Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 22 • No 2 • 2011
« Go Back
Abstract Full Text Title & Author Index
[s. 63 - 63]
Is DXA the gold standard?
DXA altın standart mı?

O. Şahap Atik
Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
[s. 64 - 68]
Radiological evaluation of combined valgus extension osteotomy and tectoplasty for the treatment of Herring group C Perthes patients
Herring grup C Perthes hastalarının tedavisinde valgus ekstansiyon osteotomisi ile tektoplasti kombinasyonunun radyolojik değerlendirilmesi

Mehmet Emre Baki1, Duygu Baki2, Hafız Aydın3, Servet Kerimoğlu3, Celal Baki3
1Department of Orthopedics and Traumatology

2Radiology, Erzurum Regional Training and Research Hospital, Erzurum, Turkey;

3Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey;
[s. 69 - 74] - Article In Turkish
Serebral palsili çocuklarda çok seviyeli ortopedik cerrahi tedavinin sonuçları
Outcomes of multilevel orthopedic surgery in children with cerebral palsy

Kenan Koca1, Cemil Yıldız1, Yüksel Yurttaş1, Birol Balaban2, Bülent Hazneci2, Serkan Bilgiç3, Mustafa Başbozkurt1
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı;

2Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı;

3Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı, Ankara, Türkiye;
[s. 75 - 80] - Article In Turkish
Erişkinlerde alt ekstremitenin rotasyonel dizilimi: Diz osteoartritiyle ilişkisi ortaya konamamıştır
Rotational alignment of the lower extremity in adults: no relationship with osteoarthritis of the knee was proved

Yavuz Akalın1, Abdurrahman Özçelik2, Nusret Köse3, Sinan Seber3
1İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir, Türkiye;

2Eskişehir Anadolu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Eskişehir, Türkiye;

3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye;
[s. 81 - 84] - Article In Turkish
Tibia cisim kırıklarının intramedüller kilitli çivi ile tedavisi sonrası görülen diz önü ağrısının kuadriseps kas gücü ile ilişkisi
The relationship between the quadriceps muscle strength and the anterior knee pain occurring after locked intramedullary nailing for tibial diaphysis fractures

Abdullah Demirtaş1, İbrahim Azboy2, Mehmet Oğuz Durakbaşa3, Bekir Yavuz Uçar4, Ahmet Şükrü Mercan2, İdris Ahmet Çakır2
1Hakkari Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Hakkari, Türkiye;

2Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye;

3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye;

4Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye;
[s. 85 - 88] - Article In Turkish
Beşinci metakarp boyun kırığında gerçek açılanma değeri
Real angulation degree in fifth metacarpal neck fracture

Bülent A. Taşbaş1, H. Rıfat Özakpınar2, M. Önder Delialioğlu3, Bülent Dağlar1, Kenan Bayrakcı3, Uğur Günel3
1Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye;

2Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye;

3Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye;
[s. 89 - 93] - Article In Turkish
Korakoakromiyal bağ transferiyle rotator kılıf tamirinin humerus başı migrasyonuna etkisinin ultrasonografi ile ölçülmesi
Ultrasonographic measurement of the effect of rotatory cuff repair with coracoacromial ligament transfer on humeral head migration

Süleyman Bülent Bektaşer1, Nadir Yalçın1, Durmuş Ali Öçgüder1, Ali İpek2, Hasan Ulaş Oğur1, Kasım Kılıçarslan1, Temel Oğuz1
1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği;

2Radyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye;
[s. 94 - 99] - Article In Turkish
Alendronate sodyum uygulama zamanı, ovariyektomi yapılmış sıçanlarda spinal füzyon üzerine etkili midir?
Does application time of alendronate sodium effect the spinal fusion in ovariectomized rats?

Hüseyin Balkarlı1, Özgür Barış Dönmez2, Özlem Özbey3, Nuray Acar3, Yetkin Söyüncü1, İsmail Üstünel3
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı;

2Antalya Sağlık Yüksek Okulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Antalya, Türkiye;

3Histoloji ve Embrioloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye;
[s. 100 - 106] - Article In Turkish
Glukozamin kondroitin sülfatın onarılmış tenotomize sıçan Aşil tendonları üzerine etkisi
Effect of glucosamine chondroitine sulphate on repaired tenotomized rat Achilles tendons

Hamza Özer1, Anıl Taşkesen1, Oğuz Kul2, Hakan Y. Selek1, Sacit Turanlı1, Kenan Köse3
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye;

2Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye;

3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye;
[s. 107 - 109]
Radiofrequency ablation of phalangeal osteoid osteoma: technical challenges encountered in small bones
Falangeal osteoid osteomada radyofrekans ablasyon: Küçük kemiklerde karşılaşılan teknik zorluklar

Orhan Özbek1, Alaaddin Nayman1, Osman Koç1, Ahmet Küçükapan1, Seda Özbek2, Ülkü Kerimoğlu1
1Selcuk University Meram School of Medicine, Department of Radiology, Konya, Turkey;

2Selcuk University Selcuklu School of Medicine, Department of Radiology, Konya, Turkey;
[s. 110 - 113] - Article In Turkish
İki taraflı travmatik patella kırığı: Bir olgu sunumu
Bilateral traumatic patella fracture: a case report

Meriç Çırpar, Mehmet Türker, Arif Aslan, Mehmet Yalçınozan
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye;
[s. 114 - 117]
Primary extracranial meningioma of the lower limb
Alt ekstremitede primer ekstrakraniyal menenjiyoma

İsmail Cengiz Tuncay1, Ümit Özgür Güler1, Çiğdem Vural2, Rahmi Can Akgün1, Hüseyin Demirörs1, İlhami Kuru1
1Departments of Orthopedics and Traumatology;

2Pathology, Medical Faculty of Başkent University, Ankara, Turkey;
[s. 118 - 119] - Article In Turkish
Unikompartmental diz artroplastisi mi, total diz artroplastisi mi?
Unicompartmental or total knee arthroplasty?

O. Şahap Atik
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye;
[s. 120 - 122] - Article In Turkish
Karpal tünelin gevşetilmesinde sınırlı insizyon tekniklerinde, insizyon yerinin topoğrafik olarak yerleştirilmesinin önemi
Significance of topographic placement of incision during limited incision technique in carpal tunnel release

S. Sinan Bilgin
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, El Cerrahisi Bilim Dalı, Ankara;

4Please let us know about broken link.