Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 24 • No 2 • 2013
« Go Back
Abstract Full Text Title & Author Index
[s. 63 - 63]
How valid FRAX is in different countries?
Farklı ülkelerde FRAX ne kadar geçerlidir?

O. Şahap Atik
Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
[s. 64 - 71]
Short-term results of total hip replacement due to acetabular fractures
Asetabulum kırıklarına bağlı total kalça replasmanının kısa dönem sonuçları

István Flóris, Tamás Bodzay, Zsolt Vendégh, Balázs Gloviczki, Péter Balázs
Péterfy Hospital and Trauma Centre, Budapest, Hungary
[s. 72 - 76]
Ilizarov external fixator for correction of complex foot deformities
İlizarov eksternal fiksatörü ile karmaşık ayak deformitelerinin düzeltilmesi

Osman Tecimel1, Ali Öçgüder1, Metin Doğan2, Mahmut Uğurlu2, Murat Bozkurt2, Sabri Ateşalp3
1Department of Orthopedics and Traumatology, Atatürk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Turkey

3Department of Orthopedics and Traumatology, Gülhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey
[s. 77 - 81]
The effect of acromioclavicular joint degeneration on orthopedic shoulder tests
Akromiyoklaviküler eklem dejenerasyonunun ortopedik omuz testleri üzerine etkisi

Alper Murat Ulaşlı1, Serap Erkeç2, Seçil Uyar2, Barış Nacır2, Ömer Yılmaz3, Hatice Rana Erdem2
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medicine Faculty of Afyon Kocatepe University, Afyon, Turkey

2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

3Department of Radiology, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
[s. 82 - 86] - Article In Turkish
Osteporoz tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesinde kemik döngüsü biyokimyasal belirteçleri ve kemik mineral yoğunluğu ölçümlerinin karşılaştırılması
A comparison of the measurements with biochemical markers of bone turnover and bone mineral density in the assessment of the efficiency of osteoporosis treatment

M. Baybars Ataoğlu1, O. Şahap Atik1, Orkun Gül2, Baran Sarıkaya3, Gökay Görmeli4, Burak Yağmur Öztürk5, Barış Özgürol6
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

2Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Trabzon, Türkiye

3Kazan Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

4İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

5Niğde Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Niğde, Türkiye

6Bulancak Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Giresun, Türkiye
[s. 87 - 90] - Article In Turkish
Pediatrik pelvis röntgenlerinde gonad koruyucu kullanımının etkinliği
Efficacy of gonadal shielding in pediatric pelvis X-rays

Sarper Gürsu1, Türkan Gürsu2, Yalkın Çamurcu1, Timur Yıldırım1, Alper Gürsu3, Vedat Şahin1
1Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

2Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, İstanbul, Türkiye

3Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye
[s. 91 - 95] - Article In Turkish
Gelişimsel kalça displazisi zemininde gelişen osteoartritli kalçalarda kullanılan çimentosuz hidroksiapatit kaplı kalça protezlerinde sekiz yıllık izlem
Eight-year follow-up of uncemented hydroxyapatite coated hip prosthesis for hip osteoarthritis secondary to developmental hip dysplasia

Baran Sarıkaya1, Baybars Ataoğlu2, Gökay Görmeli3, Burak Yağmur Öztürk4, Sacit Turanlı2
1Kazan Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

3Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Van, Türkiye

4Niğde Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Niğde, Türkiye
[s. 96 - 101] - Article In Turkish
Asetabuler displazili hastalarda Tönnis ve Steel osteotomilerinin kısa dönem klinik ve radyolojik sonuçlarının karşılaştırılması
A comparison of short-term clinical and radiological results of Tönnis and Steel pelvic osteotomies in patients with acetabular dysplasia

Mehmet Nuri Konya1, Ümit Tuhanioğlu2, Ahmet Aslan1, Timur Yıldırım3, Ayşegül Bursalı3, Vedat Şahin3, Bilal Demir3
1Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klinigi, Afyonkarahisar, Türkiye

2Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Adana, Türkiye

3Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
[s. 102 - 107]
Effects of leptin on fracture healing in rat tibia
Sıçan tibiasında kırık iyileşmesinde leptinin etkileri

Gökçen Kerimoğlu1, Esin Yuluğ2, Servet Kerimoğlu3, Atilla Çıtlak4
1Department of Histology and Embryology, Trabzon Kanuni Training and Research Hospital, Trabzon, Turkey

2Department of Histology and Embryology, Medical Faculty of Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey

3Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey;

4Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Giresun University, Giresun, Turkey
[s. 108 - 111]
What is the economic burden of sports injuries?
Spor yaralanmalarının ekonomik yükü nedir?

Selcen Öztürk, Dilek Kılıç
Department of Economics, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Hacettepe University, Ankara, Turkey
[s. 112 - 116]
Arthroscopic resection of osteochondroma of the knee: two case reports
Diz osteokondromunun artroskopik rezeksiyonu: İki olgu sunumu

Engin Kesgin1, Cengiz Çelik2, Sinan Karaoğlu1
1Department of Orthopedics and Traumatology, Private Modern World Hospital, Kayseri, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Çekirge State Hospital, Turkey
[s. 117 - 120]
Calcific mediopatellar plica: a case report
Kalsifik mediopatellar plika: Olgu sunumu

İbrahim Karaman1, Ahmet Güney1, Kaan Gürbüz1, Ökkeş Bilal2, Betül Güney3
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Erciyes University, Kayseri, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Sütçü İmam University, Kahramanmaraş, Turkey

3Department of Radiology, Medical Faculty of Erciyes University, Kayseri, Turkey
[s. 121 - 123]
Closed reduction and fixation of locked symphysis pubis using tubular external fixator: a case report
Tübüler eksternal fiksatör kullanılarak kilitli simfizis pubisin kapalı redüksiyonu ve tespiti: Olgu sunumu

Mehmet Halıcı, İbrahim Karaman, İbrahim Halil Kafadar, Ali Saltuk Argün
Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Erciyes University, Kayseri, Turkey

4Please let us know about broken link.