Published Articles

Joint Diseases & Related Surgery

Vol 13 • No 3 • 2002
« Go Back
Abstract Full Text Title & Author Index
[s. 131 - 135] - Article In Turkish
DİZ OSTEOARTRİTİNİN ARTROSKOPİK DEBRİDMAN VE İNTRAARTİKULER HYALURONİK ASİT İLE TEDAVİSİ
THE TREATMENT OF KNEE OSTEOARTHRITIS WITH ARTHROSCOPIC DEBRIDEMENT AND INTRAARTICULAR HYALURONIC ACID INJECTIONS

Nurzat ELMALI, Muharrem İNAN, Kadir ERTEM, İrfan ESENKAYA, İrfan AYAN, Mustafa KARAKAPLAN
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
[s. 136 - 140] - Article In Turkish
ANTERİOR GLENOHUMERAL İNSTABİLİTELERİN AÇIK CERRAHİ STABİLİZASYONU: ENDİKASYONLAR VE ERKEN DÖNEM SONUÇLARI
OPEN SURGICAL STABILIZATION OF ANTERIOR GLENOHUMERAL INSTABILITY: INDICATIONS AND EARLY TERM RESULTS

Özcan PEHLİVAN
Gölcük Deniz Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
[s. 141 - 144] - Article In Turkish
HUMERUS ÜST UÇ KIRIKLARININ MODİFİYE TANSİYON BAND YÖNTEMİ İLE FİKSASYONU
FIXATION OF PROXIMAL HUMERAL FRACTURES WITH MODIFIED TENSION BAND TECHNIQUE

Nişan NİŞAN, Tahir ÖĞÜT, Fahri ERDOĞAN, Tahsin BEYZADEOĞLU
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
[s. 145 - 152] - Article In Turkish
EKSTREMİTE AVULSİYON YARALANMALARI 3 Olgu Sunumu
AVULSION INJURIES OF THE EXTREMITIES

Orgun DEREN1, Meltem AYHAN1, Macide YAKUT1, Bülent ERDOĞAN1, Sualp TURAN2, Gökhan ADANALI1
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Plastik Cerrahi Kliniği, Ankara

2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Ortopedi Kliniği, Ankara
[s. 153 - 157]
ULNAR NERVE PALSIES AFTER PERCUTANEOUS CROSS-PINNING OF SUPRACONDYLAR HUMERUS FRACTURES IN CHILDREN
ÇOCUKLARDA SUPRAKONDİLER HUMERUS KIRIKLARININ PERKÜTAN ÇAPRAZ ÇİVİLENMESİNE BAĞLI GELİŞEN ULNAR SİNİR YARALANMASI

Lokman KARAKURT, Erhan YILMAZ, Erhan SERİN, Ömer AYHAN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Elazığ
[s. 158 - 163] - Article In Turkish
TENİSÇİ DİRSEĞİNDE TEKLİ VE ÇOKLU LOKAL KORTİKOSTEROİD ENJEKSİYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
THE COMPARISON OF SINGLE DOSE VERSUS MULTI-DOSE LOCAL CORTICOSTEROID INJECTIONS FOR TENNIS ELBOW

Güvenir OKCU, Hüseyin S YERCAN, Uğur ÖZİÇ
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Manisa
[s. 164 - 168] - Article In Turkish
ÇOCUK ÖNKOL ÇİFT KIRIKLARINDA SINIRLI KESİDEN AÇIK REDÜKSİYON VE İNTRAMEDÜLLER ÇİVİLEME
OPEN REDUCTION AND INTRAMEDULLARY FIXATION OF FOREARM FRACTURES IN CHILDREN THROUGH LIMITED INCISION

Önder KALENDERER, Haluk AĞUŞ, Gürhan ZİNCİRCİOĞLU, Coşkun ŞANLI
İzmir Sosyal Sigortalar Kurumu Tepecik Eğitim Hastanesi II Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
[s. 169 - 173] - Article In Turkish
DİSTAL TİBİOFİBULER DİASTAZDA SİNDESMOTİK VİDA KULLANIMI
THE USE OF SYNDESMOTİC SCREW AT DISTAL TIBIOFIBULAR DIASTASIS

Erdem IŞIKAN
Devlet Demir Yolları Ankara Hastanesi
[s. 174 - 181] - Article In Turkish
ERİŞKİN FEMUR CİSİM KIRIKLARINDA KİLİTLİ İNTRAMEDÜLLER ÇİVİ UYGULAMA SONUÇLARIMIZ
THE RESULTS OF INTERLOCKING INTRAMEDULLARY NAIL APPLICATIONS IN ADULT FEMORAL SHAFT FRACTURES

Naci EZİRMİK1, Davut KESKİN1, Orhan KARSAN1, Şamil ÖNER2
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

2Adıyaman Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
[s. 182 - 184] - Article In Turkish
NADİR LOKALİZASYONDA YERLEŞİMLİ BENİGN FİBRÖZ HİSTİYOSİTOMA (OLGU SUNUMU)
BENIGN FIBROUS HISTIOCYTOMA WITH A RARE LOCATION – A CASE REPORT

Murat Ali HERSEKLİ1, Sercan AKPINAR1, Fazilet KAYASELÇUK2, Metin ÖZALAY1, Gürkan ÖZKOÇ1, Reha N TANDOĞAN1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Adana

2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
[s. 185 - 189]
GIANT–CELL REPARATIVE GRANULOMA OF THE TIBIA ASSOCIATED WITH FEMORAL ENCHONDROMA
TİBİADA YERLEŞİM GÖSTEREN DEV HÜCRELİ REPARATİVE GRANÜLOMA İLE BİRLİKTE FEMURUN ENKONDROMU

Mehmet SUBAŞI1, Ahmet KAPUKAYA1, Cumhur KESEMENLİ1, Hüseyin BÜYÜKBAYRAM2
1Department of Orthopaedic Surgery, University of Dicle Diyarbakır/Turkey

2Department of Pathology, University of Dicle Diyarbakır/Turkey
[s. 190 - 194] - Article In Turkish
KONJENİTAL PATELLAR ÇIKIK (OLGU SUNUMU)
CONGENITAL DISLOCATION OF THE PATELLA (CASE REPORT)

Sacit TURANLI1, Hamza ÖZER2
1Gazi Üniversitesi, İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı

2M Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi, 2. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
[s. 195 - 204] - Article In Turkish
İNTERNETTE ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ4Please let us know about broken link.