Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 15 • No 4 • 2004
« Go Back
Abstract Full Text Title & Author Index
[s. 183 - 187] - Article In Turkish
ERİŞKİN FEMUR BOYUN KIRIKLARINDA MULTİPL KANSELLÖZ VİDA FİKSASYONU
MULTIPLE CANCELLOUS SCREW FIXATION IN THE FEMORAL NECK FRACTURES OF ADULT

Okay BULUT, Mehmet TÜKENMEZ, Hüseyin DEMİREL, Tacettin ÇEKİN
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
[s. 188 - 194] - Article In Turkish
KRONİK LATERAL PATELLAR SUBLÜKSASYONUN PROKSİMAL REKONSTRÜKSİYON İLE TEDAVİSİNDE ERKEN DÖNEM SONUÇLAR
SHORT-TERM RESULTS OF PROXIMAL RECONSTRUCTION IN THE TREATMENT OF CHRONIC LATERAL PATELLAR SUBLUXATION

Özcan PEHLİVAN, Mesih KUŞKUCU, İbrahim AKMAZ, Mahir MAHİROĞULLARI, Haluk KAPLAN
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisi, İstanbul
[s. 195 - 199] - Article In Turkish
FEMUR İNTERKONDİLER ÇENTİK AÇISI İLE ÖN ÇAPRAZ BAĞ YIRTIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE FEMORAL INTERCONDYLAR NOTCH ANGLE AND ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RUPTURE BY COMPUTERIZED TOMOGRAPHY

A Merter ÖZENCİ, Haluk ÖZCANLI, Yetkin SÖYÜNCÜ, Semih GÜR, A Turan AYDIN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Antalya
[s. 200 - 206] - Article In Turkish
YÜRÜME ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARDA GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİNİN TEK AŞAMALI CERRAHİ TEDAVİSİ
ONE-STAGE OPERATIVE TREATMENT OF CONGENITAL DYSPLASIA OF THE HIP IN CHILDREN OF WALKING AGE

Yetkin SÖYÜNCÜ, A Merter ÖZENCİ, Mustafa ÜRGÜDEN, Feyyaz AKYILDIZ, Semih GÜR
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Antalya
[s. 207 - 213] - Article In Turkish
AYAK BİLEĞİ ANTEROLATERAL YUMUŞAK DOKU SIKIŞMASININ ARTROSKOPİK TEDAVİSİ (Ayak Bileği Mekanik İnstabilitesinin Eşlik Ettiği ve Etmediği Olguların Karşılaştırılması)
ARTHROSCOPIC TREATMENT FOR IMPINGEMENT OF THE ANTEROLATERAL SOFT TISSUES OF THE ANKLE (Comparison Between The Patients With or Without Ankle Instability)

Hüseyin S YERCAN1, Güvenir OKCU1, Semih AYDOĞDU2, Uğur ÖZİÇ1
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Manisa

2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir
[s. 214 - 219] - Article In Turkish
TALUSUN OSTEOKONDRAL LEZYONLARINDA ARTROSKOPİK DRİLLEME YÖNTEMİNİN ETKİNLİĞİ
THE ROLE OF ARTHROSCOPIC DRILLING FOR OSTEOCONDRAL LESIONS OF THE TALUS

Hüseyin S YERCAN1, Güvenir OKCU1, Semih AYDOĞDU2
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Manisa

2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir
[s. 220 - 225] - Article In Turkish
SİLAHLA YARALANMAYA BAĞLI GELİŞEN, İHMAL EDİLMİŞ METAKARP DİAFİZ DEFEKTLERİNİN GEÇ DÖNEM REKONSTRÜKSİYONU
LATE RECONSTRUCTION OF NEGLECTED METACARPAL SHAFT DEFECTS DUE TO GUNSHOT WOUND

İbrahim AKMAZ, Ahmet KIRAL, Özcan PEHLİVAN, Can SOLAKOĞLU, Mahir MAHİROĞULLARI
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisi, İstanbul
[s. 226 - 229] - Article In Turkish
EKSTRAARTİKÜLER TİBİA DEFORMİTESİNDE ARTROPLASTİ (Olgu Sunumu)
ARTHROPLASTY IN EXTRA ARTICULAR DEFORMITY OF TIBIA

M Murad USLU, Fatih EKŞİOĞLU, Barış Kemal ÖZSAR
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
[s. 230 - 234] - Article In Turkish
KALÇA EKLEMİNİN “KEMİK İLİĞİ ÖDEMİ SENDROMU”; OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ
BONE MARROW EDEMA SYNDROME OF THE HIP; A CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW

Hakan BOYA1, Özal ÖZCAN1, Şükrü ARAÇ2
1Başkent Üniversitesi, Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi, İzmir

2Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir
[s. 235 - 239] - Article In Turkish
YALNIZCA KEMİK İLİĞİ METASTAZI İLE KARAKTERİZE EWİNG SARKOM OLGUSU. KALKANEUSTA EWİNG SARKOMA
EWING SARCOMA CHARACTERIZED WITH BONE MARROW METASTASES. EWING SARCOMA IN CALCANEUS

Turgay FEN1, Murat ARIKAN2, Özhan AKSU3, Ataç KARAKAŞ2, Ahmet UÇANER2
1Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji, Ankara

2Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji, Ankara

3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
[s. 240 - 243] - Article In Turkish
TÜRKİYE'DE CERRAHİ İŞLEMLER VE HUKUK PRATİĞİ


Murat BOZKURT1, Handan TÜRKER2, Nejdet GÖĞÜSDERE3, Metin DOĞAN1, Sacit TURANLI4
1Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara

2Demet Hastanesi, Anesteziyoloji Bölümü, Ankara

3Ankara Barosu Avukatı

4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

4Please let us know about broken link.