Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 14 • No 1 • 2003
« Go Back
Abstract Full Text Title & Author Index
[s. 1 - 6]
MEDIUM TERM RESULTS OF IMPACTION GRAFTING OF ACETABULAR DEFECTS WITH IRRADIATED ALLOGRAFT BONE


N GARNETI1, AP DAVIES2, EJ SMITH3, ID LEARMONTH4
1Senior House Officer in Orthopaedics, Southmead Hospital, Bristol

2Specialist Registrar in Orthopaedics, Southmead Hospital Bristol

3Consultant Orthopaedic Surgeon, Southmead Hospital Bristol

4Professor and Head and Department of Orthopaedic Surgery, University of Bristol, Bristol Royal Infirmary, Bristol
[s. 7 - 12] - Article In Turkish
FEMOROTİBİAL EKLEMDEKİ KIKIRDAK LEZYONLARININ ABRAZYON VE DRİLLEME İLE TEDAVİSİ “Orta Dönem Sonuçlar”
TREATMENT WITH ABRASION ARTHROPLASTY OR DRILLING OF CHONDRAL LESİONS IN FEMORO-TIBIAL JOINT “Mid-Term Results”

Mustafa ÜRGÜDEN, Hakan ÖZDEMİR, A Merter ÖZENCİ, F Feyyaz AKYILDIZ, Erdoğan ALTINEL
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Antalya
[s. 13 - 17] - Article In Turkish
PATELLOFEMORAL AÇI FARKLILIĞININ ALT EKSTREMİTE PERFORMANSINA ETKİSİ
THE EFFECT OF PATELLOFEMORAL ANGLE DIFFERENCES ON THE LOWER EXTREMITY PERFORMANCE

Füsun TORAMAN1, Hakan YAMAN2, Sibel TAŞRALI1
1Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antalya

2Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Isparta
[s. 18 - 24] - Article In Turkish
TOTAL KALÇA VE DİZ ARTROPLASTİLERİNDE EPİDURAL OPYATLAR
EPIDURAL OPIATES USED IN TOTAL KNEE AND HIP ARTHROPLASTIES

Şerife Nursel UYSAL1, Hasan Hilmi MURATLI2, Deniz ERDEM1, Mehmet MUTLU1, Murat TEKİN3, Nermin GÖĞÜŞ4
1TC Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

2TC Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3.Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

3TC Sağlık Bakanlığı Ereğli Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

4TC Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şefi
[s. 25 - 31] - Article In Turkish
AÇIK VE KAPALI TİBİA CİSİM KIRIKLARINDA OYMASIZ KİLİTLİ İNTRAMEDÜLLER ÇİVİLEME UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRMASI
COMPARISON OF INTRAMEDULLARY NAIL APPLICATIONS FOR OPEN AND CLOSED TIBIAL FRACTURES

Mehmet Fırat YAĞMURLU1, Hasan Hilmi MURATLI1, Cem Nuri AKTEKİN2, Levent ÇELEBİ2, Ali BİÇİMOĞLU1, Abdullah Yalçın TABAK2
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara

2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara
[s. 32 - 35] - Article In Turkish
PATELLANIN SUBAKUT OSTEOMİYELİTİ (Olgu Sunumu)
PATELLAR SUBACUTE OSTEOMYELITIS (A CASE REPORT)

Fuat DUYGULU1, Sinan KARAOĞLU1, Şevki KABAK1, Nuri ERDOĞAN2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Kayseri
[s. 36 - 38] - Article In Turkish
YENİDOĞAN DÖNEMİNDE HUMERUS DİSTAL EPİFİZ YARALANMASI (Tanısı Ultrasonografi ile Yapılan Bir Olgu Sunumu)
THE INJURY OF DISTAL HUMERAL EPIPHYSIS IN NEWBORN (A Case Report Diagnosed By Ultrasound)

Volkan ÖZTUNA1, Altan YILDIZ2, M Metin ESKANDARİ1, Abtullah MİLCAN1, Fehmi KUYURTAR1
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
[s. 39 - 44] - Article In Turkish
SEGMENTER DEFEKT İÇEREN UZUN KEMİK KIRIKLARININ TEDAVİSİNDE KULLANILAN GÖZENEKLİ HİDROKSİAPATİT VE KALSİYUM FOSFAT SERAMİK BLOKLARININ IN VIVO UYUMLULUĞU
IN-VIVO COMPATIBILITY OF HYDROXYAPATITE AND TRICALCIUM CERAMIC COMPOSITES USED IN SEGMENTAL BONE DEFECT HEALING

Cenk BALÇIK1, Alpaslan ŞENKÖYLÜ2, Nurşen KOÇ3, Muharrem TİMUÇİN4, Petek KORKUSUZ5, Feza KORKUSUZ2
1Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Ankara

2Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sağlık ve Rehberlik Merkezi, Ankara

3Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Ankara

4Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Ankara

5Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Sıhhiye Ankara
[s. 45 - 50] - Article In Turkish
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİDE ŞOK DALGA TEDAVİSİ (OSSA - TERAPİ)


İsmail BALOĞLU, Veli LÖK, Hilmi AYDINOK
[s. 51 - 57] - Article In Turkish
SERT DOKU - BİYOMATERYAL ETKİLEŞİMLERİ - 1: GENEL KAVRAMLAR VE KEMİK - METAL ETKİLEŞİMLERİ
HARD TISSUE-IMPLANT INTERACTIONS-1: NEW CONCEPTS ON BONE AND METAL INTERACTIONS

Feza KORKUSUZ, Alpaslan ŞENKÖYLÜ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sağlık ve Rehberlik Merkezi, Ankara

4Please let us know about broken link.