Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 15 • No 1 • 2004
« Go Back
Abstract Full Text Title & Author Index
[s. 1 - 6] - Article In Turkish
CHOW TEKNİĞİ İLE ENDOSKOPİK KARPAL TÜNEL GEVŞETİLMESİ ORTA DÖNEM SONUÇLARI
CARPAL TUNNEL RELEASE BY THE CHOW ENDOSCOPIC TECHNİQUE

Hüseyin S YERCAN1, Taçkın ÖZALP1, Erhan ÇOŞKUNOL2, Oğuz ÖZDEMİR2
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Manisa

2Ege Üniversitesi Tıp Fakülesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
[s. 7 - 11] - Article In Turkish
ORTEOARTRİTDE NİTRİK OKSİT VE MALONDİALDEHİD DÜZEYLERİ
NITRIC OXIDE AND MALONDIALDEHYDE LEVELS IN OSTEOARTHRITIS

Erhan YILMAZ1, Seval YILMAZ1, Lokman KARAKURT1, Erhan SERİN2
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakülesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Elazığ

2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakülesi Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ
[s. 12 - 14] - Article In Turkish
HALLUKS RİJİDUS TEDAVİSİNDE ÇEİLEKTOMİ UYGULAMALARIMIZ
CLINICAL RESULTS AFTER CHEILECTOMY FOR HALLUX RIGIDUS

Gürkan ÖZKOÇ, Murat Ali HERSEKLİ, Sercan AKPINAR, Metin ÖZALAY, Reha N TANDOĞAN
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Adana
[s. 15 - 20]
FRESH-FROZEN ALLOGRAFT RECONSTRUCTION IN CHRONIC ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT INSUFFICIENCY: SHORT-TERM RESULTS IN 17 PATIENTS


Alpay Merter ÖZENCİ, Erkan İNANMAZ, Yetkin SÖYÜNCÜ, Mustafa ÜRGÜDEN, Sebahattin ŞENTÜRK, Semih GÜR, Ahmet Turan AYDIN
Department of Orthopaedics and Traumatology, Akdeniz University Medical School, Antalya, Turkey
[s. 21 - 25] - Article In Turkish
İYATROJENİK SUPRASKAPULER SİNİR YARALANMASINA SUPRASCAPULER ÇENTİK TİPİNİN ETKİSİ
THE EFFECT OF SUPRASCAPULAR NOTCH TYPE IN IATROGENIC SUPRASCAPULAR NERVE LESIONS

Mustafa ÜRGÜDEN1, B Özgür DÖNMEZ2, H Hakan BİLBAŞAR1, Hakan ÖZDEMİR1, Nurettin OĞUZ2
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Antalya

2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
[s. 26 - 30]
SOFT TISSUE CONTRACTURES IN CLUBFOOT: AN IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY
KONJENİTAL CLUBFOOT’DA YUMUŞAK DOKU KONTRAKTÜRÜ

Lokman KARAKURT1, Erhan YILMAZ1, Ömer AYHAN1, Hayrettin YEKELER2, Seyfettin YAHŞİ2, Erhan SERİN1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Elazığ

2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ
[s. 31 - 35]
ANKLE ARTHROSCOPIES: OUR SHORT-TERM OUTCOMES IN 17 CONSECUTIVE PATIENTS
AYAK BİLEĞİ ARTROSKOPİSİ: 17 HASTADA KISA DÖNEM SONUÇLARIMIZ

Murat TONBUL, Taner BEKMEZCİ, Mehmet Uğur ÖZBAYDAR, Mehmet ALTUN, Okan YALAMAN
SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
[s. 36 - 40] - Article In Turkish
ARKA AYAK ENDOSKOPİSİ Erken Sonuçlar
HIND FOOT ENDOSCOPY

Mustafa ÜRGÜDEN, Kürşat DABAK, Hakan ÖZDEMİR, Ahmet Turan AYDIN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Antalya
[s. 41 - 44] - Article In Turkish
DİRSEĞİN REDÜKTE EDİLMEMİŞ MEDİAL KIRIKLI ÇIKIĞI
OLD UNREDUCED MEDIAL FRACTURE - DISLOCATION OF THE ELBOW CASE REPORT

Tahsin BEYZADEOĞLU1, Fatih PARMAKSIZOĞLU2, Halil BEKLER1, Yaman ÖZYURT3
1Özel Umut Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, İstanbul

2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

3Özel Umut Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, İstanbul
[s. 45 - 48] - Article In Turkish
AÇIK TAM TALAR ÇIKIK (Olgu Sunumu)
OPEN COMPLETE TALAR DISLOCATION

Güvenir OKCU, Hüseyin S YERCAN, Taçkın ÖZALP
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Manisa

4Please let us know about broken link.