Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 20 • No 3 • 2009
« Go Back
Abstract Full Text Title & Author Index
[s. 125 - 126]
Is reconstruction of the anterior cruciate ligament a prerequisite for restoring muscle function?
Kas fonksiyonunu düzeltmek için ön çapraz bağın onarımı şart mıdır?

O.Şahap Atik, M.D.
Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
[s. 127 - 130]
Analyzing acetabular deficiency by computed tomography in osteoarthritis after Crowe type 2 developmental dysplasia of the hip
Crowe tip 2 gelişimsel kalça çıkığında asetabuler yetmezliğin bilgisayarlı tomografi kullanılarak incelenmesi

Faik Altıntaş, M.D.1, Alper Gökçe, M.D.1, Melih Güven, M.D.2, Muharrem İnan, M.D.1
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Yeditepe University, İstanbul, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Göztepe Training and Research Hospital, İstanbul
[s. 131 - 135] - Article In Turkish
İleri yaşla birlikte artan intertrokanterik kırık insidansı
The increasing incidense of interthrocanteric fractures synchronous with older age

Osman Rodop1, Mahir Mahiroğulları1, Üzeyir Tırmık1, Kenan Keklikçi1, Hüseyin Şen2
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
[s. 136 - 142] - Article In Turkish
Erişkin kubitus varus deformitesinde suprakondiler lateral kapalı kama osteotomisinin iki farklı tespit yöntemi
Two different methods of supracondylar lateral wedge osteotomy in cubitus varus deformity in adults

Aydıner Kalacı, Cenk Özkan, Ahmet Nedim Yanat, Tayfun Öney, Gökhan Sever, Yunus Doğramacı
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Antakya, Hatay, Türkiye
[s. 143 - 148] - Article In Turkish
Femur boyun kırığı olan ileri yaş olgularda görsel fonksiyonların değerlendirilmesi
Evaluation of visual functions in elderly patients with femoral neck fracture

Mithat Öner1, Ayşe Öner2, Ahmet Güney1, Mehmet Halıcı1, Hatice Arda2, Ökkeş Bilal1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
[s. 149 - 155]
Functional reconstruction in large and complex soft tissue defects of forearm and hand with multifunctional anterolateral thigh flap
Önkol ve eldeki geniş ve kompleks yumuşak doku kayıplarının anterolateral uyluk flebi ile fonksiyonel onarımı

Kaan Gideroğlu, M.D.1, Hüsamettin Çakıcı, M.D.2, Serkan Yıldırım, M.D.3, Şükrü Yazar, M.D.1, Tayfun Aköz, M.D.3
1Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Medical Faculty of Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey

3Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
[s. 156 - 160]
Joint angles during successful and unsuccessful tennis serves kinematics of tennis serve
Başarılı ve başarısız tenis servisleri sırasındaki eklem açıları: Tenis servislerinin kinematiği

Ayhan Göktepe1, Emre Ak2, Mustafa Söğüt3, Hakan Karabörk4, Feza Korkusuz, M.D.5
1Department of Geodesy and Photogrammetry, Selçuk University, Technical Science College, Konya, Turkey

2Physical Education and Sports Department, Middle East Technical University, Faculty of Education, Ankara, Turkey

3School of Physical Education and Sports, Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey

4Department of Geodesy and Photogrammetry, Selçuk University, Faculty of Engineering and Architecture, Konya, Turkey

5Physical Education and Sports Department, Middle East Technical University, Faculty of Education, Ankara, Turkey / Middle East Technical University, Medical Center, Ankara, Turkey
[s. 161 - 164] - Article In Turkish
Sakroileit bulgularıyla seyreden miliyer tüberküloz: Olgu sunumu
Miliary tuberculosis presented as a sacroiliitis: a case report

Ali Utkan, Kemalettin Gülbahçe, Asım Cılız, Mehmet Ali Tümöz
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
[s. 165 - 168]
Coexistence of anomalous m. peroneus tertius and longitudinal tear in the m. Peroneus brevis tendon
M. peroneus brevis tendonunda longitudinal yırtığa eşlik eden anormal m. Peroneus tertius

Figen Taşer, M.D.1, Qaiser Shafiq, M.D.2, Serdar Toker, M.D.3
1Departments of Anatomy, Medicine Faculty of Dumlupınar University, Kütahya, Turkey

2Department of Internal Medicine, University of Toledo Medical Center, Toledo, USA

3Departments of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Dumlupınar University, Kütahya, Turkey
[s. 169 - 173]
Intrapelvic mass causing femoral compression neuropathy in a patient with Gaucher disease: a case report
Gaucher hastalığında femoral kompresyon nöropatisine neden olan pelvis içi kitle: Olgu sunumu

Mehmet Çolak, M.D.1, Hakan Canbaz, M.D.2, İrfan Ayan, M.D.1, Tuba Karabacak, M.D.3, Fehmi Kuyurtar, M.D.1
1Departments of Orthopaedics and Traumatology, Medicine Faculty of Mersin University, Mersin, Turkey

2Departments of General Surgery, Medicine Faculty of Mersin University, Mersin, Turkey

3Departments of Pathology, Medicine Faculty of Mersin University, Mersin, Turkey
[s. 174 - 177]
Osteochondritis dissecans with subchondral bone cyst of the femoral condyle: a novel surgical technique of treatment
Femoral kondilde subkondral kemik kisti ile birlikte olan osteokondritis dissekans: Tedavide yeni bir cerrahi yöntem

O. Şahap Atik, M.D.1, Erdinç Esen, M.D.1, Nil Tokgöz, M.D.2, Baybars Ataoğlu, M.D.1, Anıl Taşkesen, M.D.1
1Departments of Orthopaedics and Traumatology, Medicine Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

2Departments of Radiology, Medicine Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
[s. 178] - Article In Turkish
Düzeltme
Erratum


4Please let us know about broken link.