Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 18 • No 2 • 2007
« Go Back
Abstract Full Text Title & Author Index
[s. 47 - 51] - Article In Turkish
Midterm treatment results of medial epicondyle fractures of the humerus in children
Çocuklarda humerus medial epikondil kırıklarında orta dönem tedavi sonuçları

Oktay Belhan, Lokman Karakurt, Erhan Yılmaz, Erhan Serin, Mustafa İncesu, Mehmet Bulut
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
[s. 52 - 57]
Early complications encountered using a self-lengthening intramedullary nail for the correction of limb length inequality
Bacak uzunluğu eşitsizliğini düzeltmek için kendiliğinden uzayan intramedüller çivi uygulamasının erken dönem sonuçları

Erik N. Kubiak, Eric Strauss, Alfred Grant, David Feldman, Kenneth A. Egol
Department of Orthopedic Surgery, The New York University Hospital for Joint Diseases
[s. 58 - 65]
Do radiographic and functional results correlate after fixation of Schatzker V-VI tibial plateau fractures?
Schatzker V-VI tibial plato kırıklarının fiksasyonundan sonra radyografik ve klinik sonuçlar arasındaki korelasyon

Kenneth A. Egol1, Monet France1, Nirmal C. Tejwani1, Toni McLaurin1, Kenneth J. Koval2
1Department of Orthopaedic Surgery, The New York University Hospital for Joint Diseases

2Department of Orthopaedic Surgery, Dartmouth Medical Center
[s. 66 - 71]
Comparison of fixation methods for scaphoid nonunions: a biomechanical model
Skafoid kaynamamalarında tespit yöntemlerinin karşılaştırılması: Biyomekanik çalışma

Anand Panchal1, Erik Kubiak2, Mitchell Keshner2, Eric Fulkerson2
1Department of Orthopedic Surgery, Grandview Hospital Medical Center

2Department of Orthopedic Surgery, The New York University Hospital for Joint Diseases
[s. 72 - 77]
Acute compartment syndrome of the thigh: diagnosis and management
Uyluğun akut kompartman sendromu: Tanı ve tedavi

Alexis S. Chiang, Nirmal C. Tejwani
Department of Orthopedic Surgery, The New York University Hospital for Joint Diseases
[s. 78 - 84]
A meta-analysis comparing active and passive rehabilitation protocols following flexor tendon surgery
Fleksör tendon cerrahisinden sonra aktif ve pasif rehabilitasyonun meta-analizle karşılaştırılması

Nader Paskima1, Michael Walsh2, Frank Lovecchio3, Anand Panchal4
1Department of Orthopedic Surgery, The New York University Hospital for Joint Diseases

2Department of Division of Outcomes Studies, The New York University Hospital for Joint Diseases

3Department of Emergency Medicine, Maricopa Medical Center

4Department of Orthopedic Surgery, Grandview Hospital Medical Center
[s. 85 - 90] - Article In Turkish
Diz dezartikülasyonu ile tedavi edilmiş Jones tip Ia tibial hemimelide klinik, radyolojik ve anatomik diseksiyon bulguları
Clinical, radiological and anatomical dissection findings in tibial hemimelia Jones type Ia treated with knee disarticulation

Bülent Dağlar1, Önder Murat Delialioğlu1, Mustafa Ağar1, Bülent Adil Taşbaş1, Kenan Bayrakcı1, Selçuk Sürücü2, Uğur Günel1
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
[s. 91 - 94]
Bilateral femoral neck fracture in a young patient receiving long-term hemodialysis: a case report with a 4-year follow-up
Uzun süreli hemodiyaliz tedavisi gören bir hastada iki taraflı kalça boyun kırığı: Olgu sunumu ve 4 yıllık izlemi

Levent Altınel1, Kamil Çağrı Köse1, Hayati Durmaz2
1Department of Orthopedics and Trauma Surgery, Medicine Faculty of Afyon Kocatepe University

2Department of Orthopedics and Trauma Surgery, Medicine Faculty of İstanbul University
[s. 95 - 100]
Monitoring outcomes of arthritis and longitudinal data collection using patient questionnaires in routine care
Rutin bakımda hasta formlarını kullanarak artritli olguları izleme ve longitudinal veri toplama

Yusuf Yazıcı
NYU Hospital for Joint Diseases

4Please let us know about broken link.