Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 25 • No 2 • 2014
« Go Back
Abstract Full Text Title & Author Index
[s. 63 - 63]
Do we know the optimal management of a torn Do we know the optimal management of a torn anterior cruciate ligament of the knee?
Dizde yırtık ön çapraz bağın en uygun tedavisini biliyor muyuz?

O. Şahap Atik
Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
[s. 64 - 69] - Article In Turkish
İntramedüller çivilemede floroskopi olmadan distal kilitleme teknikleri
Distal locking techniques without fluoroscopy in intramedullar nailing

Cengiz Aldemir1, Ali Doğan1, Fatih İnci2, Ömer Sertkaya1, Fatih Duygun1
1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Antalya, Türkiye

2İskenderun Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İskenderun, Türkiye
[s. 70 - 74]
An investigation of consistency between posterior condylar axis +3 degree external rotation line and clinical transepicondylar axis line techniques in primary total knee arthroplasty
Primer total diz artroplastide arka kondiler aks +3 derece dış rotasyon çizgisi ve klinik transepikondiler aks çizgisi teknikleri arasındaki tutarlılığın araştırılması

Hakan Boya1, Özal Özcan2, Gökhan Maralcan2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Başkent University Zübeyde Hanım Practice and Research Center, İzmir, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey
[s. 75 - 79]
The accuracy of two different extra-medullary tibial cutting guides for posterior tibial slope in total knee arthroplasty
Total diz artroplastisinde iki farklı ekstramedüller kesim kılavuzunun arka tibial eğimi sağlamadaki doğruluğu

Doğan Bek, Tolga Ege, Cemil Yıldız, Servet Tunay, Mustafa Başbozkurt
Department of Orthopedics and Traumatology, Gülhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey
[s. 80 - 84] - Article In Turkish
Osteoporotik kırıkların tıbbi tedavisinde ortopedi ve travmatoloji uzmanlarının farkındalığında son on yılda artış var mıdır?
Are orthopedic surgeons more aware of medical treatment of osteoporotic fractures in the last decade?

Ramin Moradi, O. Şahap Atik
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
[s. 85 - 90]
The effect of early weight-bearing on comminuted calcaneal fractures treated with locking plates
Erken yüklenmenin kilitli plaklar ile tedavi edilen çok parçalı kalkaneus kırıkları üzerine etkisi

Cemil Kayalı, Taşkın Altay, Zafer Kement, Caner Çıtak, Serhan Yağdı
Department of Orthopedics and Traumatology, Bozyaka Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
[s. 91 - 95]
Does surgically fixation of pubic fracture increase the stability of the operated posterior pelvis?
Pubis kırığının cerrahi tespiti ameliyat edilen arka pelvisin stabilitesini artırır mı?

Tamás Bodzay1, Gergely Sztrinkai1, Sándor Pajor1, Tamás Gál2, Zoltán Jónás3, Péter Erdös4, Károly Váradi4
1Trauma Centre, Péterfy Hospital, Budapest, Hungary

2Department Trauma, Semmelweis University, Budapest, Hungary

3Department of Orthopaedic Surgery, University of Debrecen, Medical and Health Centre, Debrecen, Hungary

4Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Machine Design, University of Technology and Economics, Budapest, Hungary
[s. 96 - 101]
Collagen membrane wrapping around methotrexate-containing calcium-phosphate cement reduces the side effects on soft tissue healing
Metotreksat içeren kalsiyum fosfat çimentosu etrafına kollajen membran sarımı yumuşak doku iyileşmesindeki yan etkileri azaltır

Anıl Uzun1, Alp Akman2, A. Fahir Demirkan2, Semih Akkaya2, Gamze Doğu3
1Department of Orthopedics and Traumatology, Akşehir State Hospital, Konya, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Pamukkale University, Denizli, Turkey

3Department of Medical Oncology, Medical Faculty of Pamukkale University, Denizli, Turkey
[s. 102 - 106]
Does hyaluronic acid decrease the apoptotic effect of bupivacaine?
Hiyalüronik asit bupivakainin apoptotik etkisini azaltır mı?

İrfan Güngör1, Akın Yılmaz2, Mehmet Ergün3, Akif Öztürk4, Kadir Kaya1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

2Department of Medical Biology and Genetics, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

3Department of Medical Genetics, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

4Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Yeditepe University, Ankara, Turkey
[s. 107 - 111] - Article In Turkish
İleri gonartrozda alışılmadık bir tedavi: Arka yaklaşımla total diz artroplastisi
An unusual management of advanced gonarthrosis: total knee arthroplasty with posterior approach

Burçin Keçeci, Levent Küçük
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
[s. 112 - 116]
Minimally invasive hollow trephine technique is recommended for revision of broken uncemented and extensively porous-coated monolithic femoral stems: a review of three cases
Çimentosuz ve aşırı düzeyde poroz kaplamalı monolitik kırık femur başı revizyonu için minimal invaziv delikli trepan tekniği önerilir: Üç olgu değerlendirmesi

Boris Steno1, Libor Necas2, Marian Melisik2, Jozef Almasi3
1Department of Orthopedics and Traumatology, University Hospital Bratislava, Slovakia

2Department of Orthopedics and Traumatology, University Hospital Martin, Slovakia

3Department of Orthopedics and Traumatology, General Hospital Dunajska Streda, Slovakia
[s. 117 - 120] - Article In Turkish
Skapulotorasik eklemde elastofibroma dorsinin artroskopik eksizyonu: Cerrahi teknik
Arthroscopic excision of elastofibroma dorsi at scapulothoracic joint: a surgical technique

Gökhan Çakmak1, Tarkan Ergün2, M. Şükrü Şahin1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
[s. 121 - 124] - Article In Turkish
Pelvis ve uyluk yerleşimli dev kist hidatik
A giant hydatid cyst localized in pelvis and thigh

Yakup Ekinci1, Fuat Duygulu1, Fatih Vatansever2, Kaan Gürbüz1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

2Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Kayseri, Türkiye

4Please let us know about broken link.