Orhan Özbek1, Alaaddin Nayman1, Osman Koç1, Ahmet Küçükapan1, Seda Özbek2, Ülkü Kerimoğlu1

1Selcuk University Meram School of Medicine, Department of Radiology, Konya, Turkey;
2Selcuk University Selcuklu School of Medicine, Department of Radiology, Konya, Turkey;

Keywords: Ablasyon teknikleri; parmak falanksları; osteoid osteoma.

Abstract

Osteoid osteoma benign bir kemik tümörüdür ve genellikle etrafı reaktif sklerotik halka ile çevrili, 1 cm’den küçük nidusla karakterizedir. Sıklıkla femur ve tibia yerleşimli olmakla birlikte olguların %5 kadarı üst ekstremitede görülebilmektedir. Önceki yıllarda tedavisi genellikle açık cerrahi ile tümörün küretajı veya en-blok rezeksiyonu idi. Son yıllarda radyofrekans ablasyon gibi çeşitli minimal invaziv perkütan tedavi yöntemleri popüler hale geldi. Bu yazıda 19 yaşındaki osteoid osteomalı bir kadın hastada küçük kemiklerde radyofrekans ablasyon