Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 15 • No 2 • 2004
« Go Back
Abstract Full Text Title & Author Index
[s. 55 - 60] - Article In Turkish
KALÇA ARTROPLASTİSİNDE SEMENTLEME SIRASINDA GELİŞEN HEMODİNAMİK VE RESPİRATUVAR DEĞİŞİKLİKLER
HEMODYNAMIC AND RESPIRATORY CHANGES DURING CEMENTATION IN HIP ARTHROPLASTY

Şebnem ATICI1, Volkan ÖZTUNA2, Nurcan DORUK1, Hasan SERİNOL1, Fehmi KUYURTAR2, Uğur ORAL1
1Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

2Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
[s. 61 - 67] - Article In Turkish
HİBRİT TOTAL KALÇA ARTROPLASTİSİ ÜZERİNE DENEYİMLERİMİZ
THE RESULTS OF HYBRID TOTAL HIP ARTHROPLASTY

Nevzat DABAK, Hakan ÖZCAN, Yılmaz TOMAK, Birol GÜLMAN, Turgut Nedim KARAİSMAİLOĞLU, Ahmet PİŞKİN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
[s. 68 - 70]
ARTHROSCOPY OF MOBILE BEARING KNEE REPLACEMENTS


Faiz Rasul HASHMI1, Raj CHATTERJEE2, Steuart BROOKS3
1FRCS, Research Fellow Orthopaedics

2FRCS, Registrar Trauma & Orthop

3FRCS, Consultant Orthopaedic Surgeon
[s. 71 - 75] - Article In Turkish
PATELLOFEMORAL EKLEM PATOLOJİSİ İLE ALT EKSTREMİTE TORSİYONEL DEFORMİTELERİNİN İLİŞKİSİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN LOWER EXTREMITY TORSIONAL DEFORMITIES AND PATELLOFEMORAL DISORDERS

Hüseyin Serhat YERCAN1, Emin TAŞKIRAN2
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Manisa

2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
[s. 76 - 80] - Article In Turkish
KONSERVATİF TEDAVİYE DİRENÇLİ İDİYOPATİK KOKSİKS AĞRISINA TEDAVİ YAKLAŞIMI (İDİYOPATİK KOKSİKS AĞRISINA YAKLAŞIM)
MANAGEMENT OF IDIOPATHIC COCCYDYNIA

Güvenir OKCU, Hüseyin S YERCAN, Aziz VATANSEVER, Uğur ÖZİÇ
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalı, Manisa
[s. 81 - 84] - Article In Turkish
KARPAL TÜNEL SENDROMLU HASTALARDA BEDEN KİTLE İNDEKSİ VE ŞİDDETİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE BODY MASS INDEXES ON THE SEVERITY OF CARPAL TUNNEL SYNDROME

M Tuğrul ÇOLAKOĞLU, Hamza ÖZER, Temel OĞUZ, Şükrü SOLAK, Savaş AĞAOĞLU
Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi II Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
[s. 85 - 89]
ACUTE PHASE PROTEINS AFTER ORTHOPAEDIC SURGERY
ORTOPEDİK CERRAHİDEN SONRA AKUT FAZ PROTEİNLERİ

Abtullah MİLCAN1, Özlem KANDEMİR2, Gürbüz POLAT3, Celal BAĞDATOĞLU4, Mehmet ÇOLAK1, Fehmi KUYURTAR1
1University of Mersin, School of Medicine, Department of Orthopaedics and Traumatology

2University of Mersin, School of Medicine, Department of Clinical Microbiology and Infectious Diseases

3University of Mersin, School of Medicine, Department of Biochemistry

4University of Mersin, School of Medicine, Department of Neurosurgery
[s. 90 - 93] - Article In Turkish
LATERAL DİSKOİD MENİSKÜS YIRTIKLARINDA ARTROSKOPİK TEDAVİ
ARTHROSCOPIC TREATMENT IN THE LATERAL DISCOID MENISCUS TEARS

Temel OĞUZ, Şükrü SOLAK, Tuğrul ÇOLAKOĞLU, Bülent BEKTAŞER
Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi II Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
[s. 94 - 96]
ASYMPTOMATIC ACCESSORY SOLEUS MUSCLE WITH DUAL INSERTION A CASE REPORT
ÇİFT İNSERSİYOLU ASEMPTOMATİK SOLEUS KASI (OLGU SUNUMU)

Esat KITER1, Erkan YILMAZ2, Murat BOZKURT3
1Assistant Professor Pamukkale University, School of Medicine, Department of Orthopaedics, Denizli, Turkey

2Associate Professor Dokuz Eylül University, School of Medicine, Department of Radiology, İzmir, Turkey

3Orthopaedic Surgeon Emergency Care and Traumatology Hospital, Department of Orthopaedics, Ankara, Turkey
[s. 97 - 102]
BENIGN INFANTILE IDIOPATHIC SCOLIOSIS FACTORS OF POOR RESULTS AFTER CONSERVATIVE TREATMENT


Joseph W WEHBE1, Ghassan N MAALOUF1, Rita Maria A CHIDIAC1, Alexandre H NEHME1, Christian C MORIN2
1Orthopedics department, Saint George University Hospital, Beirut

2Chief Children’s Orthopedics Department, Calot Institute, Berck sur mer, France

4Please let us know about broken link.