Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 27 • No 2 • 2016
« Go Back
Abstract Full Text Title & Author Index
[s. 61 - 61]
Are all case reports worth publishing?
Tüm olgu sunumları yayımlanmaya değer mi?

O. Şahap Atik
Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
[s. 62 - 67]
Is there crosstalk between subchondral bone, cartilage, and meniscus in the pathogenesis of osteoarthritis?
Osteoartrit patogenezinde subkondral kemik, kıkırdak ve menisküs arasında karşılıklı etkileşim var mıdır?

O. Şahap Atik1, Deniz Erdoğan2, Cemile Merve Seymen2, Hasan Hüseyin Bozkurt1, Gülnur Take Kaplanoğlu2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

2Department of Histology and Embryology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
[s. 68 - 73]
Is axial shape of distal femur different in normal and osteoarthritic female patients?
Normal ve osteoartritli kadın hastalarda distal femurun aksiyel şekli farklı mıdır?

Namık Şahin1, Senem Turan Özdemir2, Gökhan Ocakoğlu3, İlker Ercan3, Teoman Atıcı4, Ünal Kurdoğlu5
1Department of Orthopedics and Traumatology, Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey

2Department of Anatomy, Medical Faculty of Uludağ University, Bursa, Turkey

3Department of Biostatistics, Medical Faculty of Uludağ University, Bursa, Turkey

4Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Uludağ University, Bursa, Turkey

5Department of Radiology, Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey
[s. 74 - 80]
Comparison of the clinical and radiological outcomes of open reduction via medial and anterior approach in devleopmental dysplasia of the hip
Gelişimsel kalça displazisinde medial ve anterior yaklaşımla açık redüksiyonun klinik ve radyolojik sonuçlarının karşılaştırılması

Hüseyin Yorgancıgil1, Ahmet Aslan2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Afyonkarahisar State Hospital, Afyonkarahisar, Turkey
[s. 81 - 86] - Article In Turkish
Pemberton osteotomisi sonrası erken dönem kalça gelişimi: Radyolojik takip
Early-term hip development following Pemberton osteotomy: a radiological follow-up

Baran Sarıkaya1, Serkan Sipahioğlu1, Zeynep Bekin Sarıkaya2, Mehmet Akif Altay1, Uğur Erdem Işıkan1
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye

2Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye
[s. 87 - 93]
Effect of ulnar styloid fracture on outcomes after conservative treatment of distal radius fracture
Radius distal uç kırığının konservatif tedavisi sonrasında ulnar stiloid kırığının sonuçlar üzerine etkisi

Sualp Turan1, Deniz Çankaya1, Serdar Yılmaz1, Dilek Karakuş2, Abdurrahim Dündar1, Güzelali Özdemir1
1Department of Orthopedics and Traumatology, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

2Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Ankara Physical Therapy and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
[s. 94 - 99]
Primary malignant fibrous histiocytoma of long bones: long-term follow-up
Uzun kemiklerin primer malign fibröz histiyositoması: Uzun süreli izlem

Bülent Özkurt1, Kerem Başarır2, Yusuf H. Yıldız2, Mahmut Kalem2, Yener Sağlık2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

2Department of Orthopedics, Oncology Section, Ankara University, School of Medicine, İbn-i Sina Hospital, Ankara, Turkey
[s. 100 - 102]
Less invasive surgery using external fixator for the treatment of subtrochanteric femur fracture in a high-risk geriatric patient
Yüksek riskli bir geriatrik hastada subtrokanterik femur kırığının tedavisinde eksternal fiksatör kullanarak daha az invaziv cerrahi

O. Şahap Atik, Fatih İ. Can, M. Selçuk Şenol, Toygun K. Eren
Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
[s. 103 - 107]
Painful, pediatric sacral aneurysmal bone cyst treated by curettage and fresh frozen allograft
Küretaj ve taze dondurulmuş allogreft ile tedavi edilmiş, ağrılı, pediatrik bir sakral anevrizmal kemik kisti

Murat Aydın1, Güray Toğral2, Fevzi Kekeç2, Murat Arıkan2, Şafak Güngör2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Afyonkarahisar Şuhut State Hospital, Afyonkarahisar, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
[s. 108 - 112]
Malignant transformation of aggressive osteoblastoma to ostesarcoma
Agresif osteoblastomun osteosarkoma malign transformasyonu

Ömer Görgün1, Ahmet Salduz2, Rejin Kebudi1, Harzem Özger2, Bilge Bilgiç3
1Division of Pediatric Oncology, İstanbul University, Oncology Institute, İstanbul, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, İstanbul University, İstanbul Medical Faculty, İstanbul, Turkey

3Department of Pathology İstanbul University, İstanbul Medical Faculty, İstanbul, Turkey
[s. 113 - 116]
Open Galeazzi fracture with ipsilateral elbow dislocation
Açık Galeazzi kırığı ile birlikte aynı taraf dirsek çıkığı

Oktay Adanır, Serdar Yüksel, Ozan Beytemur, M. Akif Güleç
Department of Orthopedics and Traumatology, Bağcılar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
[s. 117 - 121]
Above-knee amputation followed by femoral replantation: 21-year follow-up results after lower limb replantation
Femur replantasyonunun takip ettiği diz üstü ampütasyon: Alt uzuv replantasyonu sonrası 21 yıllık takip sonuçları

Antal Renner1, Annamária Szentirmai1, Andrea Sántha1, Tamás Viola1, Ferenc Gyárfás2, András Melly2, Péter Varga3, Tibor Retteghy3
1Department of Hand and Microsurgery, Péterfy Hospital, Trauma Centre (former National Institute of Traumatology), Budapest, Hungary

2Department of Musculoskeletal Surgery, Péterfy Hospital, Trauma Centre (former National Institute of Traumatology), Budapest, Hungary

3Intensive Care Unit, Péterfy Hospital, Trauma Centre (former National Institute of Traumatology), Budapest, Hungary

4Please let us know about broken link.