Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 26 • No 1 • 2015
« Go Back
Abstract Full Text Title & Author Index
[s. 1 - 1]
The role of metabolomics in osteoarthritis for early diagnosis, monitoring prognosis and treatment
Metabolomiklerin osteoartritte erken tanı, prognoz ve tedavinin izlenmesindeki rolü

O. Şahap Atik
Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
[s. 2 - 5]
Definition of a quantitative measurement method for acetabular version in a plain radiograph in the healthy adult hip
Sağlıklı erişkin kalçasında direkt radyografide asetabular versiyonun kantitatif ölçüm yönteminin tanımlanması

Abdurrahman Özçelik1, Yavuz Akalın2, Cüneyt Çalışır3, Ulukan İnan1, Hakan Ömeroğlu1
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Şevket Yılmaz Training and Research Hospital, Bursa, Turkey

3Department of Radiology, Medical Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey
[s. 6 - 10] - Article In Turkish
Geissler 2. ve 3. derece skafolunat interossöz bağ hasarlanmalarında artroskopik dorsal kapsüloligamentöz onarım sonuçları
Arthroscopic dorsal ligamento capsulodesis results in Geissler grade 2 and 3 scapholunate interosseous ligament injuries

İsmail Bülent Özçelik1, Meriç Uğurlar2, Fatih Kabakaş1, Hüsrev Purisa1
1İST-EL El Cerrahi Mikrocerrahi ve Rehabilitasyon Grubu, İstanbul, Türkiye

2Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
[s. 11 - 15]
Hypothenar hammer syndrome: a case series and literature review
Hipotenar çekiç sendromu: Olgu serisi ve literatürün gözden geçirilmesi

Mehmet Şükrü Şahin1, Tuna Özyürekoğlu1, Gökhan Çakmak2
1Christine M. Kleinert Institute For Hand and Microsurgery, Louisville, USA

2Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Başkent University, Alanya Training and Medical Research Center, Antalya, Turkey
[s. 16 - 20]
Comparison of subacromial tenoxicam and steroid injections in the treatment of impingement syndrome
Omuz sıkışma sendromu tedavisinde subakromiyal tenoksikam ve steroid enjeksiyonlarının karşılaştırılması

Hakan Çift1, Feyza Ünlü Özkan2, Sena Tolu3, Ali Şeker1, Mahir Mahiroğulları1
1Department of Orthopedics and Traumatology, İstanbul Medipol University, İstanbul, Turkey

2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

3Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul Medipol University, İstanbul, Turkey
[s. 21 - 26]
Combination of anatomical locking plate and retrograde intramedullary nail in distal femoral fractures: comparison of mechanical stability
Distal femur kırıklarında anatomik kilitli plak ile retrograd intramedüller çivi kombinasyonu: Mekanik stabilitenin karşılaştırılması

Onur Başcı1, Ahmet Karakaşlı1, Erdem Kumtepe2, Ortaç Güran1, Hasan Havıtçıoğlu1
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

2Department of Biomechanics, Dokuz Eylul University Institute of Health Sciences, İzmir, Turkey
[s. 27 - 30] - Article In Turkish
Lunat fossanın morfometrik anatomik çalışması ve klinik önemi
Morphometric anatomic study and clinical significance of lunate fossa

Cengiz Aldemir1, Merve Önder2, Ali Doğan1, Fatih Duygun1, Nurettin Oğuz2
1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Antalya, Türkiye

2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
[s. 31 - 37]
Effect of Ankaferd blood stopper® on tendon healing: an experimental study in a rat model of Achilles tendon injury
Ankaferd Kanama Durdurucu®’nun tendon iyileşmesi üzerine etkisi: Sıçan Aşil tendon yaralanma modelinde deneysel çalışma

Bahattin Kerem Aydın1, Egemen Altan1, Mehmet Ali Acar1, Ömer Faruk Erkoçak1, Serdar Ugraş2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Selçuk University, Konya, Turkey

2Department of Pathology, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey
[s. 38 - 40]
Is magnetic resonance imaging reliable for the evaluation of the ruptured or healed anterior cruciate ligament?
Manyetik rezonans görüntüleme yırtık veya iyileşmiş ön çapraz bağın değerlendirilmesi için güvenilir midir?

O. Şahap Atik, A. Turgay Çavuşoğlu, Tacettin Ayanoğlu
Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
[s. 41 - 48]
Total wrist arthrodesis with wrist fusion rod in patients with rheumatoid arthritis
Romatoid artritli hastalarda el bileği füzyon çubuğu ile total el bileği artrodezi

Kenji Onuma, Ryosuke Shintani, Hisako Fujimaki, Koji Sukegawa, Tomonori Kenmoku, Kentaro Uchida, Naonobu Takahira, Masashi Takaso
Department of Orthopaedic Surgery, Kitasato University School of Medicine, Kanagawa, Japan
[s. 49 - 51] - Article In Turkish
İhmal edilmiş aynı taraflı aynı anda olan patellar ve kuadriseps tendon yırtıkları
Neglected ipsilateral simultaneous ruptures of patellar and quadriceps tendon

İlker Karahasanoğlu, Osman Yoloğlu, Servet Kerimoğlu, Ahmet Uğur Turhan
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye
[s. 52 - 55]
Bilateral, locked, recurrent anterior shoulder dislocation: case report
İki taraflı, kilitli, tekrarlayan, ön omuz çıkığı: Olgu sunumu

Selim Şanel1, Savaş Şencan2, Ali Öçgüder1, Can Solakoğlu3
1Department of Orthopedics and Traumatology, Mareşal Çakmak Military Hospital, Erzurum, Turkey

2Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Mareşal Çakmak Military Hospital, Erzurum, Turkey

3Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Maltepe University, İstanbul, Turkey
[s. 56 - 59] - Article In Turkish
Sağ uylukta yumuşak doku kitlesi ile tanı konulan akut miyeloid lösemi
Acute myeloid leukemia diagnosed with soft tissue mass in the right thigh

Ozan Beytemür1, Ümit Seza Tetikkurt2, Cem Albay1, Oktay Adanır1, Mehmet Akif Güleç1
1Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

2Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
[s. 60 - 62] - Article In Turkish
Fibulanın situs inversusu: Medialize fibula
Situs inversus of the fibula: medialized fibula

Hakan Atalar1, Sacit Turanlı2, O. Şahap Atik2, Ahmet Yiğit Kaptan2, Fatih Süheyl Ezgü3
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı,

3Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

4Please let us know about broken link.