Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 18 • No 1 • 2007
« Go Back
Abstract Full Text Title & Author Index
[s. 1 - 6] - Article In Turkish
Klinikte görülen romatoid artrit hastalarının çoğu romatoid artrit tedavisi için yapılanklinik çalışmaların ölçütlerine uymuyor
Most rheumatoid arthritis patients seen in the “real world” do not qualify for clinical trials for the treatment of rheumatoid arthritis

Yusuf Yazıcı1, Ilana Kulman2
1NYU Hospital for Joint Diseases

2Mount Sinai School of Medicine
[s. 7 - 12] - Article In Turkish
Gelişimsel kalça displazisinde Salter ve Pemberton pelvik osteotomi uygulamalarının orta dönem sonuçları
Midterm results of Salter and Pemberton pelvic osteotomies for developmental dysplasia of the hip

Mustafa İncesu, Oktay Belhan, Lokman Karakurt
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Elazığ
[s. 13 - 17] - Article In Turkish
Diz osteoartritli hastalarda eklem sıvısında nitrik oksit değerleri ve süperoksit dismutaz enzim aktiviteleri
Nitric oxide levels and superoxide dismutase enzyme activity in synovial fluid of patients with knee osteoarthritis

Aydıner Kalacı1, Efkan Uz2, Bahadır Aslan1, Sadık Söğüt3, Cenk Özkan4, Ahmet Nedim Yanat1
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi,Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

3Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi,3Biyokimya Anabilim Dalı

4Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
[s. 18 - 23]
Arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction using bone-patellar tendon-bone graft: a 14-year follow-up study
Kemik-patellar tendon-kemik greftiyle artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu: 14 yıllık takip çalışması

Biplab Kumar Dolai, Neeraj Ahuja, Ashok Rajgopal
Department of Orthopedics, Fortis Hospital, India
[s. 24 - 28] - Article In Turkish
Ankilozan spondilitte egzersiz, kaplıca ve fizik tedavinin fonksiyonel durum, hastalık aktivitesi ve yaşam kalitesi üzerine etkileri
Effects of exercise, spa and physical therapy methods on functional status, disease activity, and quality of life of patients with ankylosing spondylitis

Emel Ekşioğlu, Eda Gürçay, Serdil Yüzer, Ajda Bal, Aytül Çakcı
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği
[s. 29 - 32] - Article In Turkish
Halluks valgus cerrahisinde kapalı kama proksimal metatarsal osteotominin klinik ve radyografik sonuçları
The clinical and radiographic results of closed wedge proximal metatarsal osteotomy for the treatment of hallux valgus

Serkan Erkan, Hüseyin S. Yercan, Güvenir Okcu
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Manisa
[s. 33 - 38] - Article In Turkish
Polietilen glikol tereftalatın biyouyumluğunun in vivo sıçan kemik modelinde histolojik olarak incelenmesi
Histological examination of the biocompatibility of polyethylene glycol terephthalate in a rat in vivo bone model

Taşkın Ceyhan1, Ahmet Gülçubuk2, Hakan Sayrak3, Çetin Karaca4
1Özel Çevre Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü

2İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

3İstanbul Paşabahçe Devlet Hastanesi Patoloji Kliniği

4İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi
[s. 39 - 43]
Subtrochanteric femur fracture following hip arthrodesis: a report of three cases
Kalça artrodezinden sonra meydana gelen subtrokanterik femur kırığı: Üç olgu sunumu

Basil J. Alwattar, Kenneth A Egol
Department of Orthopedic Surgery, The New York University Hospital for Joint Diseases
[s. 44 - 46]
A history of the NYU Hospital for Joint Diseases


Joseph A. Bosco, M.D., Scott Koenig, B.S.
Department of Orthopedic Surgery, The New York University Hospital for Joint Diseases

4Please let us know about broken link.