Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 19 • No 3 • 2008
« Go Back
Abstract Full Text Title & Author Index
[s. 100 - 100] - Article In Turkish
FRAXTM AND TURKEY (Osteoporotic Fracture Risk Assessment)
FRAXTM VE TÜRKİYE (Osteoporotik Kırık Riski Hesaplanması)

O. Şahap Atik
[s. 101 - 105] - Article In Turkish
Yaşlı hastalardaki dört parça proksimal humerus kırıklarının hemiartroplati ile tedavisi
Treatment of the four-part proxsimal humerus fractures in elderly patients with hemiarthroplasty

Nadir Özkayın, Kemal Aktuğlu
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı İzmir, Türkiye
[s. 106 - 111]
Micronised and purified flavonoid fraction prevents oedema formation and regulates peripheral circulation after conservatively treated distal radius fractures
Mikronize pürifiye flavonoid fraksiyonu konservatif tedavi edilen distal radius kırıklarında ödem oluşumunu önler ve periferik dolaşımı düzenler

Bülent Özkurt1, Murat Altay1, Hasan Bozkurt Türker1, Akif Muhtar Öztürk1, Ferhat Şentürk2, Abdullah Yalçın Tabak3
1Ankara Numune Education and Research Hospital, Fifth Orthopaedics Clinic, Staff Surgeon, Ankara, Turkey

2Ankara Numune Education and Research Hospital, Fifth Orthopaedics Clinic, Assistant, Ankara, Turkey

3Ankara Numune Education and Research Hospital, Fifth Orthopaedics Clinic, Associate Professor, Clinic Director, Ankara, Turkey
[s. 112 - 118] - Article In Turkish
Menisküs yırtıklarında histoakril (n–bütil–2–siyanoakrilat) yapıştırıcının in vivo uygulaması : tavşanlarda gerçekleştirilen deneysel çalışma
Invivo application of hystoacryl (n–butyl–2–syanoacrylate) adhesive for meniscal tears: experimental study in rabbits

İrfan Ayan1, Mehmet Çolak1, Ebru Ballı2, Sinem Öztuna2, Fehmi Kuyurtar1
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. Mersin, Türkiye

2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD. Mersin, Türkiye
[s. 119 - 126]
The treatment of osteochondral defects with autologous osteochondral and apophyseal grafts in animal models
Otolog osteokondral ve apofiz greftleriyle osteokondral defektlerin tedavisi

Osman Aynacı1, Metehan Saraçoğlu1, İsmail Gedikli1, Ahmet Uğur Turhan1, Ümit Çobanoğlu2
1Karadeniz Technical University, Medical School, Dept. of Orthopedic Surgery, Farabi Hospital, Trabzon, Turkey

2Karadeniz Technical University, Medical School, Dept. of Pathology, Farabi Hospital, Trabzon, Turkey
[s. 127 - 132]
A two-dimensional wrist model for carpal instability and force transmission
Karpal instabilite ve yük aktarımının incelenmesinde iki boyutlu bir el bileği modeli

Sinan Seber1, Hande Gökdemir2, Abdurrahman Özçelik1, İzge Günal3, Ruhi Aydın2, Nusret Köse1
1Department of Orthopedics, Eskişehir Osmangazi University Hospital, Eskişehir, Turkey

2Department of Civil Enginering, Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey

3Department of Orthopedics, Dokuz Eylül University Hospital, İzmir, Turkey
[s. 133 - 139]
Bone mineral density of ancient Anatolian populations
Eski Anadolu toplumlarında kemik mineral yoğunluğu

Timur Gültekin1, İsmail Özer1, Mehmet Sağır1, İsmail Baykara1, Hakan Yılmaz1, Erksin Güleç1, Feza Korkusuz2
1University of Ankara, Department of Anthropology, Ankara, Türkiye

2Middle East Technical University, Department of Physical Education and Sports and Medical Center Ankara, Türkiye
[s. 140 - 143]
Erdheim-Chester disease
Erdheim-Chester hastalığı

Levent Altınel1, Bumin Değirmenci2, Kamil Çağrı Köse1, Önder Şahin3, Volkan Ergan1
1Department of Orthopedics and Trauma Surgery, Afyonkarahisar Kocatepe University, School of Medicine, Afyon, Turkey

2Department of Radiology Afyonkarahisar Kocatepe University, School of Medicine, Afyon, Turkey

3Department of Pathology, Afyonkarahisar Kocatepe University, School of Medicine, Afyon, Turkey
[s. 144 - 147] - Article In Turkish
Erişkin yaşta tedavi edilen konjenital tibial hemimeli olgusu
Congenital tibial hemimelia case treated in adult ages

Ahmet Fırat1, Ali Öçgüder2, Osman Tecimel1, Temel Oğuz3
1Siirt Devlet Hastanesi, Siirt, Türkiye

2Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi III. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

3Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
[s. 148 - 149]
Vacuum test in hip hemiarthroplasty
Kalça parsiyel protez ameliyatlarında vakum testi

Volkan Öztuna, Mehmet Çolak, Aziz Vurucu, Cengiz Yılmaz
Mersin University School of Medicine, Department of Orthopaedics, Mersin, Turkey
[s. 150 - 150] - Article In Turkish
TOTBİD


Yayın Kurulu

4Please let us know about broken link.