Volkan ÖZTUNA, Abtullah MİLCAN, M Metin ESKANDARİ, Fehmi KUYURTAR

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Keywords: Skapula, Osteokondrom.

Abstract

Nadir olarak görülse de omuz çevresinde ağrı ve mekanik belirtileri olan hastaların ayırıcı tanısında skapula yerleşimli osteokondromlar düşünülmelidir. Bu amaçla, bu çalışmada, erişkin dönemde rastlanan ve skapula ventral yüzünde yerleşmiş olan üç osteokondrom olgusu sunulmuştur.