Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 17 • No 1 • 2006
« Go Back
Abstract Full Text Title & Author Index
[s. 1 - 8] - Article In Turkish
Dizdeki travmatik veya dejeneratif kıkırdak lezyonlarının değerlendirilmesinde farklı MRG sekanslarının etkinliği
The effectiveness of different MRI sequences in the evaluation of traumatic or degenerative cartilage lesions of knee

Yılmaz Kıroğlu1, Nurzat Elmalı2, Metin Doğan1, İrfan Esenkaya2, Ahmet Harma2, M Şükrü Şahin2
1Muş Devlet Hastanesi Radyoloji Kliniği, Muş

2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Malatya
[s. 9 - 14]
Diagnostic value of computed tomography in periprosthetic infections of the hip
Bilgisayarlı tomografinin periprostetik kalça enfeksiyonlarında tanısal değeri

Metin Manouchehr Eskandari1, Caner Özer2, Cengiz Yılmaz1, Gülden Ersöz3, Alper Gölpınar1, Fehmi Kuyurtar1
1Departments of Orthopedics and Traumatology Medicine Faculty of Mersin University

2Departments of Radiodiagnostics Medicine Faculty of Mersin University

3Departments of Infection Diseases Medicine Faculty of Mersin University
[s. 15 - 20] - Article In Turkish
Kemik mineral yoğunluğu gıdayla alınan tuzdan Etkilenmemektedir
Bone mineral density is not affected by salt consumption in diet

Alper Başaran1, Gül Fidan Sarıbay2, Sabire Akın3, Feza Korkusuz4
1Hacettepe Üniversitesi, İstatistik Bölümü, Ankara

2Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Merkez Laboratuvarları, Ankara

3Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sağlık ve Rehberlik Merkezi, Ankara

4Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sağlık ve Rehberlik Merkezi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Ankara
[s. 21 - 27]
Clinical and radiographic results of arthroscopic partial meniscectomy
Artroskopik parsiyel menisektominin klinik ve radyografik sonuçları

Hayrettin Kesmezacar1, Rıfat Erginer1, Tahir Ögüt1, Ali Uzpak1, Turgut Dinçal1, Günay Can2, Muharrem Babacan1
1Departments of Orthopedics and Traumatology, Cerrahpaşa Medicine Faculty of İstanbul University, İstanbul

2Departments of Public Health, Cerrahpaşa Medicine Faculty of İstanbul University, İstanbul
[s. 28 - 32] - Article In Turkish
Menopoz sonrası erken ve geç dönemde osteoporoz değerlendirmesi: Kemik mineral yoğunluğu ile kemik döngüsü belirteçleri arasındaki ilişki
Evaluation of osteoporosis in early and late postmenopausal women: correlations between bone mineral density and bone turnover markers

Didem L Kozacı, Ş Öner Şavk1, İlhan Özkan2, Emre Çullu2, Bülent Alparslan2, Yakup Yürekli3, Pınar Okyay4
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Aydın

2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Aydın

3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Aydın

4Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Aydın
[s. 33 - 37]
Radiofrequency shrinkage for minor degrees of cruciate ligament injuries
Hafif dereceli çapraz bağ yaralanmalarında radyofrekans ile büzüştürme yöntemi

Young-Lae Moon, Dong-Hui Kim, Sang-Hong Lee
Department of Orthopedics Surgery, Chosun University, Gwangju, Korea
[s. 38 - 43] - Article In Turkish
Büyüme çağındaki sıçan kemiğinde tekrarlanan metafizo-diyafizer delmenin büyüme plağı ve eklem kıkırdağı üzerine etkisi
The effect of repeated metaphyso-diaphyseal perforations on the growth plate and articular cartilage of the growing rat femur

Metin Manouchehr Eskandari1, Ebru Ballı2, İrfan Ayan1, Savaş Aktaş2, Cengiz Yılmaz1
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Mersin

2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Mersin
[s. 44 - 48]
The role of muscle integrity following midshaft clavicular resections: a cadaveric study
Klavikula orta kısım rezeksiyonu sonrası kas devamlılığının rolü: Kadavra çalışması

İzge Günal1, Dinç Özaksoy2, Candan Arman3, Esat Kiter4, Hasan Tatari1, Vasfi Karatosun1
1Departments of Orthopedics and Traumatology,Medicine Faculty of Dokuz Eylül University, İzmir

2Departments of Diagnostic Radiology, Medicine Faculty of Dokuz Eylül University, İzmir

3Departments of Anatomy, Medicine Faculty of Dokuz Eylül University, İzmir

4Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Pamukkale University, Denizli
[s. 49 - 52] - Article In Turkish
Çocuklarda travmatik kalça çıkığı: İki olgu sunumu
Traumatic dislocation of the hip in children: a report of two cases

Cemal Kural, Kürşat Bayraktar, Ahmet Ertürk, Haldun Ertürk
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
[s. 53 - 55]
Subungual osteochondroma: a case report
Subungual osteokondrom: Olgu sunumu

Özal Özcan1, Hakan Boya1, Şükrü Araç2, Reha Tandoğan3
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Başkent University, Zübeyde Hanım Training and Research Center

2Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Dokuz Eylül University

3Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Başkent University
[s. 56 - 58] - Article In Turkish
Romatoid artritli bir olguda el bileğinin volar çıkığı ve ulna distal ucunun dorsale açık çıkığı
Volar dislocation of the wrist with open dorsal dislocation of the distal ulna in a patient with rheumatoid arthritis

Ayhan Kılıç, Atilla Sancar Parmaksızoğlu, İrfan Öztürk
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
[s. 59 - 66]
THE SELECTED ABSTRACTS FOR XXIV. ISMISS / SICOT COURSE
XXIV. ISMISS / SICOT KURSU SEÇİLMİŞ-BİLDİRİ ÖZETLERİ


4Please let us know about broken link.