Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 21 • No 1 • 2010
« Go Back
Abstract Full Text Title & Author Index
[s. 1 - 1]
Can we obtain hyaline cartilage with currently available techniques?
Mevcut yöntemler ile hiyalin kıkırdak elde edebiliyor muyuz?

O. Sahap Atik
Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
[s. 2 - 14]
Is osteoarthritis a disease involving only cartilage or other articular tissues?
Osteoartrit sadece kıkırdak ya da diğer artiküler dokuları içeren bir hastalık mıdır?

Johanne Martel-Pelletier, Jean Pierre Pelletier
Osteoarthritis Research Unit, University of Montreal Hospital Research Centre, Notre-Dame Hospital, Montreal, Quebec, Canada
[s. 15 - 22]
Intermediate-term results after uncemented total hip arthroplasty for the treatment of developmental dysplasia of the hip
Gelişimsel kalça displazisi tedavisinde çimentosuz total kalça protezi uygulamalarımızın orta dönem sonuçları

Mehmet Nurullah Ermiş1, Bülent Dilaveroğlu1, Özgün Erçeltik1, Ümit Tuhanioğlu1, Eyüp Selahattin Karakaş1, Mehmet Oğuz Durakbaşa2
1Department of 2nd Orthopedics and Traumatology, Baltalimanı Metin Sabancı Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

2Department of 2nd Orthopaedics and Traumatology, Haydarpaşa Numune Education and Research Hospital, İstanbul, Turkey
[s. 23 - 30] - Article In Turkish
Patellofemoral ağrı sendromu saptanan hastalarda,dizde vibrasyon duyusu, propriyosepsiyon duyusu ile paralel olarak algılanmaktadır: Pilot çalışma
Parallelism of vibration sense with proprioception sense in patients with patellofemoral pain syndrome: a pilot study

Devrim Akseki1, Mehmet Erduran1, Sabri Özarslan1, Halit Pınar2
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Balıkesir

2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir
[s. 31 - 37] - Article In Turkish
Diz medial osteoartritinde unikondiler diz protezi:Teknik hatalar ve sorunlar
Unicondylar knee arthroplasty in medial unicompartmental osteoarthritis:technical faults and difficulties

B. Murat Çınar, Sercan Akpınar, Mustafa Uysal, Necip Cesur, Murat Ali Hersekli, Metin Özalay, Gürkan Özkoç
Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye.
[s. 38 - 43]
The three portal (including transpatellar tendon portal) versus two portal technique in the arthroscopic menisectomy procedure for isolated medial bucket-handle type meniscal tears
İzole medial menisküs kovasapı yırtıklarının artroskopik menisektomi ile tedavisinde üçlü portal (transpatellar tendon giriş dahil) ile ikili portal tekniklerinin karşılaştırılması

Onat Üzümcügil, Ahmet Doğan, Merter Yalçınkaya, Erhan Mumcuoğlu, Yavuz Kabukçuoğlu
Department of Orthopedics and Traumatology, İstanbul Education and Research Hospital, İstanbul, Turkey
[s. 44 - 49]
Double plate osteosynthesis provides better biomechanical stabilization than double tension band technique in distal humerus fractures
Humerus distal kırıklarında çift plak osteosentezi, çift gergi bandı tekniğinden daha iyi biyomekanik stabilizasyon sağlar

Yunus Doğramacı1, Erdinç Esen2, Mustafa Kürklü3, Yalçın Kırıcı4, Ali O. Atahan5, Mahmut Kömürcü3
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Mustafa Kemal University, Antakya, Hatay, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

3Departments of Orthopedics and Traumatology,Gülhane Military Medical School, Ankara, Turkey

4Departments of Anatomy, Gülhane Military Medical School, Ankara, Turkey

5Departments of Engineering, Mustafa Kemal University, Antakya, Hatay, Turkey
[s. 50 - 55] - Article In Turkish
Sıçan Aşil tendonunda yaşa bağlı değişikliklerin ışık mikroskobunda Sirius kırmızı tekniği ile incelenmesi ışık mikroskobunda Sirius kırmızı tekniği ile incelenmesi
Age-related changes in light microscopy with Sirius red technique in rat Achilles tendon

Hale Öktem1, Engin Çalgüner1, Deniz Erdoğan2, Çiğdem Elmas2, Rabet Gözil1, Dural Kadıoğlu1, Güleser Göktaş2
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
[s. 56 - 59]
Insufficiency femoral fractures in patients undergoing prolonged alendronate therapy
Uzun süreli alendronat tedavisi gören hastalarda femoral yetersizlik kırıkları

O. Şahap Atik, Fatih Suluova, Gökay Görmeli, Ahmet Yıldırım, Ali Kh. Ali
Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

4Please let us know about broken link.