Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 15 • No 3 • 2004
« Go Back
Abstract Full Text Title & Author Index
[s. 121 - 128] - Article In Turkish
SKAFOİD PSÖDOARTROZUNDA AÇIK REDÜKSİYONGREFTLEME VE EMİLEBİLEN İMPLANTLARLA İNTERNAL FİKSASYON AMELİYATININ SONUÇLARI
THE RESULTS OF OPEN REDUCTION- BONE GRAFTING AND INTERNAL FIXATION WITH BIODEGRADABLE IMPLANTS IN THE TREATMENT OF SCAPHOID PSEUDOARTHROSIS

İbrahim AKMAZ, Ahmet KIRAL, Özcan PEHLİVAN, Ömer ARPACIOĞLU
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisi, İstanbul
[s. 129 - 134] - Article In Turkish
SUBAKROMİAL SIKIŞMA SENDROMUNUN TEDAVİSİNDE AKROMİOPLASTİNİN YERİ
THE ROLE OF ACROMIOPLASTY IN THE TREATMENT OF SUBACROMIAL IMPINGEMENT SYNDROME

Hayrettin KESMEZACAR, Rıfat ERGİNER, Muharrem BABACAN, Tahir ÖĞÜT, Bülent YÜCEL
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Kocamustafapaşa, İstanbul
[s. 135 - 142] - Article In Turkish
ÇOCUK DEPLASE SUPRAKONDİLER HUMERUS KIRIKLARINDA AMELİYAT ZAMANININ KLİNİK VE RADYOLOJİK SONUÇLARIMIZ ÜZERİNE ETKİSİ
OUR CLINICAL RESULTS IN THE TREATMENT OF DISPLACED SUPRACONDYLAR PEDIATRIC HUMERUS FRACTURES AND THE EFFECT OF SURGICAL TIMING ON OUR RESULTS

İbrahim AKMAZ, Ömer ARPACIOĞLU, Özcan PEHLİVAN, Can SOLAKOĞLU, Ahmet KIRAL
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisi, İstanbul
[s. 143 - 151] - Article In Turkish
ERİŞKİN HUMERUS CİSİM KIRIKLARININ FONKSİYONEL YÖNTEMLE TEDAVİSİ
FUNCTIONAL TREATMENT OF HUMERAL FRACTURES IN ADULTS

Hasan Hilmi MURATLI, Halil Yalçın YÜKSEL, Levent ÇELEBİ, Celalettin DAĞLI, Ali BİÇİMOĞLU
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara
[s. 152 - 154]
DO HAND SURGEONS TAKE A RISK BY USING X-RAY SCREENING?
EL CERRAHLARI RÖNTGEN IŞINLARI KULLANDIKLARINDA BİR RİSK ALIYORLAR MI?

Bülent A TAŞBAŞ1, Bülent DAĞLAR1, Kenan BAYRAKÇI1, M Önder DELİALİOĞLU1, Mustafa ŞAHİN1, Uğur GÜNEL2
1Consultant Orthopaedic Surgeon, Ankara Numune Training and Research Hospital

2Associated Professor in Orthopaedic Surgery, Chief of 4.th Department of Orthopaedic Surgery, Ankara Numune Training and Research Hospital
[s. 155 - 160] - Article In Turkish
ALÇI VE BANDAJ ÜZERİNDEN YAPILAN SOĞUK UYGULAMANIN ETKİNLİĞİ
THE EFFECT OF COLD THERAPY APPLIED TO THE SURFACE OF CAST AND BANDAGE

Güvenir OKCU, Hüseyin S YERCAN, Aziz VATANSEVER, Uğur ÖZİÇ
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Manisa
[s. 161 - 167] - Article In Turkish
PROFESYONEL VE AMATÖR FUTBOL OYUNCULARININ FİZİKSEL ÖZELLİKLER VE İZOKİNETİK DİZ KASLARININ KONSANTRİK KUVVETİNİN KARŞILAŞTIRMASI
COMPARISON OF PHYSICAL CHARACTERISTICS AND ISOKINETIC KNEE MUSCLE STRENGTHS IN PROFESSIONAL AND AMATEUR FOOTBALL PLAYERS

Sabire AKIN1, Özlem ÖNER COŞKUN2, Z Nisa ÖZBERK2, Hayri ERTAN3, Feza KORKUSUZ4
1Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sağlık Merkezi, FTR Ünitesi

2Orta Doğu Teknik Üniversitesi, SRM Fizyoterapist

3Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

4Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sağlık Merkezi, Ortopedi ve Travmatoloji Ünitesi
[s. 168 - 173] - Article In Turkish
DİSTAL BİSEPS TENDON YIRTIKLARI (Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi)
DISTAL BICEPS TENDON RUPTURES: REPORT OF THREE CASES AND REVIEW OF THE LITERATURE

Mustafa KARAHAN, Bülent EROL
Marmara Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul
[s. 174 - 177]
AN INFREQUENT LOCALIZATION OF GIANT CELL TUMOR: PROXIMAL RADIUS (Case Report)


İbrahim AKMAZ, M Ömer ARPACIOĞLU, Özcan PEHLİVAN, Can SOLAKOĞLU, Mahir MAHİROĞULLAR, Ahmet KIRAL, Haluk KAPLAN
Department of Orthopedics and Traumatology, GATA Haydarpasa Training Hospital, Istanbul, Turkey
[s. 178 - 182] - Article In Turkish
KALKANEUS KRONİK OSTEOMİYELİTİNİN EŞLİK ETTİĞİ DİABETİK TOPUK ÜLSERİNİN LOKAL SURAL ARTER MUSKULOKÜTAN FLEBİ İLE TEDAVİSİ (Olgu Sunumu)
MANAGEMENT OF DIABETIC HEEL ULCER AND CALCANEAL CHRONIC OSTEOMYELITIS WITH LOCAL MUSCULOCUTANEOUS SURAL ARTERY FLAP

Hüseyin S YERCAN, Güvenir OKCU, Aziz VATANSEVER
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Manisa

4Please let us know about broken link.