Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 17 • No 2 • 2006
« Go Back
Abstract Full Text Title & Author Index
[s. 67 - 71] - Article In Turkish
Lateral menisküs kistlerinde artroskopik parsiyel menisektominin orta dönem sonuçları


Hüseyin S Yercan1, Güvenir Okcu2, Serkan Erkan2, Uğur Öziç2
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Manisa

2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye
[s. 72 - 78] - Article In Turkish
İdiyopatik karpal tünel sendromlu hastalarda transvers karpal ligaman ve fleksör tenosinovyum örneklerinde histopatolojik çalışma
A histopathologic study of the transverse carpal ligament and flexor tenosynovium in patients with idiopathic carpal tunnel syndrome

A Erdem Bagatur1, Sergülen Dervişoğlu2, Mehmet Albayrak1, Ahmet Doğan1, İ. Erhan Mumcuoğlu1, Gazi Zorer3
1İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

3Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
[s. 79 - 84] - Article In Turkish
Amputasyonların etyoloji, seviye ve yaş grupları açısından değerlendirilmesi
Evaluation of amputations with respect to etiology, level, and age groups

Erhan Yılmaz, Oktay Belhan, Lokman Karakurt, Mehmet Bulut, Erhan Serin
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye
[s. 85 - 88]
Ranges of scapular elevation and depression in healthy male subjects
Sağlıklı erkeklerde skapula elevasyon ve depresyon genişliği

Hasan Hallaceli1, Ali Cımbız2, Uğur Cavlak3, İzge Günal4
1Department of Orthopedics, Medicine Faculty of Suleyman Demirel University

2Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Health Institution of Higher Education, Dumlupınar University

3School of Physical Therapy and Rehabilitation, Pamukkale University

4Department of Orthopedics, Medicine Faculty of Dokuz Eylul University
[s. 89 - 93] - Article In Turkish
Artroskopik diz cerrahisinde eklem içine ropivakain ile ropivakainfentanil uygulamalarının analjezik etkinliğinin karşılaştırılması
Comparison between the analgesic effects of intra-articular ropivacaine and ropivacaine plus fentanyl in arthroscopic knee surgery

Handan Birbiçer1, Şebnem Atıcı1, Nurcan Doruk1, İrfan Ayan2, Davud Yapıcı1, Uğur Oral1
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
[s. 94 - 100]
Identification of substance P receptors on fibroblast-like cells derived from the periosteum: an in vitro cell culture study
Periost kökenli fibroblast benzeri hücreler üzerinde P maddesi alıcılarının gösterilmesi: İn vitro hücre kültürü çalışması

Feza Korkusuz1, Petek Korkusuz2, Aykut Özkul3
1Medical Center, Middle East Technical University, Ankara

2Department of Histology and Embryology, Hacettepe University, School of Medicine, Ankara

3Department of Virology, Ankara University, Faculty of Veterinary Medicine, Ankara
[s. 101 - 104] - Article In Turkish
Tekrarlayan sempatik blokların kemik büyümesi üzerine etkisi
The effect of repeated sympathetic blocks on bone growth

Cengiz Yılmaz1, Metin M Eskandari1, Şebnem Atıcı2, Necat Yılmaz3, Savaş Aktaş3
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
[s. 105 - 109] - Article In Turkish
Bir çocukta femur diyafiz kapalı kırığı sonrası gelişen nekrotizan fassiitis
Necrotising fasciitis following closed femoral diaphyseal fracture in a child

Ayhan Kılıç1, Etel Kayıran1, Murat Gül1, Bülent Emrah Sayın1, Sibel Özkan Gürdal2
1Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

2Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
[s. 110 - 113] - Article In Turkish
Kronik redükte edilmemiş travmatik kalça çıkığı olan bir olguda açık redüksiyon
Open reduction in a patient with chronic unreduced traumatic hip dislocation

Metin Manouchehr Eskandari1, Cengiz Gönlüşen2, İsmail Türkay Özcan3, Fehmi Kuyurtar1
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Mersin

2Adana Numune Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Adana

3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Mersin

4Please let us know about broken link.