Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 17 • No 3 • 2006
« Go Back
Abstract Full Text Title & Author Index
[s. 115 - 122] - Article In Turkish
Femur cisim kırıklarında intramedüller kilitli çivileme: Açık ve kapalı redüksiyonun sonuçlar üzerine etkisi
Interlocking intramedullary nailing in femoral shaft fractures: the effect of open or closed reduction on the results

Levent Çelebi, Ertuğrul Akşahin, Hasan Hilmi Muratlı, Onur Hapa, H. Yalçın Yüksel, Ali Biçimoğlu
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
[s. 123 - 127] - Article In Turkish
Primer total kalça protezi uygulamalarında protez tipinin hastane içi fonksiyonel düzey ve hastanede kalış süresi üzerine etkileri
The effect of the prosthesis type on inpatient functional status and length of hospitalization in primary total hip arthroplasties

Bayram Ünver1, Birgül Dönmez1, Vasfi Karatosun2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, İzmir

2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir
[s. 128 - 136]
Mathematical modeling of proximal femur geometry and bone mineral density
Proksimal femur geometrisinin kemik mineral ölçümü bağlamında matematiksel modellenmesi

Mesut Taştan1, Özgür Çelik2, Gerhard-Wilhelm Weber3, Bülent Karasözen4, Feza Korkusuz5
1Department of Mathematics, University of Texas, Arlington, USA

2Middle East Technical University, Faculty of Education, Ankara

3Middle East Technical University, Institute of Applied Mathematics, Ankara

4Department of Physical Education and Sports, 4Institute of Applied Mathematics and Department of Physical Education and Sports, Institute of Applied Mathematics and Department of Mathematics, Ankara

5Department of Physical Education and Sports, Institute of Applied Mathematics and Department of Mathematics, Ankara
[s. 137 - 143] - Article In Turkish
Malleol kırıklarında transfiksasyon vidasının çıkarılması veya bırakılmasının fonksiyonel sonuçlara etkisi
The effect of syndesmotic screw removal or retention on functional results of patients with malleolar fractures

Emrah Kovalak, Fırat Seyfettinoğlu, Mert Tüzüner, Yalım Ateş
Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
[s. 144 - 150] - Article In Turkish
Kalp nakli sonrası gelişen femur başı avasküler nekrozu için total kalça artroplastisi: İki olgu sunumu
Total hip arthroplasty for avascular necrosis of the femur head following heart transplantation: a report of two cases

Haldun Orhun1, Volkan Gürkan1, Gökhan Sever1, Halil Burç1, Tuğrul Berkel1, Mustafa Güler2, Cevat Yakut2
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

2Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
[s. 151 - 154]
Isolated tuberculosis of the greater trochanter: a case report
İzole büyük trokanter tüberkülozu: Olgu sunumu

Halil Yalçın Yüksel1, Ertuğrul Akşahin1, Levent Çelebi2, Hasan Hilmi Muratlı2, Ali Biçimoğlu2
1Department (3rd) of Orthopedics and Traumatology, Ankara Numune Education and Research Hospital

2Department (3rd) of Orthopedics and Traumatology, Ankara Numune Education and Research Hospital, Ankara
[s. 155 - 157]
A case of acute lunotriquetral dissociation with static volar intercalated segment instability
Bir olguda statik volar interkalar segment instabilitesine yol açan akut lunotrikuetral ayrışma

Abdurrahman Özçelik
Department of Orthopedics, Eskişehir Anadolu Hospital, Eskişehir
[s. 158 - 160] - Article In Turkish
Minimal invaziv artroplasti
Minimally invasive arthroplasty

O. Şahap Atik, Burak Y. Öztürk
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

4Please let us know about broken link.