Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 16 • No 3 • 2005
« Go Back
Abstract Full Text Title & Author Index
[s. 167 - 170]
Arthroscopic treatment of nontraumatic elbow ankylosis
Travmatik olmayan dirsek ankilozunun artroskopik tedavisi

Young-Lae Moon, Dong-Hui Kim, Sang-Hong Lee, Jae-Won You
Department of Orthopedics Surgery, Chosun University, Gwangju, Korea
[s. 171 - 174]
Arthroscopic treatment of osteochondritis dissecans of the elbow in adolescents
Ergen kişilerin dirseklerinde osteokondritis dissekansın artroskopik tedavisi

Young-Lae Moon, Dong-Hui Kim, Sang-Ho Ha
Department of Orthopedics Surgery, Chosun University, Gwangju, Korea
[s. 175 - 180]
Comparison between functional bracing and locked intramedullary nailing in isolated and closed humeral shaft fractures
İzole, kapalı humerus şaft kırıklarında fonksiyonel breys ile kilitli çivilemenin karşılaştırılması

Özcan Pehlivan1, M Ömer Arpacıoğlu2, Ahmet Kıral1, İbrahim Akmaz1, Mahir Mahiroğulları1, Haluk Kaplan1
1Department of Orthopedics and Traumatology, GATA Haydarpaşa Training Hospital

2Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Gaziantep University
[s. 181 - 187] - Article In Turkish
Omzun tekrarlayıcı anterior instabilitesinin tedavisinde Bankart tamiri ve kapsül plikasyonunun sonuçları
The results of Bankart repair and capsular imbrication for recurrent anterior instability of the shoulder

Cem Zeki Esenyel, Oktay Adanır, Mesut Sönmez, Ayhan Nedim Kara
Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
[s. 188 - 193] - Article In Turkish
Konservatif tedaviye dirençli lateral epikondilitte ekstansör gevşetme ve kortikal dirillemenin sonuçları
The results of extensor release with cortical drilling for lateral epicondylitis resistant to conservative treatment

Güvenir Okcu, Hüseyin S Yercan, Aziz Vatansever, Uğur Öziç
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
[s. 194 - 199] - Article In Turkish
Çocuklarda intramedüller çivileme yapılan ulna kırıklarında proksimal ulna epifiz hasarının değerlendirilmesi
Assessment of proximal ulnar epiphyseal injuries in pediatric ulnar fractures treated by intramedullary nailing

Bülent Adil Taşbaş1, M Önder Delialioğlu1, Mustafa Ağar1, Bülent Dağlar1, Kenan Bayrakçı1, Deniz Cılız2, Uğur Günel1
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği
[s. 200 - 204]
Anterior scalene injections in the treatment of the disputed type thoracic outlet compression syndrome
Tartışmalı tip torasik çıkış kompresyon sendromu tedavisinde anterior skalen enjeksiyonların rolü

Cengiz Yılmaz1, İ Kaan Kayahan2, Sinan Avcı3, Metin M Eskandari1, Abtullah Milcan1
1Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Mersin University

2Departments of Neurology, Ankara Güven Hospital

3Departments of Orthopedics and Traumatology, Ankara Güven Hospital
[s. 205 - 214] - Article In Turkish
Lateral ayak bileği yaralanmalarında Icefeel® ve Cryocuff® uygulamalarının karşılaştırılması
Comparison of Icefeel® and Cryocuff® applications in the treatment of lateral ankle sprains

Zekiye Nisa Özberk1, Özlem Öner Coşkun1, Sabire Akın1, Feza Korkusuz2, Sedat Işıklı3
1Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sağlık ve Rehberlik Merkezi

2Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

3Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü
[s. 215 - 223]
Comparison of early and late term effects of hylan G-F 20 in Achilles tendonitis: an experimental study
Aşil tendonitinde hylan G-F 20’nin erken ve geç dönem etkilerinin karşılaştırılması: Deneysel çalışma

Hasan Tatari1, Sermin Özkal2, Eyad Skiak1, Hakan Destan1, Çağnur Ulukuş2, Erdener Özer2, Safa Satoğlu1
1Departments of Orthopedics and Traumatology Medicine Faculty of Dokuz Eylül University

2Departments of Pathology, Medicine Faculty of Dokuz Eylül University
[s. 224 - 226]
Proximal rupture of the long head of the biceps brachii tendon caused by a surgical neck fracture of the humerus: a case report
Humerus proksimal kırığına bağlı gelişen biseps tendonu uzun başının kopması: Olgu sunumu

Kadir Ertem, Nurzat Elmalı, Hacı Bostan, O Arslan Bora
Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of İnönü University
[s. 227 - 230]
Osteochondral mass encircling the patellar tendon
Patellar tendonu saran osteochondral kitle

Metin Manouchehr Eskandari1, Volkan Öztuna1, Özlem Aydın2, Fehmi Kuyurtar1
1Departments of Orthopedics and Traumatology , Medicine Faculty of Mersin University

2Departments of Pathology, Medicine Faculty of Mersin University
[s. 231 - 232] - Article In Turkish
Editöre Mektup - “PLLA vidalar”


Taşkın Ceyhan
Mecidiyeköy Çevre Hastanesi
[s. 233 - 233] - Article In Turkish
Editöre Mektup


Murat Demirel
Ankara Bayındır Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü

4Please let us know about broken link.