Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 27 • No 1 • 2016
« Go Back
Abstract Full Text Title & Author Index
[s. 1 - 1]
What is the rationale for early intervention after osteoporotic fractures to avoid recurrent fractures?
Tekrarlayan kırıkları önlemek için osteoporotik kırıklardan sonra erken girişimin gerekçesi nedir?

O. Şahap Atik
Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
[s. 2 - 8]
Sonoelastographic evaluation of the distal femoral cartilage in patients with anterior cruciate ligament reconstruction
Ön çapraz bağ tamiri yapılan hastalarda distal femoral kıkırdağın sonoelastografik değerlendirmesi

Semih Akkaya1, Nuray Akkaya2, Harun R Güngör1, Kadir Ağladıoğlu3, Nusret Ök1, Levent Özçakar4
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Pamukkale University, Denizli, Turkey

2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical Faculty of Pamukkale University, Denizli, Turkey

3Department of Radiology, Medical Faculty of Pamukkale University, Denizli, Turkey

4Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical Faculty of Hacettepe University, Ankara, Turkey
[s. 9 - 15]
Histological and biomechanical effects of zoledronate on fracture healing in an osteoporotic rat tibia model
Osteoporotik sıçan tibiası modelinde zoledronatın kırık kaynamasında histolojik ve biyomekanik etkileri

Mehmet Türker1, Arif Aslan2, Meriç Çırpar3, Alauddin Kochai1, Özlem Tulmaç4, Mahi Balcı5
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Sakarya University, Sakarya, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Yeni Mahalle State Hospital, Ankara, Turkey

3Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey

4Department of Gynecology and Obstetrics, Medical Faculty of Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey

5Department of Pathology, Medical Faculty of Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey
[s. 16 - 21]
The effect of teicoplanin on fracture healing: an experimental study
Teikoplanin’in kırık iyileşmesi üzerine etkisi: Deneysel çalışma

Hasan Göçer1, Mehmet Emin Önger2, Numan Kuyubaşı1, Alper Çıraklı3, Mustafa Çağlar Kır4
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey

2Department of Histology and Embriology, Medical Faculty of Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey

3Department of Orthopedics and Traumatology, Kayseri Training and Research Hospital, Kayseri, Turkey

4Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Celal Bayar University, Manisa, Turkey
[s. 22 - 28]
Are pedicular screws and lateral hook screws more resistant against pullout than conventional spinal hooks and screws in terminal vertebral segment fixation?
Terminal vertebra segment tespitinde sıyrılmaya karşı pediküler vida ve lateral çengelli vidalar konvansiyonel spinal çengel ve vidalardan daha dayanıklı mıdır?

Ahmet Karakaşlı1, Eyad Sekik1, Ahmet Karaarslan2, Ceren Kızmazoğlu1, Hasan Havıtçıoğlu1
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Şifa University, İzmir, Turkey
[s. 29 - 33]
Should we continue to administer blind shoulder injections?
Kör omuz enjeksiyonu yapmaya devam etmeli miyiz?

Mehmet Ağırman1, Merve Akdeniz Leblebicier2, Oğuz Durmuş1, İlknur Saral1, Osman Hakan Gündüz2
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical Faculty of İstanbul Medipol University, İstanbul, Turkey

2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical Faculty of Marmara University, İstanbul, Turkey
[s. 34 - 40] - Article In Turkish
Türkiye’de total diz ve kalça artroplastisinde cerrahların tercihleri ve ameliyathane olanakları: Bir anket
Preferences of surgeons in total knee and hip arthroplasty, and operating room facilities in Turkey: a survey

İbrahim Azboy1, Eyyüp Serdar Yalvaç1, Nesrullah Azboy2, İlhami Şahin2, Sinan Zehir3
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye;

2Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

3Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Çorum, Türkiye
[s. 41 - 45]
Humeral shaft fractures and radial nerve palsy: early exploration findings
Humerus cisim kırıkları ve radial sinir felci: Erken eksplorasyon bulguları

Ali Çağdaş Yörükoğlu1, A. Fahir Demirkan1, Nihal Büker2, Alp Akman1, Nusret Ok1
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Pamukkale University, Denizli, Turkey

2Department of Orthopaedic Physiotheraphy, School of Physical Theraphy and Rehabilitation, Pamukkale University, Denizli, Turkey
[s. 46 - 50]
Aggressive hemangioma of the spine in a pregnant female: a case report and literature review
Gebe bir kadında omurganın agresif hemanjiomu: Olgu sunumu ve literatür taraması

İsmail Demirkale1, Federico De Iure2, Silvia Terzi3, Alessandro Gasbarrini3
1Department of Orthopedics and Traumatology, Keçiören Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

2Ospedale Maggiore, Bologna, Italy

3Instituto Ortopedico Rizzoli, Bologna, Italy
[s. 51 - 53]
One patient, one bone, and two different tumoral lesions
Bir hasta, bir kemik ve iki ayrı tümoral lezyon

O. Şahap Atik1, Tacettin Ayanoğlu1, Hakan Atalar1, Mehmet Yörübulut2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

2Department of Radiology, Ankara Acıbadem Hospital, Ankara, Turkey
[s. 54 - 57]
Atypical femoral fracture following zoledronic acid treatment
Zoledronik asit tedavisi sonrası atipik femoral kırık

Baybars Ataoğlu, Ahmet Yiğit Kaptan, Toygun Kağan Eren, Ali Ekber Yapar, Ahmet Fırat Berkay
Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
[s. 58 - 60]
An extraordinary mechanism causing intraoperative migration of the Kirschner-wire
Ameliyat sırasında Kirschner-telinin yer değiştirmesine neden olan sıra dışı bir mekanizma

Mehmet Eroğlu, Özal Özcan, İhsan Şentürk, Mehmet Yücehan
Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey

4Please let us know about broken link.