Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 14 • No 4 • 2003
« Go Back
Abstract Full Text Title & Author Index
[s. 195 - 201] - Article In Turkish
POSTEROLATERAL YAKLAŞIMLA YAPILAN TOTAL KALÇA ARTROPLASTİSİNDEN SONRA OLUŞAN ERKEN DİSLOKASYONLAR
DISLOCATIONS AFTER TOTAL HIP ARTHROPLASTY THROUGH A POSTERIOR APPROACH

Cem Zeki ESENYEL, Rıdvan YEŞİLTEPE, Murat BÜLBÜL, Ayhan Nedim KARA
Sosyal Sigortalar Kurumu Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
[s. 202 - 208] - Article In Turkish
ÖN ÇAPRAZ BAĞ YIRTIĞININ DÖRT KATLI HAMSTRİNG TENDON OTOGREFTİ VE HİBRİD FİKSASYON İLE REKONSTRÜKSİYONU: ERKEN DÖNEM SONUÇLARI
RECONSTRUCTION OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RUPTURE USING FOUR-STRAND HAMSTRING TENDON AUTOGRAFT

Mesih KUŞKUCU, Özcan PEHLİVAN, Can SOLAKOĞLU, Haluk KAPLAN
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisi, İstanbul
[s. 209 - 213] - Article In Turkish
ROTATOR MANŞET YIRTIKLARININ ARTROSKOPİK YARDIMLI MİNİ - AÇIK YÖNTEMLE TAMİRİ
ARTHROSCOPIC ASSISTED MINI - OPEN ROTATOR CUFF REPAIR

Sercan AKPINAR, Metin ÖZALAY, Murat Ali HERSEKLİ, Gürkan ÖZKOÇ, Reha N TANDOĞAN
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi
[s. 214 - 218] - Article In Turkish
HALLUKS VALGUS TEDAVİSİNDE UYGULADIĞIMIZ PROKSİMAL METATARSAL KRESENT OSTEOTOMİ SONUÇLARIMIZ
RESULTS OF CRESCENTIC PROXIMAL METATARSAL OSTEOTOMY IN TREATMENT OF HALLUX VALGUS

Volkan ÖZTUNA, Metin M ESKANDARİ, Abtullah MİLCAN, Alper GÖLPINAR, Fehmi KUYURTAR
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
[s. 219 - 221] - Article In Turkish
İLİAK BOYNUZ
ILIAC HORN

Uğur YENSEL1, Mahmut MUTLU1, H Mustafa ÖZDEMİR1, Işık TUNCER2
1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Konya

2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Konya
[s. 222 - 229] - Article In Turkish
TİBİA PLATO KIRIKLARINDA YÜKSELTME, GREFTLEME VE İNTERNAL TESPİTLE TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
THE RESULTS OF ELEVATION, GRAFTING AND INTERNAL FIXATION THERAPY IN TIBIAL PLATEAU FRACTURES

Hasan Hilmi MURATLI1, Halil Yalçın YÜKSEL1, Levent ÇELEBİ1, Ali BİÇİMOĞLU1, A Yalçın TABAK2
1Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

2Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
[s. 230 - 234] - Article In Turkish
MİDTARSAL AMPUTASYON YAPILAN BİR OLGUDA AFO TİP ORTOPROTEZ UYGULAMALARI VE EKİN DEFORMİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
AFO TYPE APLICATION AND ITS EFFECT ON EQUINUS DEFORMITY FOLLOWING A CASE OF MIDTARSAL AMPUTATION

Serap ALSANCAK1, Nigar YILDIZ2
1Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Protez-Ortez Programı

2Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Protez-Ortez Laboratuvarı
[s. 235 - 240] - Article In Turkish
TURNİKEYE BAĞLI NÖROMUSKÜLER HASARIN PATOFİZYOLOJİSİ
PATHOPHYSIOLOGY OF TOURNIQUET RELATED NEUROMUSCULAR INJURY

Sezgin SARBAN1, Tolgay ŞATANA2, U Erdem IŞIKAN1, O Şahap ATİK3
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa

2Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa
[s. 241 - 247] - Article In Turkish
ALT EKSTREMİTE KRONİK PERİFERAL ARTER TIKANIKLIKLARINDA AMPUTASYON PRENSİPLERİ
AMPUTATION PRINCIPLES OF LOWER EXTREMITY CHRONIC PERIPHERAL ARTERIAL OCLUSIONS

Bahtiyar DEMİRALP1, A Sabri ATEŞALP1, Doğan BEK1, Barbaros BAYKAL2
1GATA Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

2GATA Acil Tıp Anabilim Dalı
[s. 248 - 253] - Article In Turkish
ORTOPEDİDE TIBBİ İLLÜSTRASYON
MEDICAL ILLUSTRATION IN ORTHOPEDICS

Mehmet Taner ÖZDEMİR, Kaan ERLER, Tuna Ferit HİDAYETOĞLU, Hülya BÖLÜKOĞLU
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

4Please let us know about broken link.