Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 28 • No 3 • 2017
« Go Back
Abstract Full Text Title & Author Index
[s. 141 - 141]
Aspirin is safe and cost-effective in preventing venous thromboembolism prophylaxis in arthroplasty
Aspirin artroplastide venöz tromboembolizm profilaksisini önlemede güvenli ve maliyet-etkindir

O. Şahap Atik
Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
[s. 142 - 151]
Does leukocyte-poor or leukocyte-rich platelet-rich plasma applied with biopolymers have superiority to conventional platelet-rich plasma applications on chondrocyte proliferation?
Biyopolimerler ile uygulanan lökositten fakir veya lökositten zengin trombositten zengin plazmanın kondrosit proliferasyonunda konvansiyonel trombositten zengin plazma uygulamalarına üstünlüğü var mıdır?

Duygu Yaşar Şirin1, İbrahim Yılmaz2, Mehmet İsyar3, Kadir Öznam4, Mahir Mahiroğulları5
1Department of Biology, Namık Kemal University, Faculty of Arts and Science, Tekirdağ, Turkey

2Department of Medical Pharmacology, İstanbul Medipol University School of Medicine, İstanbul, Turkey

3Department of Orthopaedic and Traumatology, Acıbadem Hospitals Group, İstanbul, Turkey

4Department of Orthopaedic and Traumatology, İstanbul Medipol University School of Medicine, İstanbul, Turkey

5Department of Orthopaedic and Traumatology, Memorial Health Group, İstanbul, Turkey
[s. 152 - 157]
Is talon tibial intramedullary nailing clinically superior compared to conventional locked nailing?
Talon tibial intramedüller çivileme konvansiyonel kilitli çivilemeye göre klinik olarak üstün müdür?

Yalkın Çamurcu1, Hakan Sofu1, Ahmet Issın1, Nizamettin Koçkara1, Erdinç Genç2, Mehmet Çetinkaya2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Erzincan University, Erzincan, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Mengucek Gazi Training and Research Hospital, Erzincan, Turkey
[s. 158 - 163]
The effect of metabolic syndrome on recurrence in patients who had undergone surgery for carpal tunnel syndrome
Karpal tünel sendromu nedeniyle cerrahi geçiren hastalarda metabolik sendromun nüks üzerine etkisi

Ersin Kasım Ulusoy1, Alper Çıraklı2, Yakup Ekinci3
1Department of Neurology, Kayseri Training and Research Hospital, Kayseri, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Ordu University, Ordu, Turkey

3Department of Orthopedics and Traumatology, Kayseri Training and Research Hospital, Kayseri, Turkey
[s. 164 - 170]
Carpometacarpal fracture dislocation of the fourth and fifth finger: mid-term results of 15 patients
Dördüncü ve beşinci parmağın karpometakarpal kırıklı çıkığı: 15 hastanın orta dönem sonuçları 15 hastanın orta dönem sonuçları

Deniz Gülabi1, Mehmet Ali Uysal2, Bilgehan Çevik1, Bülent Kılıç3, Emre Karadeniz1
1Department of Orthopedics and Traumatology, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology and Hand Surgeon, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

3Department of Orthopedics and Traumatology, İstanbul Gelişim University, İstanbul, Turkey
[s. 171 - 176]
Is the use of headless compression screws appropriate in arthroscopic ankle arthrodesis?
Başsız kompresyon vidası kullanımı artroskopik ayak bileği artrodezinde uygun mudur?

Durmuş Ali Öçgüder1, Ahmet Fırat1, Metin Özdemir2, Osman Tecimel1
1Department of Orthopedics and Traumatology, Ataturk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

2Urofiz Physical Therapy and Rehabilitation Center, Ankara, Turkey
[s. 177 - 181]
Intraobserver and interobserver reliability assessment of tibial plateau fracture classification systems
Tibia plato kırıkları sınıflandırma sistemlerinin gözlemcilerin kendi içlerinde ve aralarındaki güvenirliğinin değerlendirilmesi

Anıl Taşkesen1, İsmail Demirkale1, Mustafa Caner Okkaoğlu1, Mahmut Özdemir1, Mustafa Gökhan Bilgili2, Murat Altay1
1Department of Orthopedics and Traumatology, University of Health Sciences, Keçiören Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, University of Health Sciences, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
[s. 182 - 187]
Do peak torque angles of muscles change following anterior cruciate ligament reconstruction using hamstring or patellar tendon graft?
Hamstring ya da patellar tendon grefti kullanılan ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonrası kasların zirve tork açıları değişir mi?

Hayri Baran Yosmaoğlu1, Gül Baltacı2, Emel Sönmezer1, Hamza Özer3, Deha Doğan4
1Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Faculty of Health Sciences, Baskent University, Ankara, Turkey

2Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Private Guven Hospital, Ankara, Turkey

3Department of Orthopedics and Traumatology, Faculty of Medicine, University of Gazi, Ankara, Turkey

4Department of Measurement and Evaluation, Faculty of Educational Sciences, University of Ankara, Ankara, Turkey
[s. 188 - 194] - Article In Turkish
Total kalça artroplastili hastalarda ameliyat öncesi vücut ağırlığı ameliyat sonrası erken dönem fonksiyonel aktiviteleri etkiler mi?
Total kalça artroplastili hastalarda ameliyat öncesi vücut ağırlığı ameliyat sonrası erken dönem fonksiyonel aktiviteleri etkiler mi?

Serkan Bakırhan1, Bayram Ünver2, Vasfi Karatosun3
1Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Lefke, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

2Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Ortopedik Fizyoterapi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
[s. 195 - 201]
How successful are Turkish orthopedists in complying with time limit in scientific presentations?
How successful are Turkish orthopedists in complying with time limit in scientific presentations?

Nadir Yalçın1, Enes Uluyardımcı2, İbrahim Bozkurt2
1Department of Orthopaedics and Traumatology, Atatürk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Viranşehir State Hospital, Şanlıurfa, Turkey
[s. 202 - 206]
Rafting technique without bone grafting in reverse Hill-Sachs lesions
Ters Hill-Sachs lezyonlarında kemik greftlemesi olmaksızın rafting tekniği

Meriç Çırpar1, Birhan Oktaş1, Bülent Dağlar2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Güven Hospital, Ankara, Turkey
[s. 207 - 209]
Proximal tibiofibular synostosis
Proximal tibiofibular synostosis

Ahmet Yiğit Kaptan, O. Şahap Atik
Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
[s. 210 - 213]
Liposclerosing myxofibrous tumor: a rare tumor of proximal femur
Liposklerozan miksofibröz tümör: Proksimal femurun nadir bir tümörü

Ozan Beytemür1, Ümit Seza Tetikkurt2, Cem Albay3, Gonca Kavşut2, Akif Güleç1
1Department of Orthopedics and Traumatology, Health Sciences University, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

2Department of Pathology, Health Sciences University, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

3Department of Orthopedics and Traumatology, Health Sciences University, Baltalimanı Bone and Joint Diseases
[s. 214 - 218]
Failure of an expandable cage-plate cervical vertebral body replacement: case report of a device related complication
Genişleyebilen kafes-plak servikal vertebral gövde replasmanında başarısızlık: Cihazla ilişkili komplikasyon üzerine olgu sunumu

Klemens Trieb, Stephan Koch
Department of Orthopaedics, Klinikum Wels-Grieskirchen, Austria

4Please let us know about broken link.