Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 23 • No 2 • 2012
« Go Back
Abstract Full Text Title & Author Index
[s. 61 - 61]
Is vitamin D2 better than vitamin D3?
D2 vitamini D3 vitamininden daha iyi midir?

O. Şahap Atik
Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
[s. 62 - 67] - Article In Turkish
Kastamonu’da yaşayan Türk kadınlarında kemik mineral yoğunluğu, osteoporoz yaygınlığı ve bölgesel risk faktörlerinin değerlendirilmesi: KASTÜRKOS çalışması
Evaluation of bone mineral density, osteoporosis prevalence and regional risk factors in Turkish women living in Kastamonu: KASTÜRKOS study

Ahmet Aslan1, Özgür Karakoyun2, Erol Güler2, Serkan Aydın3, M. Vedat Gök4, Soner Akkurt5
1Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Afyonkarahisar, Türkiye

2Dr. Münif İslamoğlu Kastamonu Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

3Özel Anadolu Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Kastamonu, Türkiye

4Radyoloji Kliniği, Kastamonu, Türkiye

5Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Spor Hekimliği, Kastamonu, Türkiye
[s. 68 - 71]
The clinical profile of musculoskeletal injuries associated with the 2011 Van earthquake in Turkey
Türkiye’deki 2011 Van depremi ile ilişkili kas iskelet yaralanmalarının klinik profili

Gökay Görmeli1, Cemile Ayşe Görmeli2, Savaş Güner3, Mehmet Fethi Ceylan3, Recep Dursun4
1Departments of Orthopedic and Trauma Surgery, Van Training and Research Hospital, Van, Turkey

2Departments of Radiology, Van Training and Research Hospital, Van, Turkey

3Department of Orthopedic and Trauma Surgery, Medical Faculty of Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey

4Departments of Emergency Medicine, Van Training and Research Hospital, Van, Turkey
[s. 72 - 76] - Article In Turkish
Femoroasetabuler sıkışma sendromlu hastalarda açık cerrahi tedavi erken dönemde etkili midir?
Is open surgery effective in early-term in patients with femoroacetabular impingement syndrome?

Nizamettin Koçkara, Ayşegül Bursalı, Ahmet Issın, Şükrü Sarper Gürsu, Timur Yıldırım, Vedat Şahin
Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
[s. 77 - 81]
Bioelectrical impedance analysis of basal metabolic rate and body composition of patients with femoral neck fractures versus controls
Femur boyun kırıklı hastalar ile kontrollerde bazal metabolik hız ve vücut kompozisyonunun biyoelektrik impedans analizi

Mehmet Akif Altay1, Cemil Ertürk1, Cemil Sert2, Felat Öncel1, Uğur Erdem Işıkan1
1Departments of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Harran University, Şanlıurfa, Turkey

2Departments of Biophysics, Medical Faculty of Harran University, Şanlıurfa, Turkey
[s. 82 - 87]
Radiological analysis of closed-wedge high tibial osteotomy
Kapalı kama yüksek tibial osteotomisinin radyolojik analizi

Ali Turgut1, Cemil Kayalı2, Haluk Ağuş3
1Department of Orthopedics and Traumatology, Bursa Şevket Yılmaz Training and Research Hospital, Bursa, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, İzmir Bozyaka Training and Research Hospitay, İzmir, Turkey

3Department of Orthopedics and Traumatology, İzmir Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
[s. 88 - 93] - Article In Turkish
Kübital tünel sendromunda cerrahi tedavi seçeneklerinin ulnar sinir üzerine etkilerinin USG ve EMG ile değerlendirilmesi
Assessment of the effects of surgical treatment options for cubital tunnel syndrome on the ulnar nerve by USG and EMG

Fırat Seyfettinoğlu1, Ali Karaer1, Zeki Sertöz1, Ali Dülgeroğlu1, Melike Bedel Koruyucu2, Osman Arslan Bora1
1İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

2İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Radyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
[s. 94 - 99]
Manual therapy is an effective treatment for frozen shoulder in diabetics: An observational study
Manuel terapi diyabetli hastalarda donmuş omuz için etkili bir tedavidir: Gözlemsel bir çalışma

İrem Düzgün1, Gül Baltacı2, Özgür Ahmet Atay3
1Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Gazi University Faculty of Health Sciences, Ankara, Turkey

2Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Hacettepe University Faculty of Health Sciences, Ankara, Turkey

3Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Hacettepe University, Ankara, Turkey
[s. 100 - 105]
Royal jelly and bee pollen decrease bone loss due to osteoporosis in an oophorectomized rat model
Arı sütü ve arı poleni ooferektomi yapılan sıçan modelinde osteoporoza bağlı kemik kaybını azaltır

İbrahim Halil Kafadar1, Ahmet Güney1, Cemil Yıldırım Türk1, Mithat Öner1, Sibel Silici2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Erciyes University, Kayseri, Turkey

2Department of Agricultural Biotechnology, Agricultural Faculty of Erciyes University, Kayseri, Turkey
[s. 106 - 110]
Revision of the failed pedicle screw in osteoporotic lumbar spine: Biomechanical comparison of kyphoplasty versus transpedicular polymethylmethacrylate augmentation
Osteoporotik lomber omurlarda iflas etmiş pedikül vidasının revizyonu: Kifoplasti ile transpediküler polimetilmetakrilat güçlendirme tekniklerinin biyomekanik karşılaştırması

Alihan Derinçek1, Mehmet Türker2, Murat Çınar1, Özgür Çetik2, Barış Kalaycıoğlu3
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Başkent University, Adana, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey

3Kırıkkale University, Faculty of Mechanical Engineering, Kırıkkale, Turkey
[s. 111 - 112] - Article In Turkish
Tek doz lokal anestezik kıkırdağa zarar verir mi?
Is single-dose local anesthetic chondrotoxic?

O. Şahap Atik
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
[s. 113 - 116] - Article In Turkish
Ön çapraz bağ yapışma yerinde kondroblastom: Olgu sunumu
Chondroblastoma in the anterior cruciate ligament origo: A case report

Hafız Aydın, Ahmet Uğur Turhan, Metin Karataş, Atılgan Onay, Kadriye Yıldız
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye
[s. 117 - 120]
Traumatic arteriovenous fistula formation after misplaced femoral tunnel in arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction
Artroskopik ön çapraz bağ tamirinde hatalı femoral tünel sonrası travmatik arteriyovenöz fistül oluşumu

Burcin Keçeci1, Levent Küçük1, Elcil Kaya Biçer2, Hakan Posacıoğlu3
1Departments of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Ege University, İzmir, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Van İpekyolu State Hospital, Van, Turkey

3Departments of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Ege University, İzmir, Turkey
[s. 121 - 121] - Article In Turkish
TTB-STE Değerlendirme Soruları
TTB-STE Değerlendirme Soruları


4Please let us know about broken link.