Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 24 • No 1 • 2013
« Go Back
Abstract Full Text Title & Author Index
[s. 1 - 1]
Hybrid or reverse hybrid for total hip arthroplasty?
Total kalça artroplastisinde hibrid mi, ters hibrid mi?

O. Şahap Atik
Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
[s. 2 - 6]
Is quantitative magnetic resonance imaging valuable in the assessment Is quantitative magnetic resonance imaging valuable in the assessment of trabecular bone structure in osteoporosis?
Osteoporozda trabeküler kemik yapısının değerlendirilmesinde niceliksel manyetik rezonans görüntüleme değerli midir?

Nil Tokgöz1, Mualla Akdeniz1, Murat Uçar1, Koray Kılıç1, Azim Çelik2
1Department of Radiology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

2GE Medical Systems, İstanbul, Turkey
[s. 7 - 11] - Article In Turkish
Tek taraflı total diz artroplastili hastalarda farklı diz fleksiyon açılarında ekstremiteler arasındaki vücut ağırlık oranlarının incelenmesi
Investigation of body weight ratios on joint structures at different knee flexion angles in patients with unilateral knee arthroplasty

Serkan Bakırhan1, Bayram Ünver2, Vasfi Karatosun3
1İzmir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İzmir, Türkiye

2Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Ortopedik Fizyoterapi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
[s. 12 - 17]
Carpal tunnel syndrome in manual tea harvesters
Elle yapılan çay tarımı işçilerinde karpal tünel sendromu

Mert Çiftdemir1, Cem Çopuroğlu1, Mert Özcan1, Leyla Çavdar2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Trakya University, Edirne, Turkey

2Department of Neurology, Of State Hospital, Trabzon, Turkey
[s. 18 - 22] - Article In Turkish
Diz ekleminin kronik nonspesifik sinovitlerinde cerrahi sinovektomi ile kombine radyasyon sinovektomi tedavisi
Radiation synovectomy therapy combined with surgical synovectomy in chronic nonspecific synovitis of the knee joint

Zekeriya Öztemür1, Okay Bulut1, Murat Korkmaz2, Hayati Öztürk1, Gündüz Tezeren1
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

2Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Yozgat, Türkiye
[s. 23 - 29] - Article In Turkish
Tibia cisim kırıklarında kilitli kanal içi çivilerin kilitsiz kullanımı
Unlocked using of interlocked intramedullary nails in tibial shaft fractures

Cavit Sertaç Saruhan, Ruhi Algün, Burhanettin Barış, Kıvanç Budak
Ödemiş Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
[s. 30 - 32]
Does spinal anesthesia increase the pain and anxiety after total knee arthroplasty? a randomized prospective study
Spinal anestezi total diz artroplastisi sonrası ağrı ve kaygıyı artırır mı? Randomize prospektif çalışma

Mustafa S. Aksoy1, Murat Bozkurt2, Emrah Sayıt3, Serhan Ünlü4, Hasan Karadağ5
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Medical Faculty of Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Atatürk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

3Department of Orthopedics and Traumatology, Muradiye State Hospital, Van, Turkey

4Department of Orthopedics and Traumatology, Dışkapı Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

5Department of Psychiatry, Dışkapı Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
[s. 33 - 38]
Biomechanical comparison of intact lumbar lamb spine and endoscopic discectomized lamb spine
Sağlam kuzu omurgası ile endoskopik diskektomi yapılmış kuzu omurgasının biyomekanik olarak karşılaştırılması

Ahmet Karakaşlı1, Didem Venüs Yıldız2, Erdem Kumtepe2, Ceren Kızmazoğlu3, Hasan Havıtçıoğlu4
1Department of Orthopedics and Traumatology, Tire State Hospital, İzmir, Turkey

2Department of Biomechanics, Institute of Health Science, University of Dokuz Eylül, İzmir, Turkey

3Department of Neurosurgery, Medical Faculty of Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

4Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
[s. 39 - 40]
Do periarticular dense bone islands cause cartilage destruction?
Periartiküler dens kemik adaları kıkırdak yıkımına neden olur mu?

O. Şahap Atik1, Nil Tokgöz2
1Department of Orthopaedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

2Department of Radiology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
[s. 41 - 45]
Lower limb salvage surgery using Ilizarov circular external frame for a landmine injury about the knee
Diz çevresini etkileyen mayın yaralanması için İlizarov sirküler eksternal çerçeve kullanılarak alt ekstremite kurtarma cerrahisi

Bahtiyar Demiralp1, Cengiz Yıldırım2, Yüksel Yurttaş1, Engin İlker Çiçek3, Mustafa Başbozkurt1
1Department of Orthopedics and Traumatology, Gülhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Tatvan Military Hospital, Bitlis, Turkey

3Department of Orthopedics and Traumatology, Gölcük Military Hospital, Kocaeli, Turkey
[s. 46 - 48]
A new syndrome mimicking Jaffe-Campanacci syndrome: a case report
Jaffe-Campanacci sendromunu taklit eden yeni bir sendrom: Olgu sunumu

Adnan Sevencan, Ulukan İnan, Nusret Köse
Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey
[s. 49 - 52]
Solitary osteochondroma of ischial ramus causing sciatic nerve compression
Siyatik sinir sıkışmasına yol açan iskiyon kolu soliter osteokondromu

Kemal Gökkuş1, Ahmet Turan Aydın1, Ergin Sağtaş2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Antalya Memorial Hospital, Antalya, Turkey

2Department of Radiology, Antalya Memorial Hospital, Antalya, Turkey
[s. 53 - 57] - Article In Turkish
Gebe hastada iki taraflı travmatik bimalleoler ayak bileği kırığı tedavisi: Olgu sunumu
Treatment of a pregnant patient with bilateral traumatic bimalleolar ankle fracture: a case report

Yunus Atıcı1, Onat Üzümcügil2, Merter Yalçınkaya3, Ayşegül Atıcı4, Yavuz Selim Kabukçuoğlu1, Yusuf Öztürkmen2
1Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

2İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

3Horasan Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Erzurum, Türkiye

4İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
[s. 58 - 61]
Solitary spinous process metastasis: a case report
Soliter spinöz çıkıntı metastazı: Olgu sunumu

Emre Demirçay1, Erdinç Civelek2, Ebru Demiralay3
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Başkent University, Ankara, Turkey

2Department of Neurosurgery, Medical Faculty of Başkent University, Ankara, Turkey

3Department of Pathology, Medical Faculty of Başkent University, Ankara, Turkey
[s. 62 - 63] - Article In Turkish
TTB-STE Değerlendirme Soruları
TTB-STE Değerlendirme Soruları


4Please let us know about broken link.