç erişkin hastaya eriyebilen dikiş kancaları kullanılarak açık Bankart tamiri ve kapsüler kaydırma ameliyatı yapıldı. Hastaların hepsi erkek ve ortalama yaş 22 idi. İlk çıkıktan cerrahi müdahaleye kadar geçen süre ortalama 26 ay ve bu süre içinde ortalama çıkık sayısı 6 olarak saptandı.
Bulgular: Ortalama 13 aylık takip sonunda nüks izlenmezken, korku testi pozitif olan ve kontrastlı omuz bilgisayarlı tomografisinde kapsülolabral defektin devam ettiği izlenen bir olgu (%7) cerrahi başarısızlık olarak kabul edildi. Omuz dış rotasyon kısıtlılığı 90° abdüksiyonda ortalama 6° olarak saptandı. Rowe skorlamasına göre ortalama skor puanı 86 olarak hesaplandı ve 12 hasta (%86) iyi ve mükemmel sonuç, 2 hasta (%14) kötü sonuç olarak değerlendirildi.
Sonuç: Kısa dönem sonuçlarına göre, Bankart lezyonu ve major kapsüler laksitesi olan olgular açık Bankart tamiri ve kapsüler kaydırma ameliyatı için uygun adaylardır.