Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 20 • No 1 • 2009
« Go Back
Abstract Full Text Title & Author Index
[s. 1 - 1] - Article In Turkish
EDİTÖRDEN : Kalça artroplastisi ve kemik gücü
EDITORIAL: Hip arthroplasty and bone strength

O. Şahap Atik
[s. 2 - 10] - Article In Turkish
Tibia plato kırıklarının İlizarov tekniği ile tedavisinde iki değişik tel germe yönteminin biyomekanik karşılaştırması ve klinik sonuçları
Biomechanical comparison of two different wire stretching methods in the treatment of tibial plateau fractures with the Ilizarov technique and the related clinical results

Turgay Çavuşoğlu1, M. Hakan Özsoy1, V. Ercan Dinçel1, Alpaslan Şenköylü2, Abdurrahman Sakaoğulları1
1Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
[s. 11 - 17] - Article In Turkish
Parsiyel protez ile tedavi edilen yaşlı femur üst uç kırıklarında mortalite ve morbidite ilişkisi
Mortality and morbidity in elderly patients who underwent partial prosthesis replacement for proximal femoral fractures

Muhittin Şener, Volkan Onar, Cemal Kazımoğlu, Serhan Yağdı
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
[s. 18 - 24] - Article In Turkish
Gonartrozlu hastalarda patellofemoral eklem dinamiği
Patellofemoral joint dynamics in patients with gonarthrosis

Mehmet Erduran1, Devrim Akseki2, Osman Karaoğlan3, Halit Pınar3
1Turgutlu Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Manisa, Türkiye

2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
[s. 25 - 31]
Clinical importance of femoral and tibial tunnel localizations in arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction
Artroskopik diz ön çapraz bağ onarımında femoral ve tibiyal tünellerin konumunun önemi

Onat Üzümcügil, Ahmet Doğan, Merter Yalçınkaya, Emre Akman, Erhan Mumcuoğlu, Nikola Azar
Department of Orthopedics and Traumatology, İstanbul Education and Research Hospital, İstanbul, Turkey
[s. 32 - 40] - Article In Turkish
Doğuştan çarpık ayaklı olgularda Cincinnati ve posteromedial insizyonlar ile gerçekleştirilen tam subtalar gevşetmenin orta dönem sonuçlarının karşılaştırılması
Comparison of the mid-term results of complete subtalar release by the Cincinnati and the posteromedial incisions in clubfoot

Lokman Karakurt, Oktay Belhan, Tahir Varol, Erhan Yılmaz, Erhan Serin
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
[s. 41 - 46]
Modified Evans technique improves plantar pressure distribution in lateral ankle instability
Modifiye Evans tekniği ile lateral ayak instabilitesine bağlı ayak tabanı basınç dağılımının geliştirilmesi

Sabri Ateşalp1, Bahtiyar Demiralp1, Uğur Barış Özkal1, Mahmut Uğurlu2, Murat Bozkurt3, Mustafa Başbozkurt1
1Department of Orthopedics and Traumatology, Gülhane Military Medical Faculty, Ankara, Turkey

2Department of 1st Orthopedics and Traumatology, Ankara Atatürk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

3Department of 3rd Orthopedics and Traumatology, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
[s. 47 - 51] - Article In Turkish
Dizin farklı açılarında eklem pozisyon hissi farklı mıdır?
Is there any difference in joint position sense among different knee angles?

Zafer Erden
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara, Türkiye
[s. 52 - 58]
Evaluation of morphometric characteristics of the fibular incisura on dry bones
Kuru kemikler üzerinde insisura fibularis’in morfometrik özelliklerinin değerlendirilmesi

Figen Taşer1, Serdar Toker2, Volkan Kılınçoğlu3
1Departments of Anatomy Medicine Faculty of Dumlupınar University, Kütahya, Turkey

2Departments of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Dumlupınar University, Kütahya, Turkey

3Department of Orthopedics and Traumatology, Fatih Sultan Mehmet Research and Training Hospital, İstanbul, Turkey
[s. 59 - 61]
Differential diagnosis in an professional basketball player with foot pain: is it an avulsion fracture or an os supranaviculare?
Ayağında ağrı yakınması olan profesyonel basketbolcuda ayırıcı tanı: Avülsiyon kırığı veya os supranavikulare?

Alp Bayramoğlu1, Deniz Demiryürek1, Ayşegül Fırat1, Ali Öznur2, M. Hakan Özsoy3
1Department of Anatomy, Medicine Faculty of Hacettepe University, Ankara, Turkey

2Department of Orthopedics and Traumatology, Ankara Güven Hospital, Ankara, Turkey

3Department of 1st Orthopedics and Traumatology, Ankara Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
[s. 62 - 62]
Letter to the Editor
Editöre Mektup

Alper Gökçe
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Tekirdağ, Turkey

4Please let us know about broken link.