Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 21 • No 2 • 2010
« Go Back
Abstract Full Text Title & Author Index
[s. 61]
Is routine patellar resurfacing in total knee arthroplasty necessary?
Total diz artroplastisinde rutin patellar protez gerekli mi?

O. Şahap Atik
Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
[s. 62 - 67]
AO tension band technique application in AO tension band technique application in proximal humerus fractures
Proksimal humerus kırıklarında AO gergi bandı tekniği uygulaması

Cemil Yıldız, Mustafa Kürklü, Hüseyin Özkan, Serkan Bilgiç, Ali Şehirlioğlu, Yüksel Yurttaş, Barbaros Baykal, Mahmut Kömürcü, Mustafa Başbozkurt
Department of Orthopedics and Traumatology, Gülhane Military Medical School, Ankara, Turkey
[s. 68 - 72] - Article In Turkish
Ön çapraz bağ yırtıklarında ön çapraz bağ-medial tibial plato açısının tanısal değeri
Diagnostic value of anterior cruciate ligament-tibial medial plateau angle in anterior cruciate ligament tears

Demet Karadağ1, Alper Kaya2, Funda Uçar1
1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı,Ankara, Türkiye

2Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı,Ankara, Türkiye
[s. 73 - 79]
Results of limited open rotator cuff repair with partial acromioplasty for rotator cuff tears with subacromial impingement syndrome
Subakromiyal sıkışma sendromu ile birlikte rotator manşet yırtığının, kısmi akromiyoplasti ile sınırlı açık rotator manşet tamiri sonuçları

Haldun Orhun1, Volkan Gürkan1, Muhsin Dursun1, Emre Orhun2, Burak Şener2
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul;

2İstanbul Hastanesi El, Mikrocerrahi ve Üst Ekstremite Hastalıkları Merkezi, İstanbul
[s. 80 - 85] - Article In Turkish
Medial gevşekliğin eşlik ettiği varus gonartroz tedavisinde açıcı fokal-kubbe osteotomisi
Opening focal dome osteotomy in the treatment of varus gonarthrosis associated with medial laxity

Mehmet Erdem, Taner Güneş, Cengiz Şen, Bora Bostan, Murat Aşçı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Tokat
[s. 86 - 90]
Gait symmetry in patients with unilateral partial hip arthroplasty
Tek taraflı kısmi kalça artroplastili hastalarda yürüme simetrisi

Ö. Fuad Öken1, Öznur Öken2, A. Özgür Yıldırım1, Güneş Yavuzer3, Murat Gülcek1, Vuslat Sema Ünal1, Ahmet Uçaner1
1Department of 1st Orthopedics and Traumatology, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Education and Research Hospital, Ankara, Turkey;

3Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medicine Faculty of Ankara University, Ankara, Turkey
[s. 91 - 97]
Plasma vascular endothelial growth factor levels are similar in subjects with and without osteoporosis
Osteoporozu olan ve olmayan olgularda serum vasküler endotelyal büyüme faktörü düzeyleri aynıdır

Hakan Çebi1, Ertuğrul Akşahin1, Halil Yalçın Yüksel1, Levent Çelebi1, Cem Nuri Aktekin1, Onur Hapa1, Hasan Hilmi Muratlı2, Ali Biçimoğlu1
1Department of Orthopedics and Traumatology, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Sakarya Training and Research Hospital, Sakarya, Turkey
[s. 98 - 103]
Investigation of radioulnocarpal joint load distribution effects of radial shortening osteotomy for the treatment of Kienböck disease: a biomechanical study
Kienböck hastalığı tedavisinde kullanılan radyal kısaltma osteotomisinin radioulnokarpal ekleme binen yükler üzerindeki etkilerinin araştırılması: Biyomekanik çalışma

Ahmet Cemil Turhan1, Bora Uzun2, Meriç Ünal1, Bahadır Uyulgan3, Bayram Ünver4, İzge Günal1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

2Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyomekanik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

3Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, İzmir, Türkiye

4Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, İzmir, Türkiye
[s. 104 - 109] - Article In Turkish
Hasarlanmış eklem kıkırdağı kalınlığının optik bir yöntemle araştırılması
An optical method for investigation of thickness of damaged articular cartilage

Coşar Karagöl1, Ahmet Turan Aydın1, Semih Gür1, Tuba Denkçeken2, Murat Canpolat2
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı,Antalya, Türkiye

2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalıı,Antalya, Türkiye
[s. 110 - 115]
Evaluation of urinary bladder function after acute spinal cord injury:an experimental study
Mesane kası fonksiyonunun akut spinal kord yaralanması sonrası değerlendirilmesi:Deneysel çalışma

Zekeriya Öztemür1, Gündüz Tezeren1, İhsan Bağcivan2, Bülent Saraç2, Nedim Durmuş2, Reyhan Eğilmez3
1Department of Orthopedics and Traumatology,Medicine Faculty of Cumhuriyet University, Sivas, Turkey

2Department of Pharmacology Medicine Faculty of Cumhuriyet University, Sivas, Turkey

3Department of Pathology,Medicine Faculty of Cumhuriyet University, Sivas, Turkey
[s. 116 - 117]
Osteochondroma of the talus
Talusun osteokondromu

O.Şahap Atik1, Baran Sarıkaya1, Cemalettin Kunat1, Ramin Muradi2, Bahadır Ocaktan1, Hüseyin Topçu1
1Department of Orthopaedics and Traumatology, Medicine Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

2Department of Orthopaedics and Traumatology, Medicine Faculty of Gazi University, Ankara, TurkeyDepartment of Orthopaedics and Traumatology, Medicine Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
[s. 118 - 121] - Article In Turkish
Asimetrik iki taraflı travmatik kalça çıkığı: Olgu sunumu
Asymmetric bilateral traumatic dislocation of the hip joint: a case report

Nikola Azar, Merter Yalçınkaya, Yunus Emre Akman, Onat Üzümcügil, Yavuz S. Kabukçuoğlu
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

4Please let us know about broken link.