Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 20 • No 2 • 2009
« Go Back
Abstract Full Text Title & Author Index
[s. 63 - 63]
Is anterior cruciate ligament surgery protective against osteoarthritis ?
Ön çapraz bağ cerrahisi osteoartrit oluşumunu engelliyor mu ?

O. Şahap Atik, M.D.
Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
[s. 64 - 70] - Article In Turkish
Total diz artroplastisi sonrası intravenöz ve epidural hasta kontrollü analjezi tekniklerinin ameliyat sonrası ağrı ve diz rehabilitasyonu üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Comparing the effects of analgesia techniques with controlled intravenous and epidural on postoperative pain and knee rehabilitation after total knee arthroplasty

Aysun Yılmazlar, Merlin Bozkurt, Ömer Faruk Bilgen
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, 2Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
[s. 71 - 77]
The effect of hip rotation on bone mineral density of the proximal femur measured by dual energy X-ray absorptiometry proximal femur measured by dual energy X-ray absorptiometry
Çift enerjili X-ışını soğurma cihazı ile yapılan kalça kemiği mineral yoğunluğu ölçümlerinde kalça rotasyonunun ölçüm sonuçlarına etkisi

Özgür Çelik1, Yaşar Salcı2, Metin Manisalı3, Feza Korkusuz
1Department of Physical Education and Sport, Faculty of Education, Middle East Technical University, Ankara, Turkey

2Department of Radiology, Medicine Faculty of Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

3Middle East Technical University, Medical Center, Ankara, Turkey
[s. 78 - 84]
The relationship between serum adiponectin level and anthropometry, bone mass, osteoporotic fracture risk in postmenopausal women
Menopoz sonrası kadınlarda serum adiponektin ve antropometrinin kemik kütlesi ve osteoporotik kırık riski ile ilişkisi kemik kütlesi ve osteoporotik kırık riski ile ilişkisi

Bülent Özkurt1, Zübeyde Nur Özkurt2, Murat Altay3, Cem Nuri Aktekin, Osman Çağlayan, Yalçın Tabak
1Department of 5th Orthopedics and Traumatology, Ankara Numune Education and Research Hospital, Ankara, Turkey

2Department of Haematology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

3Department of Biochemistry, Medical Faculty of Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey
[s. 85 - 89] - Article In Turkish
Çocukluk çağı kubitus varus deformitelerinin düzeltilmesinde distal humerus ters V osteotomisi sonuçları distal humerus ters V osteotomisi sonuçları
The results of reverse V osteotomy of the distal humerus for the correction of childhood cubitus varus deformity childhood cubitus varus deformity

Mithat Öner, Ahmet Güney, Mehmet Halıcı, Cemil Yıldırım Türk
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
[s. 90 - 92]
Prevalence of flatfoot in Turkish male adolescents
Türk erkek ergenlerde düztabanlık yaygınlığı

Feridun Çilli, Özcan Pehlivan, Kenan Keklikçi, Mahir Mahiroğulları, Mesih Kuşkucu
Department of Orthopedics and Traumatology, GATA Haydarpaşa Training Hospital, İstanbul, Turkey
[s. 93 - 101]
A comparison of static and dynamic balance in patients with unilateral and bilateral total knee arthroplasty unilateral and bilateral total knee arthroplasty
Tek taraflı ve iki taraflı total diz artroplastisi uygulanan hastaların statik ve dinamik denge yönünden karşılaştırılması statik ve dinamik denge yönünden karşılaştırılması

Serkan Bakırhan1, Salih Angın2, Vasfi Karatosun, Bayram Ünver, İzge Günal
1School of Physical Therapy and Rehabilitation, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
[s. 102 - 106]
Single side locking on the opposite of the modified Kessler tendon repair prevents gap formation and suture pull-out: a biomechanical evaluation in sheep tendons
Modifiye kessler tendon onarımında karşı yanda uygulanan tekli kilitleme yöntemi ile ayrışma ve dikiş kopmasının önlenmesi:Koyun tendonları üzerinde biyomekanik inceleme ayrışma ve dikiş kopmasının önlenmesi: Koyun tendonları üzerinde biyomekanik inceleme ayrışma ve dikiş kopmasının önlenmesi: Koyun tendonları üzerinde biyomekanik inceleme

Yunus Doğramacı, Aydıner Kalacı, Teoman Toni Sevinç, Ganim Süner, Anıl Emir, Ahmet Nedim Yanat
Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Mustafa Kemal University, Antakya, Hatay, Turkey
[s. 107 - 113]
In-vitro comparison of the lengthening and biomechanical properties of three tendon lengthening techniques properties of three tendon lengthening techniques
Üç tendon uzatma tekniğinin uzatma düzeyi ve biyomekanik özelliklerinin deneysel olarak karşılaştırması deneysel olarak karşılaştırması

Kaan Gideroğlu1, Serdar Toksoy2, Mithat Akan3, Serkan Yıldırım, Emin Sümbüloğlu, Tayfun Aköz
1Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Medicine Faculty of Abant İzzet Baysal University, Bolu, Turkey

2Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

3Department of Mechanical Engineering, İstanbul Technical University, İstanbul, Turkey
[s. 114 - 118]
Biomechanical comparison of fixation of two-part osteoporotic neck fracture of the proximal humerus using uni-planar and multi-planar Kirschner wire
Humerus proksimal uç iki parçalı kırıklarının tek yönlü ve çok yönlü Kirschner teli ile tespitinin biyomekanik olarak karşılaştırılması

Erdinç Esen1, Yunus Doğramacı2, Mahmut Kömürcü3, Ulunay Kanatlı4, Selçuk Bölükbaşı, Ali Osman Atahan
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University Ankara, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Mustafa Kemal University, Antakya, Hatay, Turkey

3Department of Orthopedics and Traumatology, Gülhane Military Medical School, Ankara, Turkey

4Department of Engineering, Worcester Polytechnic Institute, Massachusetts, USA
[s. 119 - 123]
Multifocal giant cell tumor of the tendon sheath occuring at different localizations of the same tendon of a finger:a case report and review of the literature
Aynı parmak tendonunun farklı tendon kılıfı ve odaklarında oluşan çoklu dev hücreli tümör: Olgu sunumu ve literatür incelemesi

Onur Hapa, Aslı Altaykan, Kemalettin Yıldız, Selma Çukur
Departments of 1Dermatology, 2Plastic and Reconstructive Surgery, 3Orthopaedics and Traumatology, and 4Pathology, Bolu İzzet Baysal State Hospital, Bolu, Turkey

4Please let us know about broken link.