Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 25 • No 1 • 2014
« Go Back
Abstract Full Text Title & Author Index
[s. 1 - 1]
Is subchondral bone the crucial point for the pathogenesis and the treatment of osteoarthritis?
Subkondral kemik osteoartirit patogenezi ve tedavisi için en önemli nokta mıdır?

O. Şahap Atik
Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
[s. 2 - 7]
Vascular pedicled iliac bone grafting is effective in patients with an early stage of femoral head avascular necrosis
Damar pediküllü iliyak greftleme erken evre femur başı avasküler nekrozlu hastalarda etkilidir

Nurzat Elmalı1, Kadir Ertem1, Mustafa Karakaplan1, Demet Pepele2, Cihat Dağgez1, Haldun Topgül1
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of İnönü University, Turgut Özal Medical Center, Malatya, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Adıyaman State Hospital, Adıyaman, Turkey
[s. 8 - 14]
Further development of our finite element pelvic model to compare fixation methods for pelvic fractures
Pelvis kırıklarında tespit yöntemlerinin karşılaştırılmasında sonlu eleman pelvis modelinin geliştirilmesi

Gergely Sztrinkai1, Tamás Bodzay1, Sándor Pajor1, Péter Erdös2, Zsolt Vendégh1, Zoltán Jónás3, Károly Váradi2
1Trauma Centre, Péterfy Hospital, Budapest, Hungary

2Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Machine Design, University of Technology and Economics, Budapest, Hungary

3Department of Orthopaedic Surgery, University of Debrecen, Medical and Health Centre, Debrecen, Hungary
[s. 15 - 20]
A comparison of proximal femoral locking plate versus 95-degree angled blade plate in the treatment of reverse intertrochanteric fractures
Ters intertorakanterik kırıkların tedavisinde kilitli proksimal femur plağı ile 95 derece açılı kamalı plağın karşılaştırılması

İbrahim Azboy1, Abdullah Demirtaş1, Mehmet Gem1, İdris Ahmet Çakır2, Yılmaz Tutak1
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Dicle University, Diyarbakır, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Yenimahalle State Hospital, Ankara, Turkey
[s. 21 - 25] - Article In Turkish
Proksimal skafoid kaynamamalarında nonvaskülarize otogreftleme etkisiz midir?
Is nonvascularized autografting in the proximal scaphoid nonunions ineffective?

Ahmet Pişkin1, Alper Çıraklı1, Murat Erdoğan1, Hasan Göçer1, Muhittin Şener2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
[s. 26 - 29] - Article In Turkish
Ortoröntgenogramlar varus diziliminin düzeltme miktarı tespitinde ne kadar güvenilirdir?
How safe are orthoroentgenograms in determining the amount of correction for varus deformities?

Sarper Gürsu1, Timur Yıldırım1, Ahmet Issın2, Hakan Sofu2, Vedat Şahin1
1Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

2Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye
[s. 30 - 35] - Article In Turkish
Femur başı epifizinin hafif veya orta şiddetli kaymasında tek vida ile olduğu pozisyonda tespit ne kadar etkilidir?
How effective is in situ pinning with single screw fixation in mildly or moderately slipped capital femoral epipyhysis?

Mutlu Çobanoglu, Emre Çullu, İlhan Özkan
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
[s. 36 - 41] - Article In Turkish
Manyetik rezonans görüntüleme cihazlarının oluşturduğu statik manyetik alanın çalışanların kemik sağlığı üzerine olumsuz etkisi var mıdır?
Are there any adverse effects of static magnetic field from magnetic resonance imaging devices on bone health of workers?

Harun R. Güngör1, Nusret Ök1, Semih Akkaya1, Nuray Akkaya2
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

2Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
[s. 42 - 46]
Rigid fixation of the lumbar spine alters the motion and mechanical stability at the adjacent segment level
Lomber omurgada rijit tespit komşu segment seviyesinde hareket ve mekanik stabiliteyi değiştirir

Ahmet Karakaşlı1, Berivan Çeçen2, Mehmet Erduran1, Orçun Taylan2, Onur Hapa1, Hasan Havıtcıoğlu3
1Department of Biomechanics, Dokuz Eylül University, Health Sciences Institute, İzmir, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

3Department of Biomechanics, Dokuz Eylül University, Health Sciences Institute, İzmir, Turkey, Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
[s. 47 - 51] - Article In Turkish
Patellar tendonun yırtıklarının tendon greftiyle tamirinin biyomekaniğinin incelenmesi: Deneysel çalışma
Biomechanical examination of patellar tendon ruptures repaired with a tendon graft: an experimental study

İlker Karahasanoğlu1, Osman Yoloğlu2, Atilla Çıtlak3, Servet Kerimoğlu4, Ahmet U. Turhan4
1Ardahan Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ardahan, Türkiye

2Hopa Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Artvin, Türkiye

3Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Giresun, Türkiye

4Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye
[s. 52 - 55]
Do atypical femoral fractures in patients with prolonged alendronate treatment heal?
Uzun süreli alendronat tedavisi gören hastalarda femoral yetersizlik kırıkları iyileşir mi?

O. Şahap Atik, Akif M. Öztürk, Cemalettin Kunat, Mehmet Çetinkaya, Yiğit Kaptan
Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
[s. 56 - 59] - Article In Turkish
Hamatum kemiğinde osteoblastom: Nadir bir olgu sunumu
Osteoblastoma in the os hamatum: a rare case report

İrfan Ayan1, Ebru Serinsöz2
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı ve El Cerrahisi Bilim Dalı, Mersin, Türkiye

2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
[s. 60 - 62]
Bilateral femoral neck insufficiency fractures in pregnancy
Gebelikte çift taraflı femur boyun yetersizlik kırığı

Mehmet Emre Baki, Hüseyin Uygun, Bünyamin Arı, Hafız Aydın
Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Karadeniz Teknik University, Trabzon, Turkey

4Please let us know about broken link.