Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 14 • No 3 • 2003
« Go Back
Abstract Full Text Title & Author Index
[s. 129 - 134] - Article In Turkish
ANTERİOR İNTERMENİSKAL LİGAMENTİN MRG İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
ANTERIOR INTERMENISCAL LIGAMENT CHARACTERISTICS BY MRI

Haluk ÖZCANLI1, Sevim YILDIZ2, A Merter ÖZENCİ1, Ahmet T AYDIN1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Antalya

2Güney Tıbbi Görüntüleme Merkezi, Antalya
[s. 135 - 140] - Article In Turkish
DİZ EKLEMİNİN EŞ ZAMANLI BİLATERAL ARTROSKOPİSİ
BILATERAL SIMULTANEOUS KNEE ARTHROSCOPY

Devrim AKSEKİ1, Halit PINAR2, Can KOŞAY2, Osman KARAOĞLAN2
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Manisa

2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir
[s. 141 - 145] - Article In Turkish
AYAK BİLEĞİ ANTEROLATERAL SIKIŞMA SENDROMUNUN ARTROSKOPİK TEDAVİSİ
ARTHROSCOPIC TREATMENT OF ANTEROLATERAL IMPINGEMENT SYNDROME OF THE ANKLE

Metin ÖZALAY1, Sercan AKPINAR1, Murat Ali HERSEKLİ1, Gürkan ÖZKOÇ1, Reha N TANDOĞAN2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi

2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara Uygulama ve Araştırma Hastanesi
[s. 146 - 152] - Article In Turkish
DOĞUMSAL BRAKİAL PLEKSUS FELCİNDE HUMERUS LATERAL ROTASYON OSTEOTOMİSİ
LATERAL HUMERAL ROTATION OSTEOTOMY FOR THE TREATMENT OF OBSTETRICAL PALSY OF THE BRACHIAL PLEXUS

Güvenir OKCU1, Akın KAPUBAĞLI2
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Manisa

2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir
[s. 153 - 157] - Article In Turkish
ÇOCUK KALÇA KIRIKLARINDA TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
TREATMENT RESULTS OF HIP FRACTURES IN CHILDREN

Erhan YILMAZ, Lokman KARAKURT, Erhan SERİN, Hikmet GÜZEL
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Elazığ
[s. 158 - 163] - Article In Turkish
RADİUS DİSTAL UÇ KIRIKLI HASTALARDA KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU ÖLÇÜMÜ
BONE MINERAL DENSITY IN PATIENTS WITH DISTAL RADIAL FRACTURES

Osman Tuğrul EREN, Metin KÜÇÜKKAYA, Volkan BALCI, Yavuz KABUKÇUOĞLU, Ünal KUZGUN
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
[s. 164 - 175] - Article In Turkish
ÇOCUK HUMERUS DEPLASE TİP 3 SUPRAKONDİLER KIRIKLARDA ERKEN KAPALI REDÜKSİYON + PERKÜTAN ÇİVİLEME: 258 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
IMMEDIATE CLOSED REDUCTION AND PERCUTANEOUS PINNING IN CHILDREN WITH DISPLACED TYPE 3 SUPRACONDYLAR FRACTURES OF THE HUMERUS: INVESTIGATION OF 258 CASES

Levent KARAPINAR, Fatih SÜRENKÖK, Hasan ÖZTÜRK, Mehmet Rıfkı US
Tepecik Eğitim Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
[s. 176 - 177]
SYNOSTOTIC OSTEOCHONDRAMA OF 4th AND 5th METACARPAL


K M MARYA, Z S KUNDU, S S SANGWAN
Department of Orthopaedics, Paraplegia & Rehabilitation Post Graduate Institute of Medical Sciences, Rohtak, Haryana, India
[s. 178 - 181] - Article In Turkish
GONARTROZ VE TİBİA VARADA SİMULTANE TOTAL DİZ PROTEZİ VE YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ UYGULAMASI: OLGU SUNUMU
SIMULTANEOUS TOTAL KNEE PROSTHESIS AND HIGH TIBIAL OSTEOTOMY IN GONARTHROSIS AND TIBIA VARUM DEFORMITY

Sezgin SARBAN1, Adnan BAĞRIAÇIK2
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

2İstanbul İstinye Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
[s. 182 - 187] - Article In Turkish
1995-2000 YILLARI ARASINDA YÜKSEK SAĞLIK ŞURASINA GELEN ORTOPEDİ VAKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF ORTHOPEDIC SURGICAL LITIGATIONS WHICH WAS DISCUSSED IN HEALTH COUNCIL DURING 1996-2000

Ali Rıza TÜMER
[s. 188 - 193] - Article In Turkish
HEMOFİLİK ARTROPATİ VE REHABİLİTASYON


Eda GÜRÇAY, Emel Ekşioğlu, Aytül Çakcı
SSK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği

4Please let us know about broken link.