Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 22 • No 1 • 2011
« Go Back
Abstract Full Text Title & Author Index
[s. 1 - 1]
What do we know about the ocular adverse effects associated with intravenous bisphosphonates?
İntravenöz bifosfonatların göze yan etkileri hakkında ne biliyoruz?

O. Şahap Atik
Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
[s. 2 - 7]
Early clinical results of cementless, bipolar hemiarthroplasty in intracapsular femur neck fractures
Kapsül içi femur boynu kırıklarında çimentosuz, bipolar hemiartroplastinin erken klinik sonuçları

Ulukan İnan, Necip Özateş, Hakan Ömeroğlu
Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey
[s. 8 - 15]
Cementless total hip arthroplasty for dysplastic and dislocated hips
Displastik ve çıkık kalçalarda çimentosuz total kalça artroplastisi

Kasım Kılıçarslan, Nadir Yalçın, Fuat Karataş, Faruk Çatma, Hasan Yıldırım
Department of Orthopedics and Traumatology, Atatürk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
[s. 16 - 21] - Article In Turkish
Total diz artroplastisi sonrası diz sertliğine neden olan faktörler
Factors causing stiff knee after total knee arthroplasty

Serkan Erkan, Hüseyin S. Yercan, Güvenir Okcu, R. Taçkın Özalp
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
[s. 22 - 27]
The association between cyclooxygenase-2 (COX-2/PTGS2) gene polymorphism and osteoarthritis gene polymorphism and osteoarthritis gene polymorphism and osteoarthritis
Siklooksijenaz-2 (COX-2/PTGS2) gen polimorfizmi ile osteoartrit arasındaki ilişki

Volkan G. Güler1, Serap Yalın1, Mehmet Berköz2, Özlem Bölgen Çimen3, Erdinç Yalın4, Pelin Eroğlu1, Arzu Kanık5
1Departments of Biochemistry

2Pharmaceutical Technology, Mersin University Pharmacy Faculty, Mersin, Turkey

3Physical Medicine and Rehabilitation, 5Biostatistics, Medical Faculty of Mersin University, Mersin, Turkey

4Departments of Biochemistry, Medical Faculty of Çukurova University, Adana, Turkey

5Biostatistics, Medical Faculty of Mersin University, Mersin, Turkey
[s. 28 - 32]
A comparison of the scapular manipulation and Kocher’s technique for acute anterior dislocation of the shoulder
Akut öne omuz çıkığında skapular manipülasyon tekniği ile Kocher tekniğinin karşılaştırılması

Namık Şahin1, Alpaslan Öztürk1, Yüksel Özkan1, Teoman Atıcı2, Güven Özkaya3
1Department of Orthopedics and Traumatology, Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Uludağ University, Bursa, Turkey

3Department of Biostatistics, Graduate School of Health Science, Bursa, Turkey
[s. 33 - 38] - Article In Turkish
Karpal tünelin gevşetilmesinde sınırlı insizyon tekniğinin etkinliği ve güvenilirliği
The efficacy and safety of limited incision technique in carpal tunnel release

Meriç Çırpar1, Mahmut Arı2, Mehmet Türker1, M. Fatih Ekşioğlu1, Özgür Çetik1
1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye

2Kızıltepe Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Mardin, Türkiye
[s. 39 - 42]
Does scapular elevation occur with glenohumeral flexion and abduction? a study through open magnetic resonance imaging and autopsy
Glenohumeral fleksiyon ve abdüksiyonda skapular elevasyon meydana gelir mi? Bir açık manyetik rezonans görüntüleme ve otopsi çalışması

Çetin Lütfi Baydar1, Hasan Hallaçeli2, Metin Lütfi Baydar3, İzge Günal4, İbrahim Üzün5, Orhan Oyar6, Uğur Cavlak7
1Department of Forensic Medicine, Medicine Faculty of Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey

2School of Health, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey

3Departments of 3Orthopedics and Traumatology

4Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

5The Council of Forensic Medicine, Ministry of Justice, İstanbul, Turkey

6Radiology, Medicine Faculty of Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey

7School of Physical Therapy, Pamukkale University, Denizli, Turkey
[s. 43 - 47]
The effects of leukotriene receptor antagonist montelukast on histological, radiological and densitometric parameters of fracture healing
Lökotrien reseptör antagonisti montelukastın kırık iyileşmesi üzerindeki histolojik, radyolojik ve dansitometrik parametrelerin etkisi

Hüsamettin Çakıcı1, Onur Hapa2, Kaan Gideroğlu3, Kutay Özturan1, Melih Güven1, Halil Yalçın Yüksel4, Fahri Yılmaz5
1Departments of Orthopedics and Traumatology

2Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey

3Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

44Department of 3rd Orthopedics and Traumatology, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

5Pathology, Medicine Faculty of Abant İzzet Baysal University, Bolu, Turkey
[s. 48 - 53] - Article In Turkish
Avokado/soya fasülyesinin sabunlaşmayan ekstresi verilen köpeklerin dizlerinde osteokondral defekt iyileşmesi: Bir karşılaştırmalı morfometrik analiz
Healing of osteochondral defects in canine knee with avocado/soybean unsaponifiables: a morphometric comparative analysis

Levent Altınel1, Önder Şahin2, Kamil Çağrı Köse1, Orhan Baş3, Oğuz Aslan Özen4, Z. Kadir Sarıtaş5, Kamuran Pamuk5
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Afyon, Türkiye

2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İstanbul, Türkiye

3Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Rize, Türkiye

4Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye

5Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, Afyon, Türkiye
[s. 54 - 55]
Does surgical repair of acute Achilles tendon rupture cause structural changes on 15-year follow-up?
Akut Aşil tendonu yırtıklarının cerrahi tedavisi 15 yıllık takipte yapısal değişikliklere neden olur mu?

O. Şahap Atik, Selçuk Bölükbaşı, Ulunay Kanatlı
Department of Orthopaedics and Traumatology Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
[s. 56 - 59]
An unusual initial presentation of Proteus syndrome: macrosyndactyly
Proteus sendromunun nadir görülen formu: Makrosindaktili

Cemil Yıldırım Türk1, Ahmet Güney2, Mithat Öner2, Mehmet Halıcı2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Division of Hand Surgery

2Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Erciyes University, Kayseri, Turkey Orthopedics and Traumatology,
[s. 60 - 61]
Hidden sterilization cost of consignment orthopedic implants
Ortopedik konsinye implantların gizli kalmış sterilizasyon maaliyeti

Esat Kıter
Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Pamukkale University, Denizli, Turkey

4Please let us know about broken link.