Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 18 • No 3 • 2007
« Go Back
Abstract Full Text Title & Author Index
[s. 101 - 107]
The role of biodegradable materials in the treatment of articular cartilage defects
Eklem kıkırdak defektlerinin tedavisinde biyobozunur malzemelerin rolü

Lajos Bartha1, László Hangody2, Novak Pal Kaposi3, András Vajda4
1Orthopedic Clinic of Semmelweis Medical School, Budapest Uzsoki Hospital, Budapest, Hungary

2Department of Orthopedics and Trauma, Budapest Uzsoki Hospital, Budapest, Hungary

3Musculoskeletal Diagnostic Centre at the National Institute of Rheumatology and Physiotherapy, Budapest, Hungary

4Orthopedic Clinic of Semmelweis Medical School, Budapest Uzsoki Hospital, Budapest, Hungary
[s. 108 - 115]
Evaluation of stabilization methods of pelvic ring injuries by finite element modeling
Pelvis halkası yaralanmaları için kullanılan stabilizasyon yöntemlerinin sonlu elemanlar analizi ile değerlendirilmesi

Tamás Bodzay1, Tamás Burján2, Cecília Bagdi2, István Flóris1, Zsolt Vendégh1, Károly Váradi2
1National Institute of Traumatology and Emergency Medicine, Budapest, Hungary

2Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Machine Design, Budapest, Hungary
[s. 116 - 120]
Results of the Mogensen’s lateral wedge resection technique in the treatment of ingrown toenail
Ayak tırnak batmasının tedavisinde Mogensen’in lateral kama rezeksiyon tekniğinin sonuçları

Ercan Çetinus1, Murat Uzel1, Erkal Bilgiç1, Sezai Şaşmaz2, Özer Arıcan2, Ahmet Karaoğuz1
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Kahramanmaraş

2Department of Dermatology, Medicine Faculty of Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Kahramanmaraş
[s. 121 - 125] - Article In Turkish
Sinovyal kondromatozis: 13 olgunun değerlendirilmesi
Synovial chondromatosis: An evaluation of 13 cases

Servet Kerimoğlu, Osman Aynacı, Metehan Saraçoğlu
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Trabzon
[s. 126 - 129] - Article In Turkish
Palmaris longus tendonunun bulunmama sıklığı ve yokluğunun elin kavrama ve birinci çimdikleme kuvvetlerine olan etkisi
The incidence of missing palmaris longus tendon and its effect on grip and first pinch strengths

Kadir Ertem1, İrfan Esenkaya1, Nurzat Elmalı1, Saim Yoloğlu2
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Malatya

2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Malatya
[s. 130 - 133]
A case of primitive neuroectodermal tumor in the distal phalanx
El distal falanksında primitif nöroektodermal tümör: Olgu sunumu

Onur Hapa, Halil Yalçın Yüksel, Hasan Hilmi Muratlı, Levent Çelebi, Ali Biçimoğlu
Department of Orthopedics and Traumatology, Ankara Numune Education and Research Hospital, Ankara
[s. 134 - 138]
A case of ipsilateral floating hip and knee with concomitant arterial injury
Arter yaralanmasının eşlik ettiği ipsilateral yüzen kalça ve diz: Olgu sunumu

Güvenir Okcu, Hüseyin S. Yercan
Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Celal Bayar University, Manisa
[s. 139 - 142]
Transchondral patellar fracture: a case report
Transkondral patella kırığı: Olgu sunumu

Hakan Kınık
Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Ankara University, Ankara
[s. 143 - 149]
A new technique for distal forearm fractures: the external radius fixator
Distal önkol kırıklarında yeni bir teknik: Eksternal radius fiksatörü

István Kádas, János Szita, Antal Renner, Zsolt Vendégh, Balázs Gloviczki
National Institute of Traumatology and Emergency, Budapest, Hungary
[s. 150 - 155]
The role of primary stability in mosaicplasty: a review of the literature
Mozaikplastide primer stabilitenin rolü: Literatür değerlendirmesi

Géza Kordás
Department of Orthopaedics and Trauma, Great Western Hospital

4Please let us know about broken link.