Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 23 • No 3 • 2012
« Go Back
Abstract Full Text Title & Author Index
[s. 121 - 121]
What is the best choice for displaced femoral neck fractures in the elderly? Internal fixation or total/hemiarthroplasty
Yaşlılarda deplase femur boyun kırıklarında en iyi seçenek: İnternal tespit mi total/hemiartroplasti mi?

O. Şahap Atik
Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
[s. 122 - 127] - Article In Turkish
Proksimal sıra karpektomili hastalarda fonksiyonel sonuçlar ve yaşam kalitesi
Functional outcomes and quality of life in patients with proximal row carpectomy

Nuray Akkaya1, Fahir Demirkan2, Semih Akkaya2, Oğuzhan Gökalp2, Çağdaş Yörükoğlu2, Füsun Şahin1
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye

2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
[s. 128 - 133]
Is proximal tibia the major problem in varus gonarthrosis? Evaluation of femur and ankle
Varus gonartrozunda en büyük sorun proksimal tibiada mıdır? Femur ve ayak bileğinin incelenmesi

Ahmet Issın, Vedat Şahin, Nizamettin Koçkara, Şükrü Gürsu, Ali Kurtuldu, Timur Yıldırım
Department of Orthopedics and Traumatology, Metin Sabancı Bone Diseases Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
[s. 134 - 139] - Article In Turkish
Diz artroplastisi yapılan hastalarda ameliyat sonrası ağrı için hasta kontrollü epidural analjezide bupivakain ve levobupivakainin etkinliğinin karşılaştırılması
A comparison of the efficacy of bupivacaine and levobupivacaine in patient-controlled epidural analgesia for postoperative pain in patients undergoing knee arthroplasty

Ali Sızlan1, Abdulkadir Atım1, Yüksel Yurttaş2, Hüseyin Özkan2, Meltem Bilge1, Murat Kuyumcu3, Cemil Yıldız2, Ercan Kurt1, Mustafa Başbozkurt2
1Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

2Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

3Denizli Asker Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Denizli, Türkiye
[s. 140 - 144]
A comparison of clinical outcome of augmentation and standard reconstruction techniques for partial anterior cruciate ligament tears
Parsiyel ön çapraz bağ yırtıklarının tedavisinde destekleme ve standart rekonstrüksiyon tekniklerinin klinik sonuçlarının karşılaştırılması

Burak Demirağ, Cenk Ermutlu, Fatih Aydemir, Kemal Durak
Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Uludağ University, Bursa, Turkey
[s. 145 - 149] - Article In Turkish
Kova sapı menisküs yırtığı tanısında manyetik rezonans görüntüleme bulgularının etkinliği
The effectivity of magnetic resonance imaging findings in the diagnosis of bucket handle meniscal tears

Mehmet Türker1, Özgür Çetik1, Meriç Çırpar1, Mehmet Yalçınozan1, Ruhi Cömert2, Talat Şimşek3
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye

2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye

3Sonarmed Görüntüleme Merkezi, İstanbul, Türkiye
[s. 150 - 155] - Article In Turkish
Humerus cisim kaynamamaları: Plaklar ve çiviler
Humeral shaft nonunions: plates and nails

Tahir Sügün, Kemal Özaksar, Tulgar Toros, Murat Kayalar, Emin Bal, Fuat Özerkan
EMOT Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
[s. 156 - 160] - Article In Turkish
2011 Van depremini yaşayan fasyotomi yapılan hastaların klinik analizi
A clinical analysis of patients undergoing fasciotomy who experienced the 2011 Van earthquake

Gökay Görmeli1, Cemile Görmeli2, Savaş Güner3, Mehmet Ceylan3, Recep Dursun4
1Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Van, Türkiye

2Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Van, Türkiye

3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

4Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Van, Türkiye
[s. 161 - 165]
Dorsal cutaneous innervation of the hand with respect to anatomical landmarks: is there a safe zone?
Anatomik oluşumlara göre elin dorsal kütanöz inervasyonu: Güvenli bir bölge var mı?

Meriç Çırpar1, Ali Esmer2, Mehmet Türker1, Mehmet Yalçınozan1
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey

2Department of Anatomy, Medical Faculty of Ankara University, Ankara, Turkey
[s. 166 - 167]
Does tranexamic acid reduce blood loss and blood transfusion requirement in knee arthroplasty?
Traneksamik asit total diz artroplastisindeki kan kaybı ve kan transfüzyonu gereksinimi azaltır mı?

O. Şahap Atik
Department of Orthopaedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
[s. 168 - 172] - Article In Turkish
Fondaparinuksun majör ortopedik cerrahide uzun süreli kullanımı
Long-term use of fondaparinux in major orthopedic surgery

Faik Altıntaş1, Çağatay Uluçay1, Ender Uğutmen2, Melih Güven2, Koray Ünay2
1Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

2Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
[s. 173 - 176] - Article In Turkish
Omuz ve deltoid kasta kist hidatik: Olgu sunumu
Hydatid cyst involvement of shoulder and deltoid muscle: a case report

Güzelali Özdemir1, Sinan Zehir1, Buket Özdemir2, Serkan Sipahioğlu3, Utku Severge2
1Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye;

2Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye

3Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye
[s. 177 - 180]
Multiple osteochondromatosis complicated with a popliteal artery pseudoaneurysm
Multipl osteokondromatozise bağlı gelişen popliteal arter psödoanevrizması

Suat Doğancı1, Bahtiyar Demiralp2, Erkan Kaya1, Tuba Sanal3, Uğur Bozlar3, Ufuk Demirkılıç1, Mustafa Başbozkurt2
1Department of Cardiovascular Surgery, Gülhane Military Academy, Ankara, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Gülhane Military Academy, Ankara, Turkey

3Department of Diagnostic Radiology, Gülhane Military Academy, Ankara, Turkey
[s. 181 - 181] - Article In Turkish
TTB-STE Değerlendirme Soruları
TTB-STE Değerlendirme Soruları


4Please let us know about broken link.