Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 30 • No 3 • 2019
« Go Back
Abstract Full Text Title & Author Index
Cover
Kapak

[s. 183 - 184]
Every new technique either conservative or surgical is good?
Konservatif veya cerrahi her yeni yöntem iyi midir? O. Şahap

O. Şahap Atik
Professor of Orthopedic Surgery, Turkish Joint Diseases Foundation, Ankara, Turkey
[s. 185 - 192]
The forelock sign: A new arthroscopic finding in partial subscapularis tears
Kakül işareti: Parsiyel subskapularis yırtıklarında yeni bir artroskopik bulgu

Mehmet Çetinkaya1, Ulunay Kanatlı2, Muhammet Baybars Ataoğlu2, Mustafa Özer3, Tacettin Ayanoğlu2, Selçuk Bölükbaşı2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Erzincan University Mengücek Gazi Training and Research Hospital, Erzincan, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Gazi University School of Medicine, Ankara, Turkey

3Department of Orthopedics and Traumatology, Necmettin Erbakan University Meram Medical School, Konya, Turkey
[s. 193 - 200]
Comparison of early clinical results and re-tear rates of transosseous-equivalent rotator cuff repairs with or without medial knots
Medial düğümlü veya düğümsüz transosseöz eşdeğeri rotator manşet onarımlarının erken klinik sonuçları ve tekrar yırtık oranlarının karşılaştırılması

Tahsin Gürpınar1, Barış Polat2, Saltuk Buğra Tekin1, Ayşe Esin Polat3, Engin Çarkçı1, Yusuf Öztürkmen1
1Department of Orthopedics and Traumatology, İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

2Department of Orthopaedics and Traumatology, University of Kyrenia, Faculty of Medicine, Kyrenia, Cyprus

3Department of Orthopaedics and Traumatology, Dr. Akçiçek State Hospital, Kyrenia, Cyprus
[s. 201 - 211]
Mesenchymal stem cells have significant anti-infective effect on methicillin-resistant Staphylococcus epidermidis vascular graft infections
Mezenkimal kök hücreler metisiline dirençli Stafilokokus epidermidis vasküler greft enfeksiyonları üzerinde önemli anti-enfektif etkiye sahiptir

İbrahim Deniz Canbeyli1, Mehmet Kabalcı2, Meriç Çırpar1, Meral Tiryaki2, Birhan Oktaş1
1Department of Orthopedics and Traumatology, Kırıkkale University, School of Medicine, Kırıkkale, Turkey

2Department of Cardiovascular Surgery, Kırıkkale University, School of Medicine, Kırıkkale, Turkey
[s. 212 - 216]
Median nerve and carpal tunnel volume changes after two different surgical methods: A comparative magnetic resonance imaging study of mini-open and endoscopic carpal tunnel release
Farklı iki cerrahi yöntem sonrası median sinir ve karpal tünel hacim değişimleri: Mini açık ve endoskopik karpal tünel gevşetmenin karşılaştırmalı manyetik rezonans görüntüleme çalışması

Nazmi Bülent Alp1, Gökhan Akdağ2, Aslı Ceren Macunluoğlu3
1Department of Orthopedics and Traumatology, Istanbul Bahçelievler State Hospital, Istanbul, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Beylikdüzü State Hospital, Istanbul, Turkey

3Department of Biostatistics, Uludağ University, Institute of Health Sciences, Bursa, Turkey
[s. 217 - 223]
Comparison of single event multilevel surgery and multiple surgical events in the lower extremities of children with spastic cerebral palsy
Spastik serebral palsili çocukların alt ekstremitelerinde tek aşamada çok seviyeli cerrahi ve çok aşamalı cerrahinin karşılaştırılması

Ahmet Aslan1, Sabri Kerem Diril2, Demir Demirci3, Hüseyin Yorgancıgil4
1Department of Orthopedics and Traumatology, Alanya Alaaddin Keykubat University, Faculty of Medicine, Antalya, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, University of Health Sciences, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM, Istanbul, Turkey

3Department of Orthopedics and Traumatology, Isparta City Hospital, Isparta, Turkey

4Department of Orthopedics and Traumatology, Private Isparta Hospital, Isparta, Turkey
[s. 224 - 232]
Comparison of three surgical methods in the treatment of intraarticular comminuted distal radius fractures: Volar locking plate, non-bridging external fixator, and bridging external fixator
Parçalı eklem içi distal radius kırıklarının tedavisinde üç cerrahi yöntemin karşılaştırılması: Volar kilitli plak, köprüsüz eksternal fiksatör ve köprülü eksternal fiksatör

Mehmet Ali Talmaç1, Mehmet Akif Görgel1, Muharrem Kanar1, Okan Tok2, Hacı Mustafa Özdemir1
1Department of Orthopedics and Traumatology, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Altunizade Acıbadem Hospital, Istanbul, Turkey
[s. 233 - 240]
The long-term results of cemented Oxford unicompartmental knee arthroplasty: A single-center experience
Çimentolu Oxford unikompartmental diz artroplastisinin uzun dönem sonuçları: Tek merkez deneyimi

Gökhan Bülent Sever1, Cenk Cankuş2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Sani Konukoğlu Private Hospital, Gaziantep, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Sanko University School of Medicine, Gaziantep, Turkey
[s. 241 - 245]
Can radiology reflect patient satisfaction after hallux valgus surgery?
Radyoloji, halluks valgus cerrahisi sonrası hasta memnuniyetini yansıtabilir mi?

Emre Baca, Ergin Tuy, Kurmay Mümtaz Çelen
Department of Orthopedics and Traumatology, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
[s. 246 - 251]
Treatment of adult isolated ulnar diaphyseal fractures: A comparison of new-generation locked intramedullary nail and plate fixation
Erişkin izole ulna diyafiz kırıklarının tedavisi: Yeni nesil kilitli intramedüller çivi ve plak fiksasyonunun karşılaştırılması

Birkan Kibar1, Tuhan Kurtulmuş2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
[s. 252 - 258]
Is pelvic mapping applicable in iliosacral screw fixation to determine screw entry point and screw trajectory?
İliosakral vida sabitlemede vida giriş noktası ve vida yöneliminin belirlenmesinde pelvik haritalama uygulanabilir mi?

Serhat Durusoy1, Ahmet Emre Paksoy1, Murat Korkmaz1, Ahmet Şükrü Solak1, Bülent Dağlar2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Yozgat Bozok University Faculty of Medicine, Yozgat, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Güven Hospital, Ankara, Turkey
[s. 259 - 266]
The effect of pentoxifylline on Achilles tendon healing in tenotomized rabbits
Tenotomize tavşanlarda pentoksifilinin Aşil tendonu iyileşmesi üzerine etkisi

Abdullah Alper Şahin1, Kutay Engin Özturan2, Alper Çıraklı1, Fahri Yılmaz3, Mehmet Boz4, Hasan Kızılay5
1Department of Orthopedics and Traumatology, Ordu University Training and Research Hospital, Ordu, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Abant İzzet Baysal University Faculty of Medicine, Bolu, Turk

3Department of Pathology, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya, Turkey

4Department of Orthopedics and Traumatology, Malatya Training and Research Hospital, Malatya, Turkey

5Department of Orthopedics and Traumatology, Gerede State Hospital, Bolu, Turkey
[s. 267 - 274]
The effects of focal brain damage on fracture healing: An experimental rat study
Fokal beyin hasarının kırık iyileşmesine etkileri: Deneysel bir sıçan çalışması

Mustafa Arık1, Yakup Ekinci2, Kaan Gürbüz2, Sabri Batın2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Başkent University Medical Faculty, Ankara, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Kayseri City Hospital, Kayseri, Turkey
[s. 275 - 281]
Comparison of two-dimensional shear wave elastography and point shear wave elastography techniques with magnetic resonance findings in detection of patellar tendinopathy
Patellar tendinopatinin saptanmasında 2D-share wave elastografi ve point shear wave elastografi tekniklerinin manyetik rezonans bulguları ile karşılaştırılması

Işıl Yurdaışık
Department of Radiology, Istinye University Medical Park Gaziosmanpaşa Hospital, Istanbul, Turkey
[s. 282 - 288]
Icariin promotes early and late stages of fracture healing in rats
İkariin sıçanlarda kırık iyileşmesinin erken ve geç evrelerini destekler

Kaan Gürbüz1, Mükerrem Betül Yerer2, Perihan Gürbüz3, Mehmet Halıcı4
1Department of Orthopedics and Traumatology, Kayseri City Hospital, Kayseri, Turkey

2Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy, Erciyes University, Kayseri, Turkey

3Department of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, Erciyes University, Kayseri, Turkey

4Department of Orthopedics and Traumatology, Faculty of Medicine, Erciyes University, Kayseri, Turkey
[s. 289 - 295]
Is there an association of hematopoietic stem cell and endothelial progenitor cell markers with maturation in forearm arterial repair?
Hematopoetik kök hücre ve endotelyal progenitör hücre belirteçleri ile önkolun arteriyel onarımındaki olgunlaşma arasında ilişki var mıdır?

İbrahim Karaman1, Ali Eray Günay2, Serap Doğan3, İbrahim Halil Kafadar1, Zehra Filiz Karaman3
1Departments of Orthopaedics and Traumatology, Erciyes University Medical Faculty, Kayseri, Turkey

2Department of Orthopaedics and Traumatology, Kayseri City Hospital, Kayseri, Turkey

3Departments of Radiology, Erciyes University Medical Faculty, Kayseri, Turkey
[s. 296 - 300]
What is the importance of canal-to-diaphysis ratio on osteoporosis-related hip fractures?
Kanal-diyafiz oranının osteoporozla ilişkili kalça kırıklarında önemi nedir?

Hasan Hüseyin Bozkurt1, Mehmet Ali Tokgöz1, Aliekber Yapar2, Osman Şahap Atik3
1Department of Orthopaedics and Traumatology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

2Department of Orthopaedics and Traumatology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey 1Department of Orthopaedics and Traumatology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

3Orthopedic Surgery, Turkish Joint Diseases Foundation, Ankara, Turkey
[s. 301 - 308]
Biomechanical comparison of a new handy tension band with malleolar screw, bicortical screw and conventional tension band for the fixation of transverse medial malleolar fractures
Transvers medial malleolar kırıklarının sabitlenmesinde yeni kullanışlı bir gergi bandının malleolar vida, bikortikal vida ve geleneksel gergi bandı ile biyomekanik karşılaştırması

Tolgahan Kuru1, Fuat Akpınar2, Cengiz Işık3, Recai Özkılıç4, Serdar İpek5, İbrahim Mutlu6, Hasan Kızılay7
1Department of Orthopedics and Traumatology, Onsekiz Mart University Medical Faculty, Çanakkale, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Medeniyet University Medical Faculty, İstanbul, Turkey

3Department of Orthopedics and Traumatology, Abant İzzet Baysal University Medical Faculty, Bolu, Turkey

4Department of Orthopedics and Traumatology, Düzce Atatürk State Hospital, Düzce, Turkey

5Department of Orthopedics and Traumatology, Aksaray University Training and Research Hospital, Aksaray, Turkey

6Department of Biomedical Engineering, Kocaeli University Technology Faculty, Kocaeli, Turkey

7Department of Orthopedics and Traumatology, Gerede State Hospital, Bolu, Turkey
[s. 309 - 315]
Talus localized osteochondromas: Treatment management and mid-term outcomes - Case series
Talus yerleşimli osteokondromlar: Tedavi yönetimi ve orta dönem sonuçlar - Olgu serileri

Recep Öztürk1, İsmail Burak Atalay1, Ali Ekber Yapar1, Galip Beltir1, Şefik Murat Arıkan2, Bedii Şafak Güngör1
1Department of Orthopedics and Traumatology, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
[s. 316 - 321]
Treatment of a combined deformity following tibial tubercle ventromedialization with single proximal tibial closing wedge osteotomy
Tek proksimal tibial kapalı kama osteotomisi ile tibial tüberkül ventromedializasyonunu takiben kombine deformitenin tedavisi

Erdem Aras Sezgin1, Imre Szerb2, Zoltán Tóth3, László Hangody2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Uzsoki Hospital, Budapest, Hungary

3Department of Urology, Uzsoki Hospital, Budapest, Hungary
[s. 322 - 324]
Endoscopic treatment of bilateral hallux saltans in an ordinary woman
Sıradan bir kadında iki taraflı halluks saltansın endoskopik tedavisi

Mehmet Ali Tokgöz1, Ulunay Kanatlı1, Abdurrahman Vural1, Muhammet Baybars Ataoğlu1, Aliekber Yapar1, Yılmaz Ergişi2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Sungurlu State Hospital, Çorum, Turkey
[s. 325 - 328]
Alkaptonuria: Spontaneous Achilles tendon rupture: Case report
Alkaptonüri: Spontan Aşil tendonu rüptürü: Olgu sunumu

Emre Baca1, Alev Kural2, Nezih Ziroğlu1, Cemal Kural1
1Department of Orthopedics and Traumatology, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

2Biochemistry Laboratory, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
[s. 329 - 332]
Brachial plexus injury: An unusual devastating complication during hospitalization in intensive care unit
Brakiyal pleksus hasarı: Yoğun bakım ünitesinde yatış sırasında olağandışı yıkıcı bir komplikasyon

Yusuf Erdem, Çağrı Neyişçi, Ahmet Burak Bilekli
Department of Orthopedics and Traumatology, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
[s. 333 - 337]
Rare form of brucellosis, subacromial and subdeltoid bursitis: A case report and literature review
Brusellozisin nadir bir formu, subakromiyal ve subdeltoid bursit: Olgu sunumu ve literatür incelemesi

Bilgehan Çatal
Department of Orthopedics and Traumatology, Medipol University Medical School, İstanbul, Turkey
[s. 338 - 339]
Are we scientifically ready to adopt tranexamic acid as a routine in arthroplasty?
Traneksamik asidi bir artroplasti rutini olarak benimsemeye bilimsel olarak hazır mıyız?

Erdem Aras Sezgin1, O. Şahap Atik2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Gazi University Medical Faculty, Ankara, Turkey

2Professor of Orthopedic Surgery, Turkish Joint Diseases Foundation, Ankara, Turkey

4Please let us know about broken link.