Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 22 • No 3 • 2011
« Go Back
Abstract Full Text Title & Author Index
[s. 123]
The patient, the physician and the technician
Hasta, doktor ve teknisyen

O. Şahap Atik
Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
[s. 124 - 128]
Effectiveness and safety of posterior titanium instrumentation in children with adolescent idiopathic scoliosis: a prospective study
Adölesan idiopatik skolyozlu çocuklarda titanyum posteriyor enstrümantasyonun etkinliği ve güvenliliği: Prospektif çalışma

Murat Oto, Suken A. Shah, Mohammed Ali Hassan Mohammed, Kenny J Rogers, Petya Yorgova, Laurens Holmes
Department of Orthopedics, Nemours AI DuPont Hospital for Children, Wilmington, DE, USA
[s. 129 - 133] - Article In Turkish
Kronik kalça ağrısı ile femoroasetabuler sıkışma arasındaki ilişki: Klinik bulgular ve radyografi ile değerlendirme
The relationship between chronic hip pain and femoroacetabular impingement: an evaluation with clinical signs and radiography

Namık Şahin1, Teoman Atıcı2, Alpaslan Öztürk1, Güven Özkaya3, Bülent Avcu1, Yüksel Özkan1
1Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Bursa, Türkiye;

2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

3Biyoistatistik Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye;
[s. 134 - 139] - Article In Turkish
Artroskopik yardımlı mini-açık yöntem ile rotator manşet tamiri yapılan hastalarda gözetimli fizyoterapi programı ile ev egzersiz programının sonuçlarının karşılaştırılması
Comparison of the results of supervised physiotherapy program and home-based exercise program in patients treated with arthroscopic-assisted mini-open rotator cuff repair

Nihal Büker1, Ali Kitiş1, Semih Akkaya2, Nuray Akkaya3
1Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Denizli, Türkiye;

2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

3Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
[s. 140 - 144]
Relationship between clinical and electrophysiological results in surgically treated carpal tunnel syndrome
Cerrahi tedavi uygulanan karpal tünel sendromunda klinik ve elektrofizyolojik sonuçlar arasındaki ilişki

Tuğrul Bulut1, Ufuk Şener2, Serhan Yağdı1, Cemal Kazımoğlu1, Muhittin Şener3
1Department of Orthopedics and Traumatology, İzmir Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Turkey;

2Department of Neurology, Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey;

3Department of Orthopedics and Traumatology, Facult of Medicine, İzmir Katip Çelebi University, İzmir, Turkey
[s. 145 - 148]
Correlation between selective pedobarographic and radiographic measures in the assessment of surgically treated CTEV patients
Cerrahi tedavi görmüş DÇA’lı hastaların değerlendirilmesinde selektif pedobarografik ve radyografik ölçümlerin korelasyonu

Murat Oto, Ahmed Thabet, Freeman Miller, Laurens Holmes
Department of Orthopedics, Nemours AI DuPont Hospital for Children, Wilmington, DE, USA
[s. 149 - 154] - Article In Turkish
Büyük eklem artroplastilerinde kemik çimentosu uygulamasının derin ven trombozu sıklığına etkisi
Effect of bone cement application on the incidence of deep vein thrombosis in major joint arthroplasties

Ahmet Aslan1, Emre Ağar2, Nevres Hürriyet Aydoğan3, Tolga Atay4, Metin Lütfi Baydar4, Vecihi Kırdemir4, Ahmet Özden5
1Dr. Münif İslamoğlu Kastamonu Devlet Hastanesi, 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Kastamonu, Türkiye;

2Andeva Topçular Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Antalya, Türkiye;

3Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye;

4Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye;

5Dr. Münif İslamoğlu Kastamonu Devlet Hastanesi Radyoloji Kliniği, Kastamonu, Türkiye
[s. 155 - 159]
Football injuries on synthetic turf fields
Halı sahada oluşan futbol yaralanmaları

Semih Akkaya1, Mustafa Serinken2, Nuray Akkaya3, İbrahim Türkçüer2, Emrah Uyanık4
1Department of Orthopedics and Traumatology

2Department of Emergency Medicine

3Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical Faculty of Pamukkale University, Denizli, Turkey

4Department of Emergency Medicine, Maricopa Medical Center
[s. 160 - 165]
Effect of pentoxifylline on fracture healing: an experimental study
Pentoksifilinin kırık iyileşmesi üzerine etkisi: Deneysel çalışma

Kerem Aydın, Vedat Şahin, Sarper Gürsu, Ahmet Şükrü Mercan, Bilal Demir, Timur Yıldırım
Department of Orthopedics and Traumatology, Baltalimanı Metin Sabancı Bone and Joint Diseases Education and Research Hospital, İstanbul, Turkey
[s. 166 - 171] - Article In Turkish
İnsan amniyon sıvısının posterolateral spinal füzyon üzerindeki etkileri: Deneysel bir ön çalışma
Effects of human amniotic fluid on posterolateral spinal fusion: an experimental preliminary study

Hafız Aydın1, Metehan Saraçoğlu2, Gökçen Kerimoğlu3, Servet Kerimoğlu1, Murat Topbaş4
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

2Sungurlu Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Çorum, Türkiye;

3Trabzon Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Histoloji ve Embriyoloji Kliniği, Trabzon, Türkiye

4Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye;
[s. 172 - 176] - Article In Turkish
Omuz eklemi ve biseps tendonunda yaygın pigmente villonodüler sinovit: Olgu sunumu
Diffuse pigmented villonodular synovitis in the shoulder joint and the biceps tendon: a case report

Serkan Sipahioğlu1, Sinan Zehir2, Hüseyin Aşkar3, Uğur Özkanlı1
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye;

2Şanlıurfa Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye;

3Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye
[s. 177 - 179]
Traumatic asymmetrical bilateral hip dislocation: a case report and literature review
Travmatik asimetrik iki taraflı kalça çıkığı: Olgu sunumu ve literatür incelemesi

Yue Fang, Fu-xing Pei, Tian-fu Yang, Guang-lin Wang, Lei Liu
Department of Orthopedics and Traumatology, Westchina Hospital of Sichuan University, Chengdu, China
[s. 180 - 182]
Unusual tennis injuries: boxer’s fracture and medial subtalar dislocation: report of two cases
Nadir görülen tenis yaralanmaları: Boksör kırığı ve mediyal subtalar çıkık: İki olgu sunumu

O. Şahap Atik, Hakan Dur
Department of Orthopaedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

4Please let us know about broken link.