Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 21 • No 3 • 2010
« Go Back
Abstract Full Text Title & Author Index
[s. 123]
Is the Bone and Joint Decade over?
Kemik ve Eklem On Yılı bitti mi?

O. Şahap Atik
Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
[s. 124 - 129]
Fibrin sealant in the treatment of acute ruptures of the Achilles tendon: long-term results
Akut Aşil tendon yırtıklarının tedavisinde fibrin yapıştırıcı uygulaması: Uzun dönem sonuçlar

Can Solakoğlu1, Mahir Mahiroğulları1, Selami Çakmak2, Cüneyt Tamam3, Mesih Kuşkucu1
1Department of Orthopedics and Traumatology, GATA Haydarpaşa Training Hospital, İstanbul, Turkey;

2Department of Orthopedics and Traumatology, Aksaz Military Hospital, Muğla, Turkey;

3Department of Orthopedics and Traumatology, Kasımpaşa Military Hospital, İstanbul, Turkey
[s. 130 - 135] - Article In Turkish
Menopoz sonrası osteoporotik ve osteopenik hastaların kalsiyum ve vitamin D tedavisine uyumu
Compliance of postmenopausal osteoporotic and osteopenic patients with calcium and vitamin D therapy

Nuray Akkaya1, Semih Akkaya2, Necmettin Yıldız1, Nilgün Şimşir Atalay1, Füsun Şahin1
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

2Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
[s. 136 - 141] - Article In Turkish
Femur boyun kırıklarının tedavisinde bipolar kısmi protez kullanımı ve cerrahi yaklaşımın fonksiyonel sonuçlar üzerine etkisi
Bipolar hemiarthroplasty for the treatment of femoral neck fractures and the effect of surgical approach on functional results

Mehmet Akif Altay, Cemil Ertürk, Uğur Erdem Işıkan
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye
[s. 142 - 146] - Article In Turkish
Başarısız intramedüller çivi uygulaması sonrası gelişen humerus cisim kaynamamalarında İlizarov güçlendirme tedavisi
Ilizarov augmentation in the treatment of humeral shaft nonunions developing after failed in· tramedullary nailing

Hasan Karapınar, Ulaş Akgün, Cemal Kazımoğlu, Tugrul Bulut, Muhittin Şener
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
[s. 147 - 152]
The healing of full-thickness articular cartilage defects in rabbits: successful results with fibroblast growth factor
Tavşanlarda tam kat eklem kıkırdak kaybının iyileşmesi: Fibroblast büyüme faktörü ile başarılı sonuçlar

Mahmut Argün1, Mithat Öner1, Ahmet Güney1, Mehmet Halıcı1, Oğuz Temizyürek1, Özlem Canöz2
1Departments of Orthopedics and Traumatology

2Pathology, Medical Faculty of Erciyes University, Kayseri, Turkey
[s. 153 - 158]
Anatomy of the lateral complex of the ankle joint in relation to peroneal tendons, distal fibula and talus: a cadaveric study
Peroneal tendonlar, distal fibula ve talusla ilişkili olarak ayak bileğinin lateral kompleks anatomisi: Bir kadavra çalışması

Mahmut Uğurlu1, Murat Bozkurt2, İsmail Demirkale3, Ayhan Cömert4, Halil İbrahim Acar4, İbrahim Tekdemir4
1Department of 1st Orthopedics and Traumatology, Atatürk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

2Department of 3rd Orthopedics and Traumatology, Dışkapı Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

3Department of Orthopedics and Traumatology, Siirt State Hospital, Siirt, Turkey

4Department of Anatomy, Medicine Faculty of Ankara University, Ankara, Turkey
[s. 159 - 165] - Article In Turkish
Periost dokusunun otoklavize kemik grefti-alıcı kemik bütünleşmesine etkisi: Tavşanlarda deneysel çalışma
The effect of periosteum on the union of the autoclaved bone graft-host bone: experimental study in rabbits

Alper Kaya1, Cengiz Tuncay2, Ümit Kaya3, Hüseyin Demirörs2
1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

3Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, Ankara, Türkiye
[s. 166 - 171] - Article In Turkish
Melatoninin iskelet kası iskemi-reperfüzyon yaralanması üzerine koruyucu etkisi
Protective effects of melatonin on ischemia-reperfusion injury of skeletal muscle

Mehmet Erdem1, Bora Bostan1, Taner Güneş1, Fatih Özkan2, Cengiz Şen1, Hüseyin Özyurt3, Reşit Doğan Köseoğlu4, Hasan Erdoğan5
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

2Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

3Biyokimya Anabilim Dalı

4Patoloji Anabilim Dalı

5Fizyoloji Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye
[s. 172 - 177]
Melatonin promotes fracture healing in the rat model
Melatonin sıçan modelinde kırık iyileşmesini hızlandırır

Mehmet Halıcı1, Mithat Öner1, Ahmet Güney1, Özlem Canöz2, Figen Narin3, Canan Halıcı4
1Departments of Orthopedics and Traumatology

2Pathology

3Biochemistry,Medical Faculty of Erciyes University, Kayseri, Turkey;

4Department of Biochemistry, Kayseri Training and Research Hospital, Kayseri, Turkey
[s. 178 - 181]
Spontaneous regeneration of the large femoral defect in patient with diffuse osteomyelitis after intramedullary nailing
İntramedüller çivileme sonrasında yaygın osteomiyelit gelişen bir hastada, geniş femoral defektin spontan iyileşmesi

Esat Kıter1, Semih Akkaya1, Murat Oto1, İzge Günal2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Pamukkale University, Denizli, Turkey;

2Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
[s. 182] - Article In Turkish
Talus ostekondromu ve talus tutulumlu displazi epifiziyalis hemimelika ayırımı, zor bir ikilem
Differential diagnosis of osteochondroma of talus and talus located dysplasia epiphysealis hemimelica, a diagnostic dilemma

Kemal Gökkuş1, Ahmet Turan Aydın2
1Özel Antalya Memorial Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Antalya;

2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Antalya

4Please let us know about broken link.