Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 24 • No 3 • 2013
« Go Back
Abstract Full Text Title & Author Index
[s. 125 - 125]
Autografts or allografts for anterior cruciate ligament reconstruction?
Ön çapraz bağ yeniden yapımı için otogreft mi allogreft mi?

O. Şahap Atik
Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
[s. 126 - 132]
Transmission and scanning electron microscopy confirm that bone microstructure is similar in osteopenic and osteoporotic patients
Transmisyon ve tarama elektron mikroskopisi kemik mikromimarisinin osteopenik ve osteoporotik hastalarda benzer olduğunu doğrulamaktadır

Orkun Gül1, O. Şahap Atik1, Deniz Erdoğan2, Güleser Göktaş2, Çiğdem Elmas2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

2Department of Histology and Embryology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
[s. 133 - 138] - Article In Turkish
Tibia pilon kırıklarının tedavisinde İlizarov eksternal fiksatörü: Ayak bileği eklemli mi yoksa sabit mi?
Ilizarov external fixator in the management of tibial pilon fractures: ankle hinged vs ankle fixed frame

Ahmet Fırat1, Osman Tecimel1, Çetin Işık1, Metin Özdemir2, Ali Öçgüder1, Murat Bozkurt1
1Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

2Özel Ürofiz Fizik Tedavi Merkezi, Ankara, Türkiye
[s. 139 - 143]
Use of quadriceps tendon versus hamstring tendon autograft for arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction: a comparative analysis of clinical results
Artroskopik ön çapraz bağ onarımı için hamstring tendon otogreftine kıyasla kuadriseps tendon kullanımı: Klinik sonuçların karşılaştırmalı analizi

Hakan Sofu1, Vedat Şahin2, Sarper Gürsu2, Timur Yıldırım2, Ahmet Issın3, Mehmet Ordueri2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Suluova State Hospital, Amasya, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Metin Sabanci Bone Diseases Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

3Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Erzincan University, Erzincan, Turkey
[s. 144 - 148]
Prediction of postural sway velocity by foot posture index, foot size and plantar pressure values in unilateral stance
Tek ayak üzerinde duruşta postural salınım hızının ayak postur indeksi, ayak büyüklüğü ve plantar basınç değerleri ile tahmini

Salih Angın, Nursen İlçin, Sevgi Sevi Yeşilyaprak, İ. Engin Şimşek
Dokuz Eylül Üniversity, School of Physical Therapy and Rehabilitation, İzmir, Turkey
[s. 149 - 155]
Management of tumors and tumor-like lesions of the hand: a review of 191 patients
El tümörleri ve tümör benzeri lezyonların tedavisi: 191 hastanın değerlendirilmesi

Yener Sağlık1, Hakan Atalar2, Mehmet Armangil1, Kerem Başarır1, Yusuf Yıldız1, Sinan Bilgin1
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Ankara University, Ankara, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
[s. 156 - 162] - Article In Turkish
Proksimal humerus kırıklarının osteosentezinde vida boyunun sondaj tekniği ile ölçülmesi
Measurement of screw length through drilling technique in osteosynthesis of the proximal humerus fractures

Cem Coşkun Avcı1, Deniz Gülabi2, Necdet Sağlam1, Tuhan Kurtulmuş1, Gürsel Saka1
1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

2Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
[s. 163 - 168] - Article In Turkish
Kalkar defekti olan femur intertrokanterik kırıklarında diafizer çimento desteğinin femur üst uç yük dağılımına etkisinin sonlu element analizi ile tayini
Determination of the effect on the proximal femoral load distribution of diaphyseal cement support in femoral intertrochanteric fractures with calcar defect by finite element analysis

Hakan Çift1, Serdar Deniz2, Fatih Ekşioğlu3
1Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

2Tokat Erbaa Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Tokat, Türkiye

3Koru Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
[s. 169 - 172]
Total knee arthroplasty in ochronosis: a case report and critical review of the literature
Okronoziste total diz artroplastisi: Olgu sunumu ve kritik literatür incelemesi

Ramadan Özmanevra, Ortaç Güran, Vasfi Karatosun, İzge Günal
Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
[s. 173 - 177]
Intrapelvic protrusion of the ceramic head resulting from forte ceramic liner fracture without a significant trauma: a case report
Forte seramik linerin belirgin travma olmaksızın kırılması sonucu seramik başın intrapelvik protrüzyonu: Olgu sunumu

Halil İbrahim Bekler, Yiğit Erdağ, Murat Özşahin
Department of Orthopedics and Traumatology, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
[s. 178 - 181]
Bilateral periprosthetic distal femoral fractures following total knee arthroplasty
Total diz artroplastisi sonrası iki taraflı periprostetik distal femur kırıkları

Özal Özcan1, Hakan Boya2, Ali Ateş1, Fırat Doğruöz1
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Afyon Kocatepe University, Afyon, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Başkent University Zübeyde Hanım Application and Research Center, İzmir, Turkey
[s. 182 - 186]
Solitary epithelioid hemangioendothelioma of the metacarpal
Metakarpta soliter epiteloid hemanjiyoendoteliyom

Hakan Atalar1, Mehmet Armangil2, Nuket Üzüm3, Yener Sağlık2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Ankara University, Ankara, Turkey

3Mikropat Pathology Center, Ankara, Turkey
[s. 187 - 187] - Article In Turkish
TTB-STE Değerlendirme Soruları
TTB-STE Değerlendirme Soruları


4Please let us know about broken link.