Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 13 • No 4 • 2002
« Go Back
Abstract Full Text Title & Author Index
[s. 195 - 201] - Article In Turkish
ANKİLOZAN SPONDİLİTLİ HASTALARDA PRİMER TOTAL KALÇA ARTROPLASTİSİ SONUÇLARIMIZ
OUR RESULTS OF PRIMARY TOTAL HIP REPLACEMENT IN ANKYLOSING SPONDYLITIS

Nejat GÜNEY, Tahir ÖĞÜT, Hayrettin KESMEZACAR, Savaş BAYRAM
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
[s. 202 - 214] - Article In Turkish
DOĞUMSAL KALÇA ÇIKIĞININ TOTAL KALÇA PROTEZİ İLE TEDAVİSİNE YAKLAŞIM
CONGENITAL HIP DISLOCATION IN TOTAL HIP ARTHROPLASTY

Ömer Faruk BİLGEN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
[s. 215 - 220] - Article In Turkish
TOTAL KALÇA PROTEZİ OPERASYONLARINDA POSTOPERATİF VENÖZ YETMEZLİK VE DERİN VEN TROMBOZU GENEL VE EPİDURAL ANESTEZİNİN ETKİLERİ
POSTOPERATIVE VENOUS INSUFFICIENCY AND DEEP VENOUS THROMBOSIS IN TOTAL HIP REPLACEMENT: THE EFFECTS OF EPIDURAL AND GENERAL ANESTHESIA

Nil KURT1, Melek TOLUNAY2, Berrin YÜZBAŞIOĞLU ASLAN3
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
[s. 221 - 226] - Article In Turkish
TORTİKOLLİSTE YÜZ ASİMETRİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE FRONTAL SEFALOMETRİK ANALİZ VE 6 YAŞ ÜZERİNDE BİPOLAR GEVŞETMENİN SONUÇLARI
FRONTAL CEPHALOMETRIC ANALYSIS IN THE EVALUATION OF FACIAL ASYMMETRY AND RESULTS OF BIPOLAR RELEASE IN PATIENTS TREATED OVER 6 YEARS OF AGE IN TORTICOLLIS

Hüseyin ARSLAN1, Seher GÜNDÜZ2, Mehmet SUBAŞI1, Cumhur KESEMENLİ1, Serdar NECMİOĞLU1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

2Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı
[s. 227 - 232] - Article In Turkish
TİBİA KIRIKLARININ İNTRAMEDÜLER ÇİVİ İLE TEDAVİ SONUÇLARI VE BİR AMPUTASYON OLGUSU
THE OUTCOMES OF TIBIA FRACTURES BY INTRAMEDULLER NAILING AND AMPUTATION: CASE REPORT

Mehmet SUBAŞI1, Cumhur Cevdet KESEMENLİ1, Hüseyin ASLAN1, Ömer ÇAKIR2, Ahmet KAPUKAYA1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

2Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı
[s. 233 - 235] - Article In Turkish
KONJENİTAL BİLATERAL ALT EKSTREMİTE EKSİKLİĞİ OLAN OLGUDA PROTEZ İLE REHABİLİTASYON
LOWER PROSTHETIC REHABILITATION OF A PATIENT WITH CONGENITAL BILATERAL LIMB DEFICIENCY

Kezban YİĞİTER1, Kılıçhan BAYAR2, Özlem GÜVEN2, Fatih ERBAHÇECİ1, Gül ŞENER2
1Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

2Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
[s. 236 - 246] - Article In Turkish
ERİŞKİN TİBİA KIRIKLARININ KİLİTLİ İNTRAMEDÜLLER ÇİVİLEME İLE TEDAVİSİ
TREATMENT OF TIBIAL FRACTURES IN ADULTS BY LOCKED INTRAMEDULLARY NAILING

M Ömer ARPACIOĞLU, Osman RODOP, İbrahim AKMAZ, Ahmet KIRAL, Basri ÖGE
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisi, İstanbul
[s. 247 - 255] - Article In Turkish
TOPUK AĞRISINDA NON-İNVAZİF KONSERVATİF TEDAVİ SONUÇLARI VE EPİN KALKANEİNİN TOPUK AĞRISINDAKİ ROLÜ
THE RESULTS OF NON-INVASIVE CONSERVATIVE TREATMENT OF HEEL PAIN AND THE ROLE OF SUBCALCANEAL SPUR IN HEEL PAIN

Hakan ÖZDEMİR1, Aysun ÖZDEMİR2, Hakan BİLBAŞAR1, Feyyaz AKYILDIZ1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Antalya

2Antalya Devlet Hastanesi Nükleer Tıp Bölümü
[s. 256 - 258]
FUNCTIONAL STABILIZATION IMPROVES ANKLE RANGE OF MOTION
FONKSİYONEL İMMOBİLİZASYON AYAK BİLEĞİ HAREKETLERİNİ GELİŞTİRİR

Nuretin HEYBELİ1, Tahir ÖĞÜT2
1Süleyman Demirel University, Faculty of Medicine, Orthopaedics and Traumatology Dept, Isparta, Turkey

2University of Istanbul, Cerrahpaşa Medical Faculty, Orthopaedics and Traumatology Dept, Istanbul, Turkey
[s. 259 - 263] - Article In Turkish
HİDROKSİ APATİT İÇEREN KEMİK ÇİMENTOSUNUN İN-VİVO BİYOUYUMLULUĞU
IN VIVO BIOCOMPATIBILITY OF HYDROXYAPATITE CONTAINING BONE CEMENT

Kemal ŞERBETÇİ1, Sibel ORHUN2, Feza KORKUSUZ3, Nesrin HASIRCI4
1Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

2Sağlık Bakanlığı Ankara Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi

3Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sağlık ve Rehberlik Merkezi

4Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü
[s. 264 - 269] - Article In Turkish
DEFEKTİF AŞİL TENDON RÜPTÜRÜNÜN GASTROKİNEMİUS APONEVROTİK FLEBİ İLE DESTEKLENMİŞ TAMİRİ (Yeni bir teknik ve iki olgu sunumu)
AUGMENTED REPAIR WITH GASTROCNEMIUS APONEUROTIC FLAP OF DEFECTİVE ACHILLES TENDON RUPTURES:

Lokman KARAKURT, Erhan YILMAZ, B Önder GÜL, Erhan SERİN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
[s. 270 - 272] - Article In Turkish
GLUTEUS MAKSİMUS KASI İÇİNDE EPİTELOİD HEMANJİOENDOTELİOMA (OLGU SUNUMU)
EPITHELIOID HEMANGIOENDOTHELIOMA IN THE GLUTEUS MAXIMUS MUSCLE

Hüseyin ARSLAN, Mehmet SUBAŞI, Ahmet KAPUKAYA, Kemal UZUNLAR
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
[s. 273 - 287] - Article In Turkish
ORTOPEDİ VE İNTERNET
ORTHOPAEDICS AND INTERNET

Akif Muhtar ÖZTÜRK, O Şahap ATİK
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
[s. 288 - 291] - Article In Turkish
TIP EĞİTİMİNDE DEĞİŞİM VE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI


İbrahim YANMIŞ1, Cemil YILDIZ1, Arif ONAN2
1GATA Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

2GATA Tıbbi Dokümantasyon Merkezi Sorumlusu

4Please let us know about broken link.