Serkan Sipahioğlu1, Sinan Zehir2, Hüseyin Aşkar3, Uğur Özkanlı1

1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye;
2Şanlıurfa Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye;
3Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye

Keywords: Artroskopi; biseps tendonu; omuz eklemi; açık cerrahi; pigmente villonodüler sinovit.

Abstract

Pigmente villonodüler sinovit (PVNS) en sık diz ekleminde ve el tendon sinoviyal dokularında görülen sinovyanın iyi huylu proliferatif bir hastalığıdır; omuz tutulumu son derece nadirdir. Eklemlerde nodüler ve yaygın tutulum olmak üzere iki şekilde görülebilir. Klinik ve radyolojik bulgular hastalığa özgü değildir ve genellikle diğer eklem hastalıklarını taklit eder. Hastaların genel yakınması, uzun süredir devam eden ve tanı konulamayan ağrılı şişliktir. Manyetik rezonans görüntülemede yumuşak doku kitlesi olarak görülür. Villöz sinoviyal projeksiyonlarda pigment birikimi ve histiyositik hücre infiltrasyonu majör histolojik bulgulardır. Tedavide sinovektomi uygulanır ve tedavi sonrası nüks görülme sıklığı yüksektir. Bu yazıda, 23 yaşında bir erkek hastada VNS’nin çok nadir görüldüğü omuz eklemi ve biseps tendonunda yaygın PVNS olgusu sunuldu.